military

štítky

67 knih


Paměti: Příspěvek k dějinám války 1914 - 1918 I.Paměti: Příspěvek k dějinám války 1914 - 1918 I.1931, Ferdinand Foch

Válečné paměti autora z období 1. světové války doplněné obrazovou přílohou a mapami. S úvodním slovem T. G. Masaryka. více


Paměti: Příspěvek k dějinám války 1914 - 1918 II.Paměti: Příspěvek k dějinám války 1914 - 1918 II.1931, Ferdinand Foch

Válečné paměti autora z období 1. světové války doplněné obrazovými přílohami a mapami. Díl se týká období od ledna 1915 do konce bojů. více


1000 uniforem1000 uniforem2008, Klaus-Ulrich Keubke

Uniformy jsou důležitou součástí naší historie. Od pestrých válečnických oděvů starověkých bojovníků přes barevné kabátce historických vojsk až po moderní bojové obleky současných armád. Tato kniha dokumentuje postupný v... více
Vstup jen na povolení! - Česko-rakouská hranice v letech studené války 1948-1989Vstup jen na povolení! - Česko-rakouská hranice v letech studené války 1948-19892016, Petr Polák

Vlídná mlčenlivá krajina na pomezí dnešní České republiky a Rakouska skrývá nespočetné příběhy původních německých obyvatel, prvorepublikových ochránců státních hranic, poválečných pohraničníků, vojáků základní vojenské ... více


Vojenské dějiny v muzeu: 15. mezinárodní konference bavorských, českých a saských muzejních pracovníků 15. až 17. října 2006Vojenské dějiny v muzeu: 15. mezinárodní konference bavorských, českých a saských muzejních pracovníků 15. až 17. října 20062008, kolektiv autorů

Sborník textů přednášek z mezinárodní konference muzejních pracovníků, která se věnovala dějinám vojenství a muzejním sbírkách militárií. více


Stručný slovník protifašistického boje českého liduStručný slovník protifašistického boje českého lidu1983, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Poľné fľašePoľné fľaše2018, Tibor Díte

Knižka je celosvetovo prvou publikáciou venovanou histórii a používaniu poľných fliaš s dôrazom na vojenské poľné fľaše. Obsahuje viac ako 40 opisov a vyobrazení poľných fliaš, podrobné údaje o 25 výrobcoch poľných fliaš... více


5