opati

štítky

11 knih


Dvanáct zastaveníDvanáct zastavení1992, Jan Anastáz Opasek

Paměti břevnovského benediktinského opata, jedné z nejvýznamnějších osobností české katolické církve druhé poloviny 20. století, se staly čtenářsky zatím neúspěšnější knihou nakladatelství Torst.... více


Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze OpaskaOpat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska2005, Monika Elšíková

Anastáz Opasek, arciopat benediktinského kláštera v Břevnově, pohledem spisovatelky a režisérky Moniky Elšíkové, která měla možnost být Anastázi Opaskovi v posledních letech jeho života nablízku. Kniha vznikla ještě za ž... více


Svatý Prokop: Z počátků českého státu a církveSvatý Prokop: Z počátků českého státu a církve2007, Petr Sommer

Jeden z českých zemských patronů, legendární zakladatel Sázavského kláštera je hlavní postavou knihy předního znalce nejranějších českých dějin, archeologa a medievalisty Petra Sommera. Ve své monografii, jež navazuje na... více
Svatý Prokop, Čechy a střední EvropaSvatý Prokop, Čechy a střední Evropa2006, Petr Sommer

Devítisté padesáté výročí úmrtí svatého Prokopa a osmisté výročí jeho kanonizace se stala příležitostí, aby se po dlouhé době opět rozvinula medievistická diskuse o řadě otevřených otázek spjatých s Prokopovou osobou a s... více


Jáchym z FioreJáchym z Fiore2012, Fabio Troncarelli

Jáchym z Fiore (asi 1135–1202). Život, názory a dílo. Teolog naděje, kalábrijský mnich Jáchym z Fiore, který bude brzy blahořečen, je dnes již rehabilitovaný pečlivým vědeckým zkoumáním jeho skutečných spisů. Opěvova... více


Rabanus Maurus - učitel NěmeckaRabanus Maurus - učitel Německa2010, Theodor Spengler

Lze kněžím svěřit výchovu mladého člověka? Rabanus Maurus (cca 780–856), učitel Germánie, benediktin, opat, později mohučský arcibiskup, patří mezi nejvzdělanější západní teology. Kromě rozsáhlé encyklopedie tehdejšíh... více


Život jurských otcůŽivot jurských otců2004, neznámý, neuveden

Jedno ze základních děl západního mnišství před svatým Benediktem. Příběhy opatů jurských klášterů, jejich zvyklostí a duchovních poučení. Působivý obrázek ze sklonku antiky a počátku středověku. Z latiny přeložili Ondře... více


Bohumil Vít Tajovský ve vzpomínkách a dokumentechBohumil Vít Tajovský ve vzpomínkách a dokumentech2012, Aleš Palán

Kniha vzpomínek, kterou edičně a redakčně připravili publicisté Aleš Palán a Jan Paulas, představuje želivského opata, politického vězně a jednu z nejvýznamnějších postav českého duchovního života 20. století Bohumila Ví... více


Křesťanský zápas o českou věcKřesťanský zápas o českou věc2020, Petr Placák

Petr Placák ve své práci, založené na rozsáhlém archivním výzkumu, nastínil peripetie, obtíže či kontroverze, které provázely vznik a působení organizace Opus bonum v čele s opatem Anastázem Opaskem v rozjitřeném prostře... více


Osm století - Zábrdovice, Křtiny, Nová ŘíšeOsm století - Zábrdovice, Křtiny, Nová Říše2009, Marian Rudolf Kosík

Kniha byla vydána u příležitosti 800. výročí založení klášterů v Brně-Zábrdovicích a v Nové Říši a k 800. jubileu poutního místa Křtiny. více


Siard Falko, opat želivskýSiard Falko, opat želivský2007, Bohumil Vít Tajovský

Starobylý želivský klášter, rozkládající se na soutoku Želivky a Trnávky, byl založen roku 1139 pro benediktiny ze sázavského kláštera. Po jejich odchodu se zde usadili premonstráti a klášter se brzy stal významným ducho... více