nářečí

štítky

47 knih

Areálová studie slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska. Diferenční slovník.Areálová studie slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska. Diferenční slovník.2009, Růžena Šišková

Jádrem projektu je diferenční nářeční slovník vybudovaný na lexikálním materiálu z 52 východoslovenských rusínských obcí. Slovník obsahuje slovní zásobu ve výběru vedeném snahou ozřejmit jádro nářečních útvarů, jakož i o... více


Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957–1967.Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957–1967.2005, Růžena Šišková

V šedesátých letech minulého století uskutečnili čeští ukrajinisté desítky terénních expedic do oblasti východního Slovenska, obývané ukrajinským rusínským etnikem. Systematicky – podle stanoveného souboru témat – nahráv... více


Jazyk v strukturním pojetíJazyk v strukturním pojetí2003, Oldřich Leška

Syntetické dílo zesnulého předního českého rusisty podává pohled na dějiny spisovné ruštiny z pozic strukturální teorie Pražské školy. Velmi podrobně sleduje změny ve fonetické, fonologické a morfologické soustavě. Detai... více
Vyprávění z Podkarpatí. Ukrajinská nářečí východního Slovenska.Vyprávění z Podkarpatí. Ukrajinská nářečí východního Slovenska.1998, Mikuláš Mušinka

Kniha seznamuje čtenáře s nářečím sedmi ukrajinských vesnic východního Slovenska. Zachycuje žánrovou a tematickou rozmanitost nářeční mluvy, rozvrstvení podle věkových kategorií a podle jazykových schopností mluvčích, čí... více


Oravci o svojej minulostiOravci o svojej minulosti2006, Anton Habovštiak

Reč a slovesnosť oravského ľudu Po viac než dvadsiatich rokoch opäť vychádza dobové svedectvo Oravcov narodených na prelome 19. a 20. storočia o svojej minulosti, niekdajších výrobných činnostiach, obchodných aktivitá... více


Nástin české dialektologieNástin české dialektologie1972, Jaromír Bělič

Učebnice se zabývá popisem nespisovné mluvy a jejích růzností na území českého jazyka. Autor zde nejprve vysvětluje hlavní nářeční rozdíly v hláskách a v jejich rozvržení, v tvarosloví i některé další rozdíly a potom pod... více


Slovník štramberského nářečíSlovník štramberského nářečí2008, Bohumil Kresta

Publikace byla vydána u příležitosti 650. výročí založení města Štramberka. více


Současný úzus běžně mluvené řeči na OpavskuSoučasný úzus běžně mluvené řeči na Opavsku2011, kolektiv autorů

Monografie zachycuje současný stav mluveného jazyka regionu Opavska z hlediska jednotlivých jazykových rovin (např. hláskoslovné, tvaroslovné, slovotvorné, syntaktické a pragmatické), zejména ale na lexikální úrovni. Pop... více


Podkrkonošský slovníkPodkrkonošský slovník1998, Jarmila Bachmannová

Slovník shromažďuje lexikální zásobu několika obcí na severním Železnobrodsku (25 000 položek). Veškerý materiál je rozdělen do čtyř hlavních okruhů: Vesmír a svět kolem nás, Člověk, Člověk a společnost, Vztahy obecné po... více


Slovník středomoravského nářečí horského typuSlovník středomoravského nářečí horského typu2008, Jarmila Vojtová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Nářeční slovník Luhačovického ZálesíNářeční slovník Luhačovického Zálesí2010, Josef Kolařík

Národopisná oblast Luhačovice Zálesí - dialektologickí slovník. více


Česko-prajzský slovník + Frky + NadávkyČesko-prajzský slovník + Frky + Nadávky2009, Lidie Rumanová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Mluva a pořekadla z Kravař a okolíMluva a pořekadla z Kravař a okolí2002, Lidie Rumanová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ostravská mluvaOstravská mluva1979, Josef Skulina

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Studie o východomoravské nářeční větěStudie o východomoravské nářeční větě1971, Věra Michálková

Tato kniha byla vydána v edici Česká nářečí (svazek č. 6). více


3