neslyšící

štítky

30 knih


Veselé čtení 1 - čítanka pro 2. st. základního vzdělávání žáků se sluchovým postiženímVeselé čtení 1 - čítanka pro 2. st. základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením2009, Eva Souralová

Publikace obsahuje soubor textů vytvořených z originálních titulů české i světové beletrie. Literární adaptace a redukovaný překlad titulů užívá odlišných stylistických a strukturních prostředků, které respektují jazykov... více


Praktický kurz znakované češtinyPraktický kurz znakované češtiny2008, Marie Komorná

Vydáno v rámci projektu Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny více


Čtení neslyšícíchČtení neslyšících2002, Eva Souralová

Určeno pro studenty speciální pedagogiky. více
CODA - slyšící děti neslyšících rodičůCODA - slyšící děti neslyšících rodičů2008, Karel Redlich

Kniha se zaměřuje na problematiku tzv. CODA dětí, tedy slyšících dětí neslyšících rodičů.Poukazuje na vývoj těchto dětí v bilingvním a bikulturním prostředí více


Problematika práce s osobami sluchově postiženými v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávacíProblematika práce s osobami sluchově postiženými v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací2013, Roman Lupoměský

Autor se zabývá šetřením zaměřeným na dodržování jednotlivých bodů rámcové Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a jejím přijetím naší republikou. Zásadním přínosem publikace je však především zprostředkování pe... více


Průvodce problematikou neslyšících v bývalé Jugoslávii a v současném SrbskuPrůvodce problematikou neslyšících v bývalé Jugoslávii a v současném Srbsku2010, Roman Lupoměský

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Frekvenčný slovník posunkovej rečiFrekvenčný slovník posunkovej reči1986, Jozef Mistrík

Frekvenčný slovník posunkovej reči nepočujúcich je prvým slovníkom tohto druhu v slovenčine. Je to kolektívne dielo, ktoré vzniklo spoluprácou odborníkov zo špeciálnej pedagogiky a jazykovedy. Obsahuje takmer 700 najč... více


Jazyky v komunikaci neslyšících - Český znakový jazyk a češtinaJazyky v komunikaci neslyšících - Český znakový jazyk a čeština2019, Alena Macurová

Monografie navazuje na lingvistický a kulturní přístup k hluchotě rozvíjený v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od poloviny 90. let 20. stol. a předkládá dílčí sondy do charakt... více


Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu 2.dílVelký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu 2.díl1998, Jaroslav Hrubý

Pozoruhodná kniha na téma vědecké a technické poznatky a sluchově postižený. Srozumitelně seznamuje se základy akustiky, s fyziologií sluchu a diagnostikou sluchových vad. Přehled technických pomůcek, které moderní techn... více


Rozumíme česky – Učebnice pro neslyšícíRozumíme česky – Učebnice pro neslyšící2003, Alena Macurová

Učebnice napomáhá rozvíjení funkční gramotnosti českých neslyšících s důrazem na práci s texty. více


Umíme číst a psát česky – Učebnice češtiny pro neslyšícíUmíme číst a psát česky – Učebnice češtiny pro neslyšící1998, Jiří Homoláč

Předmluva… to jsou slova, která se píšou vždycky na úplném začátku knížky. Před mluvením – nebo vlastně před tím, co je napsáno. Chceme Vás na tom začátku pozdravit a přivítat. Vás všechny, kteří otevíráte naši učebnici ... více


Psychologie neslyšících dětíPsychologie neslyšících dětí1977, I. M. Solovjov

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jsem jedno ucho 2020Jsem jedno ucho 20202020, Veronika Cézová

Slovo "ucho" v názvu na titulní stránce a na obálce vyjádřeno graficky. Životní příběhy lidí se sluchovým postižením, jejich současné problémy, radosti i zkušenosti. Knížka obsahuje 30 příběhu.... více


Jsem jedno ucho 2021Jsem jedno ucho 20212021, Veronika Cézová

Slovo ucho v názvu na titulní stránce a na obálce vyjádřeno graficky. Životní příběhy lidí se sluchovým postižením, jejich současné problémy, radosti i zkušenosti. Kniha obsahuje 30 příběhů. více


Tři andělské duše / DoloresTři andělské duše / Dolores1883, Fernán Caballero

V pátém svazku „České bibliotéky rodinné“ přinesli jsme první ukázku z nové literatury španělské: Legendy G. A. Bequera, jehož s Fernanem Caballerem, Pedrem Ant. de Alarcon a Antoniem de Trueba nazvati můžeme křisitelem ... více


2