mystika

štítky

231 knih

Tajní vládcové světaTajní vládcové světa2003, Wulfing von Rohr

Kniha mistrů světla a temnoty. Teorie spiknutí v našem světě. Kdo opravdu řídí tento svět? Velkokapitál nebo tajné lóže, osvícení mistři Bílého bratrstva nebo mágové černého společenstva, kdo řídí náš život? Ego nebo ... více


Náboženská zkušenost a lidská dušeNáboženská zkušenost a lidská duše2002, Josef Sudbrack

O hraničních otázkách náboženství a psychologie. Jak se víra v Boha, v Krista stává v dnešní době zkušeností? Jak tato zkušenost vypadá? Známý duchovní autor hledá v této knize vztah mezi vírou a pschologií. Základní... více


Řehoř Palama (1296-1359): milost a zkušenostŘehoř Palama (1296-1359): milost a zkušenost2012, Yannis Spiteris

Dílo byzantského myslitele Řehoře Palamy (1296–1359), mnicha z hory Athos, arcibiskupa soluňského, představuje mystickou syntézu křesťanského Východu. Je rozbuškou mezi ustálenými návyky teologů: nutí nejen k zamyšlení n... více
Zasažen BohemZasažen Bohem2005, Iain Matthew

Setkávání s Janem od Kříže. Některým lidem připadá Jan od Kříže příliš strohý a komplikovaný, jiným zase příliš panteistický, nedostatečně kristocentrický. Iain Matthew však skvěle odhaluje pravého Jana, pevně zakotve... více


Nocí duše ke svoboděNocí duše ke svobodě2011, Gerald G. May

Donedávna byla temná noc pro lidi mimo klášterní zdi prakticky neznámým pojmem. A ti, kteří věděli, o co jde, se většinou domnívali, že se jedná o vrcholný mystický jev určený pouze pro elitu – pro ty nejsvětější světce.... více


Prorok?Prorok?2001, E. P. Martin (pseudonym)

Nejnovější román Eduarda P. Martina, známého a plodného autora příběhů plných tajemství a mystiky, je výpravou do vzrušující říše fantazie. Vypráví o naději, zrozené v kvasu moderní doby a zažehnuté již na úsvitě dějin, ... více


Mystika praktickyMystika prakticky2011, Reinhard Körner

Autor reaguje na známý Rahnerův výrok, že křesťan budoucnosti bude mystikem, nebo nebude vůbec. Křesťanská mystika se netýká jen elity křesťanů, kteří mají zcela mimořádné podmínky pro duchovní život. Nabývá konkrétní po... více


Moudrost mystiků s Vojtěchem KohutemMoudrost mystiků s Vojtěchem Kohutem2008, Pavel Vojtěch Kohut

Živá zkušenost s Bohem v novověké mystice. Křesťanská mystika se neomezuje na mimořádné zkušenosti a jevy. Je spíše prohloubením života z víry, při kterém člověk čerpá z důvěrného přátelství s Kristem. Mystik ví, že ž... více


Krátké spisy a korespondenceKrátké spisy a korespondence1998, Svatý Jan od Kříže

Výbor z kratších textů kde se autor představuje jako originální myslitel a duchovní vůdce. více


Mystická teologie východoslovanských křesťanůMystická teologie východoslovanských křesťanů2010, Karel Sládek

Studium východoslovanské křesťanské spirituality a mystiky má v českém akademickém i duchovním světě již svoji dlouholetou tradici. Monografie Karla Sládka chce vložit "nový" kamínek do této mozaiky studia vých... více


Nikolaj Losskij: Obhájce mystické intuiceNikolaj Losskij: Obhájce mystické intuice2011, Karel Sládek

Život a dílo Nikolaje Losského v prvorepublikovém i válečném (rozděleném) Československu. Ruský myslitel Nikolaj Losskij (1870-1965) se nesmazatelně vepsal do duchovního a intelektuálního života prvorepublikového Česk... více


Tajemství srdceTajemství srdce1999, * antologie

Teologie srdce, tak záhadná při nacházení vlastního definování, tak nezbytná pro identitu každého křesťana, upřímně toužícího po jakostním duchovním životě. - Boris Vyčeslavcev, Srdce v křesťanské a indické mystice. -... více


Duchovní životDuchovní život2004, André-Marie Meynard

Stručná suma teologie asketické a mystické podle ducha a zásad svatého Tomáše Akvinského. Úvahy o duchovním životě podle sv. Tomáše Akvinského. Páté, upravené vydání. více


Život z modlitbyŽivot z modlitby2005, Raissa Maritain

Nejednou jste si asi položili otázku, jak lze skloubit zaměstnání, povinnosti a starosti každého dne s duchovním životem a modlitbou. Autoři knihy Jacques a Raissa Maritainovi, významní francouzští filozofové, představit... více


Mystika a proroctví - Dominikánská tradiceMystika a proroctví - Dominikánská tradice2005, Richard Woods

Podtitul: Dominikánská tradice. Kniha přináší stručnou historii dominikánské spirituality. více


... 10 ...