Osmanská říše

štítky

65 knih


Stopy dávnej minulosti 8 (Slovensko v čase tureckých vojen - Smrť sultána Sulejmana)Stopy dávnej minulosti 8 (Slovensko v čase tureckých vojen - Smrť sultána Sulejmana)2016, Pavel Dvořák

Kniha rozpráva o vzniku Osmanskej ríše, o vstupe Turkov do Uhorského kráľovstva a o prvej fáze uhorsko-osmanských vojen za sultána Sulejmana. Začína sa katastrofálnou porážkou a smrťou Ľudovíta II. v bitke pri Moháči a n... více


Turecká vojnaTurecká vojna1972, František Volf

Turecká vojna je súbor historických próz, spätých témou protitureckých bojov. Podľa súvekých dokumentov a ľudového podania napísal František Volf. Podľa súvekých rytín a svojich národopísnych štúdií nakreslil Jan Hála. N... více


Egypt v době Muhammada AlíhoEgypt v době Muhammada Alího2010, Miroslav Šedivý

Kniha se snaží přiblížit osobnost Muhammada Alího a jeho vliv na politický a hospodářský vývoj v Egyptě v 19. století. Zachycuje rovněž sociální změny, které přinesl historický vývoj po napoleonské invazi.... více
Život a boje na slovensko-tureckom pohraničíŽivot a boje na slovensko-tureckom pohraničí1983, Michal Matunák

Kniha pozostáva z troch rozsiahlych Matunákových štúdií, ktoré v podstate zahrňujú najvýznamnejšie obdobia osmanských nájazdov na území dnešného Slovenska. Štúdiu „Turecko-uhorské boje v severozápadnom Uhorsku“, ktorá vy... více


Kniha ciestKniha ciest1978, Evliya Čelebi

Hlavná časť slovenského prekladu predstavuje opis výpravy osmanskej armády proti Novým Zámkom a ďalším hradom, ako Nitra, Levice a Novohrad roku 1663. Vtedy obrovská osmanská armáda na čele s veľkovezírom Köprülüzade Ahm... více


Turecké nebezpečenstvo a SlovenskoTurecké nebezpečenstvo a Slovensko1986, Vojtech Kopčan

Práca sa zameriava na podrobnú analýzu udalostí a procesov prebiehajúcich na území dnešného Slovenska, súčasne však poskytuje globálnejší obraz tureckého nebezpečenstva pre Európu v 16. a 17. storočí a zohľadňuje aj celo... více


Křížové výpravy v pozdním středověkuKřížové výpravy v pozdním středověku2010, Pavel Soukup

Tato kniha je první publikací v češtině, která se věnuje všem aspektům spojeným s touto pozdní fází křížových výprav. Přispělo do ní 15 historiků z Francie, České republiky a dalších evropských zemí. Jejich texty vás zav... více


Bitka pri Viedni 1683Bitka pri Viedni 16832016, Emil Vontorčík

Stret civilizácií kresťanského kríža a moslimského polmesiaca. Islam už od 8. storočia sa opätovne pokúšal preniknúť do Európy. Kresťanská Európa najmenej päťkrát v dejinách dokázala sa proti nemu ubrániť a zachovať si ... více


NevěřícíNevěřící2006, Andrew Wheatcroft

Podtitul: Střety křesťanstva s islámem v letech 638–2002 Zkáza tureckého loďstva v bitvě u Lepanta 1571 předznamenala úpadek a pád Osmanské říše. Ze všech významných okamžiků vzájemných kontaktů a střetů mezi muslimy ... více


Z Istanbulu až na konec světaZ Istanbulu až na konec světa2019, Petr Kučera

Kniha sleduje cesty vzdělaných Osmanů, kteří se vydávali dvěma směry – na Západ, do Evropy, a na Východ, do arabských provincií říše. Cestopisné zprávy z tohoto období jsou mimořádně zajímavé vzhledem ke zvláštnímu posta... více


Dějiny arabského světa: Od 7. století po současnostDějiny arabského světa: Od 7. století po současnost2010, Albert Hourani

Kniha zachycuje historii arabsky mluvících zemí severní Afriky, Španělska a Blízkého východu od příchodu islámu v 7. století až po polovinu osmdesátých let století dvacátého. Kromě politického a ekonomického vývoje se au... více


Hrůzy východuHrůzy východu1923, Karel Hansa

Kniha se věnuje dějinám Arménů od antiky až po 20. léta 20. století. Čtenáře seznamuje s původem arménského národa, jeho jazyka a literatury, zabývá se přijetím křesťanství, literárním dědictvím, kulturními aktivitami, v... více


Obléhání Vídně 1683Obléhání Vídně 16832016, Jiří Stibral

Kniha popisuje období expanzivního růstu Osmanské říše v Evropě od dobytí Cařihradu v roce 1451. Větší část knihy věnuje autor obléhání Vídně v roce 1683. více


Bospor v plamenechBospor v plamenech1933, Luigi Motta

Nádherná kniha, boj Turků o řecký Cařihrad - Konstantinopol - Byzanc, nyní Istambul. více


Slovensko v tieni polmesiacaSlovensko v tieni polmesiaca1983, Vojtech Kopčan

Stopäťdesiat rokov trvajúce turecké nebezpečenstvo a priama okupácia južných častí nášho územia zanechali v dejinách Slovenska, v duchovnej i hmotnej kultúre slovenského ľudu hlboké stopy. Okrem obranných stavieb nachádz... více


3