nemocnice, špitály

štítky

109 knih


Malý domáci lekárMalý domáci lekár2015, Matej Čiernik

Pod názvom Domáci lekár oddávna vychádzajú knižky s radami, ako sa liečiť bez pomoci lekára, prípadne prostriedkami, ktoré sa nájdu aj v domácnosti. V čom je táto iná? Okrem suchopárneho popisu chorôb aj trochu rozpráva ... více


Nozokomiální nákazyNozokomiální nákazy2013, kolektiv autorů

Moderní medicína klade mimořádně velký důraz na bezpečí pacienta. Ze studie Komise EU (2009) vyplynulo, že 8–12 % pacientů má nežádoucí účinky léčby (tj. 6,7–15 mil. za rok), přičemž na prvním místě jsou to nozokomiální ... více


HypertenziaHypertenzia2021, Milota Višňovská

Všimla som si v ambulancii, že ľudia často nevedia základné informácie o svojej diagnóze aj keď chodia roky na internú, či kardiologickú ambulanciu. Nie je ani v silách lekára, aby všetko vysvetlil, a ani v silách pacien... více
Klinika adiktologie "U Apolináře" v perspektivě 70letého vývojeKlinika adiktologie "U Apolináře" v perspektivě 70letého vývoje2018, Michal Miovský

Bilanční publikace při příležitosti kulatého, sedmdesátiletého výroči kliniky adiktologie nemocnice "U Apolináře". Vydala Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v nakladatelství Albert. více


8