Národní muzeum Praha

štítek, 10 knih


Erbovní listiny Archivu Národního muzeaErbovní listiny Archivu Národního muzea2001, M. Fiala

Edice dosud nezpracovaných erbovních a nobilitačních listin z fondu Národního muzea, které se vztahují nejen k Českým zemím ale nalezneme tu též listiny pocházející ze Švédska, Polska, Uher, Sedmihradsna či Haliče. Časov... více


Národní muzeum v PrazeNárodní muzeum v Praze1983, J. Šmíd

Publikace o pražském Národním muzeu přináší dějiny muzea, líčí jeho poslání a seznamuje s jeho sbírkami. více


Pražská mincovnaPražská mincovna2009, J. Militký

Katalog mincí tolarového období ze sbírky Muzea hlavního města Prahy a historie Pražské mincovny víceČasopis Musea království českého 1913 - Svazek 1.Časopis Musea království českého 1913 - Svazek 1.1913, Č. Zíbrt

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Časopis Musea království českého 1913 - Svazek 2.Časopis Musea království českého 1913 - Svazek 2.1913, Č. Zíbrt

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Časopis Musea království českého 1913 - Svazek 3.Časopis Musea království českého 1913 - Svazek 3.1913, Č. Zíbrt

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Časopis Musea království českého 1913 - Svazek 4.Časopis Musea království českého 1913 - Svazek 4.1913, Č. Zíbrt

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015)Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015)2015, k. autorů

Podtitul: Mistr Jan Hus a jeho dědictví Prostřednictvím předmětů ze sbírek Národního muzea kniha představuje nejenom Husovu osobnost, ale také připomíná Husův odkaz, který lze shledávat především v rovině nábožensk... více


Keltové / The CeltsKeltové / The Celts2018, k. autorů

Souběžný anglický text. Brožura k výstavě Národního muzea. Přiblíží nezastupitelnou úlohu Čech ve vývoji vrcholné fáze evropského pravěku a zároveň ukáže výsledky odborné a vědecké práce českých muzejních a vědeckých pr... více


Asijské kultury ve sbírkách Náprstkova muzeaAsijské kultury ve sbírkách Náprstkova muzea1981, k. autorů

Ukázky ze sbírky stálé expozice na zámku v Liběchově s doprovodnými texty. více


Doporučené štítky

Jan Hus, 1370-1415 paleoantropologie přelom 19. a 20. století mince, mincovny erby, znaky, heraldika středověk diplomatika královská mincovna archeologické nálezy umělecká řemesla