naratologie

štítky

35 knih

Od příběhu k románu (k poetice výpravné prózy)Od příběhu k románu (k poetice výpravné prózy)1989, Jiří Pechar

Jak napovídá název studie - Od příběhu k románu - i její podtitul K poetice výpravné prózy, uvažuje v ní Jiří Pechar především o teoretických otázkách vyprávění. S problematikou prózy a románu se autor hlouběji vyrovnáva... více


Teorie vyprávění v kontextu Pražské školyTeorie vyprávění v kontextu Pražské školy2008, Bohumil Fořt

Kniha „Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy“ představuje ty teoretické návrhy, strategie a koncepty, které vznikly v rámci Pražské školy literárněvědného strukturalismu a které nějakým způsobem souvisejí s mnohaleto... více


Úvod do sémantiky fikčních světůÚvod do sémantiky fikčních světů2005, Bohumil Fořt

Úvod do sémantiky fikčních světů vychází z jednoho z vlivných směrů moderního literárněteoretického zkoumání, který od poloviny osmdesátých let minulého století do současnosti prošel bouřlivým vývojem. Kniha na jedné str... více
Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávěníKognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění2008, Uri Margolin

Uri Margolin (nar. 1942) patří k myšlenkově nejproduktivnějším představitelům soudobé naratologie. Vystudoval filozofii a anglickou literaturu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, získal titul PhD. z komparatistiky na C... více


Komplexní televize: Poetika současného televizního vyprávěníKomplexní televize: Poetika současného televizního vyprávění2019, Jason Mittell

V devadesátých letech se v americké televizní produkci začala objevovat řada seriálů vymezujících se proti dekády zavedeným pravidlům přehlednosti a srozumitelnosti. Riskantnější seriálové projekty jako Městečko Twin Pea... více


FokalizaceFokalizace2011, Jiří Hrabal

Hrabal nepředkládá pouze v humanitní historiografii obvyklý výklad „již ten a ten... a onen naopak...“. Z jednotlivých zmiňovaných či parafrázovaných pojetí fokalizace i z jejich vzájemné komparace vždy něco vyplývá. Stu... více


Román: morálka a svobodaRomán: morálka a svoboda2009, Thomas G. Pavel

Dvě zamyšlení proslulého romanisty, teoretika románu a fikčnosti Thomase Pavela. Fikční světy literatury, zvláště jejich románová podoba, jsou v nich chápány jako „nabídka modelů pro interpretaci světů reálných“. Ta zahr... více


Znak, struktura, vyprávěníZnak, struktura, vyprávění2002, kolektiv autorů

Výbor z prací francouzského strukturalismu. Publikace nabízí dílčí vhled do problematiky a metodologie strukturalismu, tak jak se v průběhu 60. a 70. let 20. století rozvinul v intelektuálním pařížském prostředí. Myšlenk... více


Fikční světy české realistické prózyFikční světy české realistické prózy2015, Bohumil Fořt

Kniha Fikční světy české realistické prózy organicky propojuje literárněteoretický rámec fikčních světů s tradičním literárněhistorickým konceptem realistické prózy v kontextu české literatury. Teorie fikčních světů už v... více


Jak se fikce dělá slovyJak se fikce dělá slovy2013, Jiří Koten

Kniha Jak se fikce dělá slovy poskytuje souhrnný pohled na pragmatické teorie literární fikcionality. V jednotlivých kapitolách, které se vždy pokoušejí o revizi dosažených závěrů, se snaží odpovědět na otázky, jaké zámě... více


Ke komu mluví vypravěčKe komu mluví vypravěč1993, Alice Jedličková

Rozbor role "posluchače" v komunikativní podobě literatury. více


Přirozený jazyk vyprávěníPřirozený jazyk vyprávění2005, David Herman

Studie amerického autora, považovaného za jednoho z nejrenomovanějších naratologů, se zabývají výstavbou a fungováním narativu a narativních prezentací světa v textu. Bádání vychází z důkladných textových analýz. V příto... více


Studie k teorii fikceStudie k teorii fikce2005, Jonathan Culler

Předkládaný svazek tří studií amerického poststrukturalisty, představitele tzv. Yaleské školy, se zabývá různými naratologickými otázkami, dokumentuje proměny v této oblasti. Studie představují zkoumání teorie fikce, ... více


Fikční světyFikční světy2012, Thomas G. Pavel

Kniha Fikční světy, která jde za strukturalistický úhel pohledu na narativitu, přináší globální teorii fikcionality opřenou o kulturní antropologii. Vychází z filozofické teorie možných světů, kterou spojuje s formalisti... více


Heterocosmica III. Fikční světy protomoderní české prózyHeterocosmica III. Fikční světy protomoderní české prózy2018, Lubomír Doležel

V roce 1998 vydal v americkém Baltimore žák profesora Havránka, soudobý pokračovatel českého strukturalismu Lubomír Doležel, dílo formulující zásady narativní sémantiky a uvádějící do teorie fikčních světů Heterocosmica.... více


2