modernizace

štítky

11 knih


iPohádkaiPohádka2019, K. K. Kovář (pseudonym)

Co se stane, když se pohádkové království připojí k internetu? Odpověď čeká nejen za devatero horami a devatero plastem znečištěnými řekami, ale i v této knize! Buďte připraveni na vše, jen ne na tradiční pohádku. Král B... více


ParabibleParabible2018, Alexandr Flek

Tisková zpráva o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic je aktuální, místy až provokativní biblickou parafrází. Dávný příběh o Ježíši Nazaretském zasazuje do kulis současného Česka, především ale staví dnešního čtenáře před... více


Riziková společnostRiziková společnost2011, Ulrich Beck

Tato kniha patří k nejvýznamnějším knihám, které byly v posledních dvaceti letech na toto téma napsány. Ovlivnila nejen řadu dalších myslitelů, ale celý způsob uvažování o tomto problému. Pro mnohé se stal Ulrich Beck zo... více
Národy nejsou dílem náhodyNárody nejsou dílem náhody2009, Miroslav Hroch

Kniha je syntetickým výkladem národotvorných procesů v Evropě 19. století. Snaží se zachovat rovnováhu mezi využíváním empirických poznatků a výsledky teoretických analýz moderních společenských věd. Odmítá jednostranné ... více


Modernizace Japonska zachycená v tradiční poezii tanka a haikuModernizace Japonska zachycená v tradiční poezii tanka a haiku2018, Sylva Martinásková

Publikace je věnována básnické reflexi modernizace Japonska v tradičních formách tanka a haiku od konce 19. století do současnosti. Pozornost je věnována tomu, jak básníci napříč monitorovaným obdobím zachycují proměny d... více


Modernizace a česká rodinaModernizace a česká rodina2003, Petr Mareš

Tématem této knihy je jeden z klíčových problémů současné společnosti v České republice - problém biologické a sociální reprodukce rodiny. více


Islám versus modernizace?: Náboženství, sekularismus a rozvoj v TureckuIslám versus modernizace?: Náboženství, sekularismus a rozvoj v Turecku2013, Erik Siegl

Kniha se zabývá vzájemným vztahem islámu, sekularismu a modernizace ve vývoji Turecka. Tuto problematiku vedle teoretické roviny konkrétně zkoumá na příkladě bývalého tureckého premiéra a prezidenta Turguta Özala (1927–1... více


V pasti: ochrana seniorů před nástrahami moderních technologiíV pasti: ochrana seniorů před nástrahami moderních technologií2014, Jakub Lokaj

Brožura informuje seniory o moderní PC technice a manipulaci s ní. více


Sociokulturní adaptace malých městSociokulturní adaptace malých měst2009, Martin Matějů

Kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008. Studie představuje výsledky dlouhodobého výzkumu Katedry teorie kultury (kulturologie) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 1992 až 2008... více


Jak vzpomínámeJak vzpomínáme1946, James Hilton

Blíží se konec první světové války a hrdina George Boswell se ohlíží za svým osudem, neoddělitelně spjatým s osudy Boswellova ospalého anglického rodiště. V mládí George věděl, že má před sebou lákavější výhledy, než jak... více


Město a městská společnost v procesu modernizace 1740–1918Město a městská společnost v procesu modernizace 1740–19182009, Jiří Štaif

Výstup z vědeckého semináře pořádaného katedrou historie a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky v P... více