osobnosti

štítek, 440 knih


Mussolini

Mussolini

2014, P. Milza

Biografická kniha Pierra Milzy nahlíží na mussoliniovskou látku sice z pohledu globální interpretace fenoménu fašismu, ale neopomíná ani osobní, ba intimní stránky fašistického vůdce, jenž po více než dvacet let řídil os... více


Nad šachovnicemi celého světa

Nad šachovnicemi celého světa

1960, V. Houška

Vyprávění zasloužilého mistra sportu zaznamenal Vítězslav Houška. Pro čtenáře od 11 let. více


O lásce, přátelství a poezii

O lásce, přátelství a poezii

1974, O. Lanc

Výbor z myšlenek osobností naší i světové kultury vybral a uspořádal Otakar Lanc doprovázený ilustracemi řady našich i světových malířů. více


Dopisy velkých osobností hříšníkům I.

Dopisy velkých osobností hříšníkům I.

2001, J. Cumming

Dětství, sebezkoumání, láska, utrpení. Tato kniha přináší dopisy lidí blahořečených nebo svatořečených katolickou církví, ale také jiných mužů a žen, jejichž život byl uznám za příkladný. Každý dopis svým vlastním zp... více


Dopisy velkých osobností hříšníkům II.

Dopisy velkých osobností hříšníkům II.

2002, J. Cumming

Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, horlivost a pochybnosti, pronásledování, týrání a věznění. Soubor dopisů velkých osobností, které mohou sloužit jako inspirace pro hlubší prožívání duchovního ž... více


Dopisy velkých osobností hříšníkům lll.

Dopisy velkých osobností hříšníkům lll.

2002, J. Cumming

Křesťanská láska, milosrdenství a soucítění, zbožný život a chování církve, opravdová víra a opravdové náboženství. Tato kniha obsahuje dopisy a listy, které psaly nejrůznější významné a známé osobnosti, vážené v int... více


Zaradoval jsem se...

Zaradoval jsem se...

2002, A. Bradna

Útržky ze života nebo paměti v příbězích, tak by se také daly nazvat vzpomínky katolického kněze mons. Antonína Bradny (nar.1922), vězně komunistických žalářů (1952-1964) a dlouholetého duchovního podřipského kraje (Budy... více


Okouzlení Egyptem. Ludmila Matiegková (1889 - 1960)

Okouzlení Egyptem. Ludmila Matiegková (1889 - 1960)

2005, H. Havlůjová

Publikace o Ludmile Matiegkové (1889-1960), jedné z prvních českých badatelek v oboru egyptologie. více


Láska smrtí nekončí

Láska smrtí nekončí

2013, . Kongregace Milosrdných sester sv. K. Boromejského

Život Matky Vojtěchy Hasmandové / Matka Vojtěcha Hasmandová (1914-1988) zanechala hlubokou duchovní brázdu nejen ve vlastní řeholní rodině, ale v celé místní církvi. Právě intenzivně probíhá proces jejího blahořečení. Do... více


Karel Slavoj Amerling

Karel Slavoj Amerling

2003, E. Hoffmannová

MUDr. Karel Slavoj Amerling (18. září 1807 Klatovy – 2. listopadu 1884 Praha) byl český pedagog, filozof a lékař. První větší monografie o českém buditeli, filozofu, vzděláním lékaři, teoretickém i praktickém pedagogu... více


Vzpomínání: na osobnosti, události a zážitky, jež by neměly být zcela zapomenuty

Vzpomínání: na osobnosti, události a zážitky, jež by neměly být zcela zapomenuty

Z. Sklenář

Nevšední paměti Zdeňka Sklenáře (1910 - 1986), jednoho z největších českých malířů druhé poloviny dvacátého století. Autor v knize Vzpomínání zachytil - s citem pro detail a jemným humorem - setkání s mnoha výjimečnými o... více


100 + 1 osobností & bicykl

100 + 1 osobností & bicykl

2009, I. Hrubíšek

V roce 2000 vyšla dvoudílná publikace Osobnost a bicykl a v doslovu k 2. dílu byl příslib třetí knížky „osobností“ v případě, že se první dvě setkají s příznivým čtenářským ohlasem. V delším mezidobí příprav třetího pokr... více


Třinácté komnaty

Třinácté komnaty

2012, V. Junek

Čtenář se v knize seznámí nejen s podrobným vylíčením uměleckých i osobních kariér čelných osobností populárního českého hereckého nebe od Emy Destinnové přes Ljubu Hermanovou, Miroslava Horníčka až k Miloši Kopeckému. A... více


Tři útěky domů

Tři útěky domů

2014, J. Michl

Josef Styblík se narodil v roce 1921 a za války od roku 1943 byl totálně nasazen v německém Augsburku. Odtud se mu třikrát podařilo utéct domů do Prahy, dvakrát se zase úspěšně do Německa vrátil. Po třetím útěku se už ro... více


Jan Němec. Enfant terrible české nové vlny. Díl I. 1954-1974

Jan Němec. Enfant terrible české nové vlny. Díl I. 1954-1974

2014, J. Bernard

Rozsáhlá odborná monografie Jana Bernarda, věnující se přednímu světovému a českému režisérovi Janu Němcovi nabídne komplexní obraz jeho díla v historických, politických, ekonomických a estetických souvislostech. Jan ... více


< 1 2 3 4 5 6 7 >