Německé císařství (1871-1918)

štítky

31 knih


Sen o světové říšiSen o světové říši2013, Guido Knopp

Přicházeli jako dobrodruzi, obchodníci nebo generálové. Hledali ráj na zemi, čirý zisk nebo krvavé konflikty. A narazili na cizí, většinou však nedotčenou kmenovou kulturu. Jihozápadní Afrika, jižní moře nebo východní Af... více


BismarckBismarck1998, Alan John Percivale Taylor

OTTO VON BISMARCK, jedna z nejvýznámějších postav německých dějin 19. století, byl v roce 1862 povolán pruským králem do čela vlády a v této funkci setrval téměř třicet let. Svou účelovou politikou dokázal sjednotit Něme... více


Poslední německý císařPoslední německý císař1995, František Stellner

Z německých dějin v epoše Viléma II. Působivým způsobem vylíčena epocha vlády posledního německého císaře Viléma II., který chtěl dosáhnout světové moci. více
Otto von BismarckOtto von Bismarck1968, Bedřich W. Loewenstein

Monografie se pokouší přiblížit čtenáři život známého německého státníka a politika, tvůrce novodobého německého státu. Seznamuje s kořeny, z nichž vyrůstala jeho osobnost, sleduje jeho politickou dráhu, vnitropolitické ... více


TrojspolekTrojspolek1999, Milan Hlavačka

Autor, renomovaný historik moderních dějin a zkušený popularizátor, docent Filozofické fakulty UK, vyšel z textu své starší práce publikované před více než deseti lety pod titulem Podivná aliance. Text knížky, která se z... více


Boje ve východní AfriceBoje ve východní Africe2013, Paul Von Lettow-Vorbeck

Boje ve východní Africe za světové války 1914-1918: Vzpomínky německého důstojníka. Paměti německého důstojníka z první světové války. Plukovník Lettow-Vorbeck (1870-1964) je považován vojenskými historiky za největší p... více


Velká válkaVelká válka2014, Charles Messenger

Unikátní vhled do vojenské strategie německého velení za první světové války z pera polního maršála Paula von Hindenburg, jedné z dominantních a nejpopulárnějších osobností německé generality. Hindenburg sepsal tuto s... více


Podivná aliancePodivná aliance1987, Milan Hlavačka

Dějiny Německa, Itálie a Rakouska-Uherska od vyhlášení německého císařství v r. 1871, do 1. světové války. více


Vzestup a pád mocných říšíVzestup a pád mocných říší2008, Hans-Christian Huf

Čínské císařství, ruská carská říše, osmanská říše a německé císařství - všechna tato impéria po období mohutného mocenského rozvoje dospěla na začátku dvacátého století k prahu, který už nedokázala překročit. Co mohlo t... více


Válka gigantůVálka gigantů2011, Emmerich Hakvoort

Válka největších vzdušných obrů, jaké kdy brázdily oblohu. Během svého bojového nasazení v letech 1914-1918 si německé zeppeliny získaly takový respekt a vyvolaly takovou psychózu, že se spolu s bitevní flotou, ponorkami... více


Hra o říši středuHra o říši středu2017, Aleš Skřivan

Do poloviny 90. let 19. století byla Velká Británie dominantní mocností na čínské scéně. Čínsko-japonská válka v letech 1894–1895 podstatně změnila situaci na Dálném východě. Poražená Čína nebyla schopna odolávat tlaku z... více


Konec říše HohenzollernůKonec říše Hohenzollernů2010, Petr Prokš

Politika císařského Německa vůči carskému a sovětskému Rusku 1914-1917/1918. Autor seznamuje s pronikavými změnami politiky císařského Německa vůči Rusku za první světové války - od počátečních snah Německa oslabit a ... více


Pod německou vlajkouPod německou vlajkou2005, Jan Klíma

Doc. Jan Klíma tentokrát podrobně líčí opožděnou koloniální expanzi Německa zejména v Africe, ale i na Dálném východě a v Tichomoří, jejíž existenci záhy ukončila porážka německého císařství v 1. světové válce. Autor věn... více


Císařská politika: Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906–1914Císařská politika: Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906–19141996, Aleš Skřivan

Publikace se zabývá spojenectvím Rakouska-Uherska a Německa v letech před 1. světovou válkou. více


BismarckBismarck1931, Emil Ludwig

Obsáhlé životopisné dílo podávající podrobný přehled o jeho životě, od mládí, rodinu, původu, přes politickou kariéru až po jeho smrt. V knize je podrobně popsána politická situace v Evropě i v Německu koncem 19. stolet... více


1