mírové konference

štítky

18 knih


Jak se dělal mír roku 1919 87% Jak se dělal mír roku 1919 1989, Antonín Klimek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vídeňský kongres: Tanec nových časů 91% Vídeňský kongres: Tanec nových časů 2002, Luboš Taraba

Historická publikace Luboše Taraby, autora knih De Gaulle, Duce, Josef II., Nebezpečný intrikán (Talleyrand) a Waterloo, pojednává o zlomové politické události na počátku 19. století – Vídeňském kongresu (1814 – 1815). D... více


Mírotvorci: Pařížská konference 1919 93% Mírotvorci: Pařížská konference 1919 2004, Margaret MacMillan

Pohled britské historičky Margaret MacMillanové na pařížskou mírovou konferenci (1919), jež zásadně proměnila do té doby existující svět, je nejen nový a překvapivý, ale v mnoha ohledech také šokující. Způsob, jakým doku... více
Trianonská mierová zmluva 95% Trianonská mierová zmluva 2009, Ignác Romsics

Ignác Romsics patrí medzi najuznávanejších maďarských historikov súčasnosti. Po minoriadne úspešnej syntéze Magyarország története a XX. században (Dejiny Maďarska v 20. storočí) vydal knihu o jednej z najdiskutovanejšíc... více


Postupim a Československo 100% Postupim a Československo 2001, Milan Churaň

Mýtus a skutečnost. Dotisk prvního svazek nové ediční řady nakladatelství Libri. Autor, historik Milan Churaň (známý jako hlavní autor encyklopedie KDO BYL KDO ve 20. století či Encyklopedie špionáže), se touto problema... více


Vestfálský mír a česká otázka 100% Vestfálský mír a česká otázka 1968, Bedřich Šindelář

Ačkoliv vestfálský mír, „náš první Mnichov“, měl pro český národ dalekosáhlé neblahé důsledky, chyběla dosud v naší historické literatuře obsáhlejší monografie o tomto tématu. Autor předkládané práce, profesor brněnské u... více


Paríž 1946: Pripravoval sa mier s Maďarskom 0% Paríž 1946: Pripravoval sa mier s Maďarskom 1947, Dalibor Miloš Krno

Z obsahu: 1. Predpoklady konferencie 2. Prostredie a organizácia konferencie 3. Medzinárodné vzťahy po druhej svetovej vojne 4. Problémy parížskej konferencie 5. Porazení na konferencii 6. Jednanie o smluve s ... více


Dokumenty ke studiu moderních dějin státu a práva. I, Dokumenty mezinárodně právního charakteru % Dokumenty ke studiu moderních dějin státu a práva. I, Dokumenty mezinárodně právního charakteru 1994, Karel Schelle

Mezinárodní smlouvy počínaje mírovými smlouvami po první světové válce a konče Závěrečným aktem konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z roku 1975. více


Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom 0% Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom 2015, Štefan Šutaj

Kniha sa venuje prioritne československo-maďarskému kontextu činnosti mierovej konferencie a udalostiam, ktoré súviseli s konferenciou a prípravou oboch štátov na mierovú konferenciu. Práca je výsledkom dlhoročného syste... více


Ćeskoslovensko na pařížské mírové konferenci 1918-1920 0% Ćeskoslovensko na pařížské mírové konferenci 1918-1920 2001, František Kolář

Sborník přináší v tomto svazku 272 dokumentů k československé zahraniční politice z přelomu let 1918-1919. více


Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia % Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia 2013, Jozef Klimko

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Parížska mierová zmluva z roku 1947 0% Parížska mierová zmluva z roku 1947 2008, Ignác Romsics

Parížska mierová zmluva z roku 1947 až na jednu malú zmenu obnovila maďarské hranice spred roka 1938, ako boli stanovené v trianonskej mierovej zmluve z roku 1920. Zmena sa týkala slovensko-maďarskej hranice pod Bratisla... více


Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920: Svazek II 0% Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920: Svazek II 2011, František Kolář

Edice dokumentů vztahujících se k činnosti československé zahraniční politiky v čase probíhající druhé části pařížské mírové konference (červenec 1919 - červen 1920). více


Diplomacie a Velká válka 1914-1918/1919 0% Diplomacie a Velká válka 1914-1918/1919 2014, Petr Prokš

Kapitoly o dějinách diplomacie za první světové války v Evropě a na mírové konferenci v Paříži. Publikace se snaží přiblížit některé aktivity válečné a poválečné diplomacie, které bezprostředně nebo nepřímo usměrňoval... více


Paříž 1919: Mírová konference očima poradců československé a polské delegace 0% Paříž 1919: Mírová konference očima poradců československé a polské delegace 2018, Jan Chodějovský

Edice dosud takřka neznámého deníku Adolfa Černého, jenž zachycuje každodenní dění mírové konference v Paříží roku 1919, doplněná o osobní korespondeci Černého kolegů z české i polské strany, nabízí pohled na významná di... více


Žádám Vás jako vynikajícího odborníka ... 0% Žádám Vás jako vynikajícího odborníka ... 2012, Zdeněk Vácha

Organizace odborných prací pro československou delegaci na mírové konferenci v Paříži v letech 1918-1919 Práce, která je výsledkem autorova několikaletého bádání, se zabývá organizováním odborných činností pro českosl... více


Protisovětské intriky na pařížské mírové konferenci 1919-1920 0% Protisovětské intriky na pařížské mírové konferenci 1919-1920 1952, Boris Jefimovič Štejn

Historická studie podrobně líčí, jak na pařížské konferenci představitelé vítězných dohodových mocností - Wilson Lloyd George, Clémenceau, Orlando, Lansing, House, Churchill, Balfour - usilovali o zničení sovětského Rusk... více


Akce Terminal: Postupim 1945 0% Akce Terminal: Postupim 1945 1977, Viktor Nikolajevič Vysockij

Knížka o postupimské konferenci, která měla rozhodující význam pro poválečné uspořádání světa, nezachycuje pouze průběh tohoto historického setkání šéfů vlád SSSR, USA a Velké Británie, ale odhaluje také souvislost Postu... více