narativita

štítky

8 knih


James Bond a major Zeman - ideologizující vzorce vyprávění 80% James Bond a major Zeman - ideologizující vzorce vyprávění 2007, Petr A. Bílek

Sborník studií zabývajících se dvěma fenomény mediálních ideologizovaných hrdinů. Kosmopolitní hrdina James Bond a kádrově dokonalý major Zeman - kultovní postavy hrdinů v boji se zlem, každá z jiného prostředí, s jinak ... více


Metahistorie 83% Metahistorie 2011, Hayden White

Kniha Metahistorie vyšla poprvé roku 1973. Hlavní myšlenka Whiteovy analýzy historiků a filozofů dějin spočívá v tom, že historické dílo nikdy není objektivním zachycením toho, „co se skutečně stalo“. Historická fakta to... více


Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním 43% Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním 2009, Jan Horský

Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním představuje originální zamyšlení nad povahou soudobého historiografického myšlení. Autor se v ní zamýšlí nad dějepisectvím jako vědou, nad dějepisectvím jako krásnou literaturou a vyp... více
Kouzlo vyprávění 80% Kouzlo vyprávění 2013, Pavel Hošek

Proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise Hlavním tématem této práce je proměňující působení příběhů (tedy slovesných útvarů narativní povahy) na mysl posluchačů a čtenářů – a to především, ač ... více


Tropika diskursu: Kulturně kritické eseje 95% Tropika diskursu: Kulturně kritické eseje 2010, Hayden White

Kniha Tropika diskursu Haydena Whitea, který je znám svým pojetím "metahistorie", jež klade důraz na narativní povahu historického diskursu, patří v humanitních vědách již ke klasickým dílům. Jde svým způsobem o autorovu... více


Příběhy jako klíč k dětské duši 80% Příběhy jako klíč k dětské duši 1999, Nossrat Peseschkian

Nossrat Peseschkian je zakladatelem pozitvní terapie, která zdůrazňuje přístup, jenž nestaví do popředí zájmu porucha a těžkosti v životě dítěte a ve výchově, ale snaží se především rozvíjetjiž existující schopnosti dítě... více


Čas a vyprávění II. 90% Čas a vyprávění II. 2002, Paul Ricoeur

Druhým svazkem třídílné práce, zabývajícím se filosofickými aspekty vyprávění, navazuje francouzský filosof na svou předchozí práci o metafoře. Výsledkem je hluboká analýza narativity, chápání času a dějin prostřednictví... více


Narace a (živá) realita 0% Narace a (živá) realita 2013, Jan Horský

Publikace je výzkumným výstupem autorů, jejichž centrem badatelského zájmu byla problematika narace. Otázky spojené s narací se v poslední době neobjevují pouze v pojednáních literárních teoretiků, ale stále častěji se v... více