paliativní péče

štítky

20 knih

Sexualita a intimita v závěru životaSexualita a intimita v závěru života2018, Naděžda Špatenková

Publikace předkládá základní poznatky a rozpracovává témata, s jejichž pomocí dochází k možné změně myšlení pracovníků, studentů, profesionálů i laiků v procesu potřebné detabuizace sexuality a intimity v období umírání ... více


Rady pro komunikaciRady pro komunikaci2013, Martina Kalábová

Příručka se věnuje komunikaci mezi zdravotníky, pacientem a jeho příbuznými. více


Paliativní onkologická terapiePaliativní onkologická terapie2017, Lenka Hronovská

Obecné informace pro pacienty. více
Paliativní péče v rezidenčních službáchPaliativní péče v rezidenčních službách2020, Matěj Lejsal

Kniha autorů Karolíny Pechové, Matěje Lejsala a kolektivu je první ucelenou publikací zabývající se poskytováním paliativní péče určenou nejen pro rezidenční sociální služby. Hlavním cílem autorů publikace je přispět a... více


Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemociGeriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci2018, Ladislav Kabelka

2. vydání, přepracované a doplněné, 2018 Geriatrická paliativní péče se věnuje nemocným vyššího věku, většinou v posledních měsících jejich života. Svými postupy přímo navazuje na komplexní intervenci syndromu geriatr... více


2