metodologie

štítky

42 knih


Základy kvantitativního šetřeníZáklady kvantitativního šetření2008, Keith F. Punch

Šetření tvoří hlavní strategii sociálně-vědního výzkumu a autor probírá na základní úrovni problematiku výzkumného šetření (tedy kvantitativního nebo tzv. korelačního šetření). Rozvíjí toto téma do podrobností, ukazuje l... více


Základní problémy studia moderních a soudobých dějinZákladní problémy studia moderních a soudobých dějin2014, Jana Čechurová

Kolektivní monografie Základní problémy studia moderních a soudobých dějin představuje kvalitní východisko pro systematickou orientaci ve stěžejních sférách dosavadního výzkumu moderních a soudobých dějin. Na šestadvacet... více


Na okraji útesuNa okraji útesu2010, Roger Chartier

Kniha Na okraji útesu představuje soubor dvanácti esejů, ve kterých autor diskutuje či polemizuje se současným pojetím historiografie, především francouzské. Svá témata rozvíjí ve třech okruzích –⁠ zkoumání některých met... více
Úvod do štúdia dejepisuÚvod do štúdia dejepisu2003, Július Bartl

Druhé prepracované vydanie. Texty k jednému zo základných propedeutických predmetov štúdia dejepisu na vysokej škole. více


Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumuÚvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu1985, Jarmila Skalková

Vysokošk. učebnice pro stud. filozof. a pedagog. fakult, 2. doplněné vydání více


Etnogenéza Slovanov v archeológiiEtnogenéza Slovanov v archeológii1995, Pavol Mačala

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 22010, Jiří Kroupa

Dějiny umění jako disciplína procházejí v současnosti pozoruhodným obdobím, v němž jsou diskutovány tradiční i nové teoretické přístupy k vizuálnímu umění. Propedeutická příručka „Metody dějin umění“ ve své první části ... více


Marie-Joseph Lagrange: Bible a historická metodaMarie-Joseph Lagrange: Bible a historická metoda2005, Tomáš Petráček

Životopis zakladatele moderní katolické biblistiky M.-J. Lagrange (1855-1938), muže, kterému se za cenu osobního heroického nasazení podařilo smířit vědu s biblickým poselstvím. Doplněno překlady základních textů (Pramen... více


Akademické písanie: Ako vzniká filozofický textAkademické písanie: Ako vzniká filozofický text2010, Anton Vydra

Ako sa píše akademický text? Mám napísať, čo si myslím, alebo čo si myslí niekto iný? Profesor odo mňa žiada, aby som analyzoval nejaký pojem. Čo mám vlastne urobiť? Odkiaľ mám vedieť, čo mal autor textom na mysli? Byt k... více


Slovník pedagogické metodologieSlovník pedagogické metodologie2005, Štefan Švec

Slovník pedagogické metodologie podává přehled a výklad nejdůležitějších termínů, které se používají v pedagogických výzkumech. Cílem je jednak poskytnout vysvětlení metodologických pojmů, jednak nabídnout i první inform... více


Cesty pedagogického výzkumuCesty pedagogického výzkumu2004, Josef Maňák

V publikaci, jež je dílem Centra pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty MU v Brně, najde čtenář otázky a odpovědi spojené se základními problémy pedagogického výzkumu a jeho zpracováním. Text poskytuje informace, kter... více


Kapitoly z metodologie pedagogikyKapitoly z metodologie pedagogiky1994, kolektiv autorů

Učební text z oblasti metodologie pedagogického výzkumu pro studenty pedagogických fakult. více


Metodologie pedagogiky. Pracovní textyMetodologie pedagogiky. Pracovní texty2007, Hana Kasíková

Cílem publikace je seznámit čtenáře s jednou z metod současné pedagogické praxe, která je založena na vzájemné skupinové spolupráci žáků. Autorka analyzuje základní pojmy, podává historický vývoj kooperativního vyučování... více


Věda, filosofie, metodologieVěda, filosofie, metodologie2009, Adolf Filáček

Publikace vznikla a vychází jako sborník k 85. narozeninám prof. Ladislava Tondla. Obsahuje studie, které různým způsobem navazují na vědecká témata badatelské činnosti jubilanta; široký tematický záběr dokumentuje multi... více


Základy lingvistické metodologieZáklady lingvistické metodologie1993, František Čermák

Podtitul: Nástin hlavních principů na pozadí obecné teorie vědy. Vysokoškolské skriptum. Cílem této stručné příručky je dát studentovi jazyka stručný a přehledný nástin hlavních a obecnějších možností jazykovědné metodol... více


2