metodologie

štítky

42 knih


Jak se dělají filosofieJak se dělají filosofie2012, Zdeněk Vašíček

Zdeněk Vašíček (19332011) své poslední dílo, svazek nazvaný Jak se dělají filosofie a čítající zhruba dvě stě normostran, uzavřel v polovině března roku 2011, poté co zanesl redakční připomínky Karla Palka. Pracoval na n... více


Uvedení ve vědy duchové: pokus položiti základ ke studiu společnosti a dějinUvedení ve vědy duchové: pokus položiti základ ke studiu společnosti a dějin1901, Wilhelm Dilthey

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pojmy a vědecké teoriePojmy a vědecké teorie2014, Jiří Raclavský

Kniha Pojmy a vědecké teorie pojednává o vztahu mezi pojmy a teoriemi (všímá si toho, že naše teorie závisí na tom, jak pojmově parcelujeme svět, a naše pojmová parcelace světa je ovlivněna tím, jaké teorie preferujeme),... více
Kolektivní a individuální metodika lehké atletikyKolektivní a individuální metodika lehké atletiky1939, František Vojta

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Výzkum hodnotVýzkum hodnot2002, Pavel Prunner

Hodnotový systém se mění s věkem, podléhá tedy jisté věkové zvláštnosti. Mladý jedinec klade v dospívání důraz jiné hodnoty než člověk starší nebo starý. O.F. Graumann podľa Prunnera (s. 28) definuje hodnotu „ako excpli... více


Pohybové dovednosti, činnosti, výkonyPohybové dovednosti, činnosti, výkony2007, Karel Měkota

Publikace navazuje na předchozí titul nazvaný Motorické schopnosti, který vydala Univerzita Palackého v Olomouci. Kniha je určena především vysokoškolským studentům všech forem a oborů studia na tělovýchovných fakultách ... více


Výzkum orientovaný na pohybovou aktivitu: metodologické ukotveníVýzkum orientovaný na pohybovou aktivitu: metodologické ukotvení2019, Roman Cuberek

V knize jsou charakterizovány hlavní pilíře metodologického paradigmatu výzkumů orientovaných na oblast pohybového chování člověka. Detailně jsou popsány metodologické přístupy, které se aktuálně ve výzkumech využívají. ... více


O metodě literární historieO metodě literární historie2019, Gustave Lanson

Soubor čtyř studií G. Lansona (1857−1934), jednoho z nejvýznamnějších francouzských literárních historiků a kritiků. Společným jmenovatelem zařazených studií jsou úvahy o vědeckém výzkumu literatury a metodě literární hi... více


Odchytové a odběrové metody bezobratlýchOdchytové a odběrové metody bezobratlých2014, Jana Niedobová

Publikace se zabývá metodami sběru suchozemských bezobratlých a metodami odběru vodních bezobratlých, které jsou často klíčové jak pro základní, tak i pro aplikovaný výzkum. Společenstva bezobratlých pak slouží jako podk... více


Mezikulturní psychologie: Kriticky a aplikovaněMezikulturní psychologie: Kriticky a aplikovaně2020, David A. Levy

Kniha je prvním českým překladem zahraniční knihy z dnes společensky velice aktuální oblasti mezikulturní psychologie. Je určena především studentům psychologie bakalářského stupně studia, ale také studentům souvisejícíc... více


Cesty k vědě - Jak správně myslet a psátCesty k vědě - Jak správně myslet a psát2007, Jaroslav Hroch

Studijní materiály pro studující v doktorských studijních programech Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Sborník se skládá z přednášek proslovených v rámci projektu "Rozvoj doktorských studijních programů a p... více


Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTKDokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK2011, Mezinárodní teologická komise

České překlady chronologicky starších dokumentů MTK, konkrétně těch, které spatřily světlo světa před rokem 1995 a týkajících se metody. Pořadí českých překladů jednotlivých dokumentů respektuje dobu jejich vzniku a jde ... více


3