Německé císařství (1871-1918)

štítky

32 knih


Sen o světové říši 94% Sen o světové říši 2013, Guido Knopp

Přicházeli jako dobrodruzi, obchodníci nebo generálové. Hledali ráj na zemi, čirý zisk nebo krvavé konflikty. A narazili na cizí, většinou však nedotčenou kmenovou kulturu. Jihozápadní Afrika, jižní moře nebo východní Af... více


Bismarck 84% Bismarck 1998, Alan John Percivale Taylor

OTTO VON BISMARCK, jedna z nejvýznámějších postav německých dějin 19. století, byl v roce 1862 povolán pruským králem do čela vlády a v této funkci setrval téměř třicet let. Svou účelovou politikou dokázal sjednotit Něme... více


Trojspolek 84% Trojspolek 1999, Milan Hlavačka

Autor, renomovaný historik moderních dějin a zkušený popularizátor, docent Filozofické fakulty UK, vyšel z textu své starší práce publikované před více než deseti lety pod titulem Podivná aliance. Text knížky, která se z... více
Poslední německý císař 76% Poslední německý císař 1995, František Stellner

Z německých dějin v epoše Viléma II. Působivým způsobem vylíčena epocha vlády posledního německého císaře Viléma II., který chtěl dosáhnout světové moci. více


Velká válka 83% Velká válka 2014, Charles Messenger

Unikátní vhled do vojenské strategie německého velení za první světové války z pera polního maršála Paula von Hindenburg, jedné z dominantních a nejpopulárnějších osobností německé generality. Hindenburg sepsal tuto s... více


Otto von Bismarck 83% Otto von Bismarck 1968, Bedřich W. Loewenstein

Monografie se pokouší přiblížit čtenáři život známého německého státníka a politika, tvůrce novodobého německého státu. Seznamuje s kořeny, z nichž vyrůstala jeho osobnost, sleduje jeho politickou dráhu, vnitropolitické ... více


Podivná aliance 93% Podivná aliance 1987, Milan Hlavačka

Dějiny Německa, Itálie a Rakouska-Uherska od vyhlášení německého císařství v r. 1871, do 1. světové války. více


Hra o říši středu 60% Hra o říši středu 2017, Aleš Skřivan

Do poloviny 90. let 19. století byla Velká Británie dominantní mocností na čínské scéně. Čínsko-japonská válka v letech 1894–1895 podstatně změnila situaci na Dálném východě. Poražená Čína nebyla schopna odolávat tlaku z... více


Vzestup a pád mocných říší 88% Vzestup a pád mocných říší 2008, Hans-Christian Huf

Čínské císařství, ruská carská říše, osmanská říše a německé císařství - všechna tato impéria po období mohutného mocenského rozvoje dospěla na začátku dvacátého století k prahu, který už nedokázala překročit. Co mohlo t... více


Boje ve východní Africe 76% Boje ve východní Africe 2013, Paul Von Lettow-Vorbeck

Boje ve východní Africe za světové války 1914-1918: Vzpomínky německého důstojníka. Paměti německého důstojníka z první světové války. Plukovník Lettow-Vorbeck (1870-1964) je považován vojenskými historiky za největší p... více


Válka gigantů 100% Válka gigantů 2011, Emmerich Hakvoort

Válka největších vzdušných obrů, jaké kdy brázdily oblohu. Během svého bojového nasazení v letech 1914-1918 si německé zeppeliny získaly takový respekt a vyvolaly takovou psychózu, že se spolu s bitevní flotou, ponorkami... více


Císařská politika: Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906–1914 93% Císařská politika: Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906–1914 1996, Aleš Skřivan

Publikace se zabývá spojenectvím Rakouska-Uherska a Německa v letech před 1. světovou válkou. více


Námořnictvo za povstání boxerů 1900 / Vzestup a pád pevnosti Tsingtao 1914 80% Námořnictvo za povstání boxerů 1900 / Vzestup a pád pevnosti Tsingtao 1914 2019, Milan Jelínek

Námořnictvo za povstání boxerů 1900. V obsahově opět u nás ojedinělém publicistickém vyprávění si všímáme především podílu vojenských námořnictev spojenců na potlačení jednoho z největších povstání v Číně v l. 1889–1901... více


Konec říše Hohenzollernů 60% Konec říše Hohenzollernů 2010, Petr Prokš

Politika císařského Německa vůči carskému a sovětskému Rusku 1914-1917/1918. Autor seznamuje s pronikavými změnami politiky císařského Německa vůči Rusku za první světové války - od počátečních snah Německa oslabit a ... více


Pod německou vlajkou 100% Pod německou vlajkou 2005, Jan Klíma

Doc. Jan Klíma tentokrát podrobně líčí opožděnou koloniální expanzi Německa zejména v Africe, ale i na Dálném východě a v Tichomoří, jejíž existenci záhy ukončila porážka německého císařství v 1. světové válce. Autor věn... více


