mystika

štítky

231 knih

Encyklopedie mystiky IEncyklopedie mystiky I2000, Mircea Eliade

První část rozsáhlé práce předních odborníků věnovaná mystice v různých kulturách světa, od nejstarších dob až po současnost. V prvním svazku se čtenář seznámí s mystickými aspekty šamanismu (pojednání věnované této otáz... více


TestamentTestament1994, J. B. Kerning

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Křestanství jako mystická skutečnost a mystéria starovĕkuKřestanství jako mystická skutečnost a mystéria starovĕku1998, Rudolf Steiner

Kniha je písemným zpracováním 24 přednášek rakouského mystika a theosofa z let 1901-1902. Autor rozebírá vznik křesťanského mystického nazírání, jež má své prazáklady v mystériích doby předkřesťanské. Poukazuje na egypts... více
Meditace o GenesiMeditace o Genesi2013, Neil Douglas-Klotz

Ve své nejnovější knize se známý religionista zabývá duchovními tradicemi judaismu, křesťanství a islámu, tryskajícími ze společného blízkovýchodního pramene. Ukazuje, jak mohli meditovat dávní proroci a mystikové včetně... více


Tajemství KeltůTajemství Keltů2010, Lancelot Lengyel

Znalec keltských mincí Lancelot Lengyel v první části knihy nabízí originální pohled na keltské náboženství, jak je vyvozuje z výzdoby z nalezených mincí. Ve druhé části své teorie podpírá osobitým výkladem ostrovních ke... více


Poselství Jana od KřížePoselství Jana od Kříže2013, Antonio Maria Sicari

Svatého Jana od Kříže nazývají křesťané i nekřesťané velkým mystikem. Směs určitého obdivu a nepřístupnosti jeho strmé cesty však poněkud zkresluje Janovo poselství. Světec nás totiž celým svým dílem i zkušeností ujišťuj... více


Davidova hvězdaDavidova hvězda1995, Gerhard Gershom Scholem

Českému čtenáři se konečně dostává do rukou výběr z díla význačného vědce a myslitele Gershoma Scholema (1897-1982), jehož spisy tvoří základní práce o židovské mystice – kabale a jehož eseje nám přibližují duchovní kvas... více


O buddhistické meditaciO buddhistické meditaci1991, Leopold Procházka

Každý z nás, koho se nějakým způsobem dotklo „duchovní snažení“, každý kdo pátral v „utajených“ vrstvách své osobnosti a světa, prošel obdobím intenzivního hledání v literatuře nebo ve skupinkách podobně smýšlejících lid... více


VatanVatan2006, Michaela von Hollander

Vatan znamená prapůvodní učení severských runových mistrů a skaldů, v němž se odrážejí pozoruhodné znalosti o stvoření a zákonitostech jeho vývoje. Vatan obsahuje mnohé, co dalece přesahuje všechno, co je doposud známo o... více


Vnitřní zkušenost / Metoda meditaceVnitřní zkušenost / Metoda meditace2004, Georges Bataille

Georges Bataille zaujímá v kontextu francouzské literatury osobité místo. Má pověst autora skandálních literárních textů, ale také originálního myslitele, který s vědecko-poetickou důkladností promýšlí základní předpokla... více


KázáníKázání2019, Mistr Eckhart

Mistr Eckhart (c. 1260 – c. 1328), významný německý filosof, mystik a teolog, předkládal své dílo ve dvojí podobě. Latinsky psané traktáty nás seznamují s myšlením precizně zformulovaným do nejmenšího detailu. Avšak v ro... více


Prorokova moudrostProrokova moudrost2014, Chalíl Džibrán

Libanonského básníka a malíře Chalíla Džibrána zná Západ především jako autora Proroka, oné „malé černé knížky“, o které básník řekl: „Když jsem psal Proroka, Prorok psal mne.“ Na Prorokovi pracoval Džibrán 25 let a poku... více


Portrét Marty RobinovéPortrét Marty Robinové1991, Jean Guitton

Vyprávění o životě francouzské mystičky a vizionářky, zakladatelky duchovního řádu, se soustřeďuje na její duchovní prožitky a myšlenky. více


Černé libidoČerné libido2012, Jan Stern

Autorovo klíčové filozofické a psychoanalytické dílo, v němž představuje svůj revoluční model člověka opřený především o novou teorii pudu smrti. Definuje základní pojmy (ego, psýcha, gender, schizofrenie, paranoia, auti... více


Vnitřní životVnitřní život1992, Jiří Vacek

Dílo shrnuje hlavní a podstatná pravidla duchovního života, jehož základem je neustálé soustředění na Boha ve formě, jaká je hledajícímu nejbližší. Dílo obsahuje zhuštěně vše, co je důležité vědět o vnitřním, duchovním ž... více


... 9 ...