panovníci

štítek, 212 knih


Královský zločinKrálovský zločin2006, R. Maxwell

Zajímavá historická fikce se románovou formou vrací k jedné ze záhadných událostí anglických dějin, ke zmizení malých synů krále Jindřicha VII. v roce 1483, jejichž únos a smrt byly celá staletí připisovány Richardu III.... více


Já, kníže SoběslavJá, kníže Soběslav2011, E. Rolečková

Tak bouřlivý osud mělo jen málo českých knížat. Dlouhá léta veznění, exil u dvora Fridricha Barbarossy, osud pacholka a nakonec knížecí stolec. Soběslav II. poznal život ze všech úhlů, a když všechno ztratil, vypráví svů... více


Král MadagaskaruKrál Madagaskaru1967, D. Galský

Mořic Beňovský je jednou z nejzajímavějších postav osmnáctého století. Tento voják, dobrodruh a šlechtic napsal své paměti, které se často stávaly podkladem pro rozličná zpracování v různých světových jazycích. Několik n... víceCísař chudýchCísař chudých1984, A. Trýb

Historický román o posledním pohanském císaři rozkládajícího se římského impéria Diokleciánovi, který žil v letech 243 až 316. více


Cesta povstáníCesta povstání2013, J. Plaidy (pseudonym)

Války, nepokoje, náboženské neshody, nepřátelství parlamentu, dauphinovy intriky a hlad obyvatel – to vše se Ludvíka XV. vůbec nedotklo. Už nebyl Milovaný. Nevšímal si, jakému nebezpečí Francie čelí, a vyhledával útočišt... více


Zikmund Lucemburský - Liška na trůněZikmund Lucemburský - Liška na trůně1996, V. Drška

Portrét českého krále a římského císaře je zasazen do kontextu evropské i domácí situace a hodnotí významnou osobnost středověkých dějin ze staletého odstupu. Doplněno rodokmenem, chronologickou tabulkou a výběrovou b... více


NeurozenáNeurozená2010, J. B. Schwartz

Může neurozená dívka usednout na císařský trůn? Haruko vyrůstala jako každá jiná japonská dívka své doby. Ctila tradice i rodinu, ale také věděla, že ji rodiče nebudou nutit násilím do sňatku s někým, koho by nemilovala.... více


Královnin milenecKrálovnin milenec1999, J. Plaidy (pseudonym)

Historický román oblíbené britské spisovatelky J. Plaidy zachycuje život a osudy milence královny Alžběty I., lorda Roberta Dudleyho, hraběte z Leicesteru. více


Rudá růže z AnjouRudá růže z Anjou2010, J. Plaidy (pseudonym)

Postupně se stávalo zřejmým, že Jindřich VI. je sice dobře uzpůsoben pro královský život, ale již méně pro vládu nad říší. Kromě toho na svou příležitost čekal Richard, vévoda z Yorku, který byl přesvědčen, že by byl nej... více


Král diplomatKrál diplomat1982, J. Spěváček

Paul Prokop, mapy Bohumil Stehlík, obálka Milan Hegar, Jan Lucemburský-král diplomat, dobrodruh nebo poslední rytíř 32 stran obrazových příloh více


Napoleon BonaparteNapoleon Bonaparte1998, A. Castelot

Románová biografie se důkladně drží pramenného materiálu a je strhujícím portrétem nejslavnějšího Korsičana. Čtenář může velmi podrobně sledovat Napoleonovu kariéru od jeho dětských let až po poslední vydechnutí v int... více


PředehraPředehra2007, J. Plaidy (pseudonym)

Když Vilém X. umírá, ponechává vévodství akvitánské v rukou své patnáctileté dcery Eleonory (Eleanor d' Aquitanie, 1121 - 1204). Avšak takové postavení neprovdané ženy by mohlo uvrhnout celé království do nebezpečí. Prot... více


Válka královenVálka královen2008, J. Plaidy (pseudonym)

První polovině třináctého století dominovaly v Evropě dvě mocné ženy. Obě krásné, hrdé a ctižádostivé. Obě byly panovnicemi nejmocnějších a navíc sousedících říší a musely se nevyhnutelně dostat do konfliktu. Přece se vš... více


Královy pošetilostiKrálovy pošetilosti2009, J. Plaidy (pseudonym)

Eduarda II. (1284 - 1327) povolal po nástupu na trůn Pierse Gavestona zpět ke dvoru. A jejich vztah zůstal skandálním i po králově svatbě s Isabelou, což mu královna nikdy neodpustila. Skoti po smrti Eduarda I. s Roberte... více


K neblahému konciK neblahému konci2009, J. Plaidy (pseudonym)

Hrdinný Eduard, Černý princ, umírá dříve, než jeho již senilní otec, a dědicem trůnu se stává jeho mladý syn, Richard z Bordeaux (Richard II., 1367 – 1400), jehož obklopují ambiciózní strýcové. Nejstarším z nich je John ... více


5

Doporučené štítky

novény 16. století 11. století Jiří z Poděbrad, český král, 1420-1471 královská rodina Kateřina Veliká, ruská carevna starověk biblické postavy Kateřina Howardová, královna, 1520-1542 archeologie