Válka 100% Válka 1929, Ludwig Renn

Střízlivé svědectví německého vojáka z povolání o německé armádě a jejích bojích v první světové válce na francouzské frontě, líčí zhroucení německého válečného stroje i úspěšné poválečné úsilí reakčních sil o obnovu něm... více


Bismarck 90% Bismarck 1931, Emil Ludwig

Obsáhlé životopisné dílo podávající podrobný přehled o jeho životě, od mládí, rodinu, původu, přes politickou kariéru až po jeho smrt. V knize je podrobně popsána politická situace v Evropě i v Německu koncem 19. stolet... více


Opožděná expanze 80% Opožděná expanze 1977, Aleš Skřivan

Knížka vymezuje a charakterizuje jednotlivé etapy ve vývoji koloniální expanze Německa a Itálie v letech 1870–1918. Ukazuje pozice velmocí v koloniální politice v období vznikajícího a rozvíjejícího se imperialismu, sled... více


Vilém II. a zákulisí dvora berlínského 100% Vilém II. a zákulisí dvora berlínského 1905, Henry William Fischer

Ze zápisků a deníků dvorní dámy a následně německé cisařovny, manželky Vilema II. více


Prečo Nemci prehrávali vojny 80% Prečo Nemci prehrávali vojny 2003, Kenneth Macksey

Nemecké ozbrojené sily utrpeli v 20. storočí až dvakrát zdrvujúcu porážku. Kenneth Macksey hľadá vo svojej knihe príčiny kolosálnych vojenských neúspechov. Bola to otázka osudu a šťastia vo vojne alebo nevyhnutný výsledo... více


Kdy se vrátíš, massa? 40% Kdy se vrátíš, massa? 1943, Fried Lange

Mezi jezerem Čadským a Boží horou - Zážitky z bojů o Kamerun Román je sepsán podle deníkových zápisků a líčení kamerunského bojovníka K.E.Schulze. V tomto románě jsou popsány příhody z bojů prvé války světové. Prožil ... více


Pád dvou císařství, 1918 80% Pád dvou císařství, 1918 1931, Karel Bedřich Nowak

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zhroucení Německa 0% Zhroucení Německa 1934, Richard Wolf

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Bismarck 0% Bismarck 1996, Wilhelm Mommsen

Stručný životopis politika a státníka, jehož jméno je spojeno s vytvořením jednotného německého státu pod vedením Pruska. více


Události a osoby : 1878-1918 0% Události a osoby : 1878-1918 1922, Wilhelm II. von Preuβen

Poslední německý císař Vilém II. zaujal v této knize postoj k důležitým osobnostem v dobách císařství – k Bismarckovi a následujícim říšským kancléřům -, ale i k různým událostem této doby jako například ke kolonizaci, ... více


Od Dvojspolku k politike anšlusu: Nemecký imperializmus a Rakúsko do r. 1922 0% Od Dvojspolku k politike anšlusu: Nemecký imperializmus a Rakúsko do r. 1922 1979, Dušan Kováč

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Střední Evropa ve zbrani 1815–1914 0% Střední Evropa ve zbrani 1815–1914 2021, Zdeněk Jindra

Sto let rozvoje moderního zbrojního průmyslu v císařském Rakousku, v českých zemích a v Prusku-Německu. Pojednání o rozvoji továrního zbrojního průmyslu v habsburské monarchii a o jeho rozmachu v Prusku a v císařském... více


Tsingtau 1914: zpráva o vzestupu a pádu pevnosti 0% Tsingtau 1914: zpráva o vzestupu a pádu pevnosti 2014, Milan Jelínek

O německé opevněné námořní základně Tsingtau, která vznikla na místě v r. 1897 anektovaného čínského přístavu Čching-tao na poloostrově Šan-tung ve východní Číně, u nás samostatná knižní práce nikdy nevznikla, ba ani tu ... více


Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884-1885 % Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884-1885 1991, Aleš Skřivan

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Bitevní křižníky Císařského námořnictva Německa 1911-1918 0% Bitevní křižníky Císařského námořnictva Německa 1911-1918 2014, Milan Jelínek

Kdo se zajímá nejen o příběhy válečných lodí, ale i o jejich „anatomii“, bude asi spokojen s podrobností, s jakou jsme se snažili popsat konstrukce všech německých bitevních, přesněji - podle německého pojmosloví - velký... více


Zahraniční politika a diplomacie německého imperialismu koncem 19. století 0% Zahraniční politika a diplomacie německého imperialismu koncem 19. století 1952, Arkadij Samsonovič Jerusalimskij

Obsažná historická práce pojednává o začátcích německého imperialismu, o německém monopolistickém kapitálu, který ve spojení s junkery buduje militaristický stát jako nástroj svých světovládných plánů, především pak o ně... více


Zahraniční politika Německa před první světovou válkou % Zahraniční politika Německa před první světovou válkou 1985, Aleš Skřivan

Popis knihy není zatím k dispozici. více