metodické příručky

štítky

37 knih


Vědci v mateřské škole 2: Aktivity pro malé badateleVědci v mateřské škole 2: Aktivity pro malé badatele2018, Dagmar Krupová

Kam zmizí kaluže, které se dělají po dešti? Jak se můžeme zahřát, když nám je chladno? Co se stane s cukrem, který nasypeme do čaje? Odkud máme elektřinu? Podobné otázky podněcují dětskou zvídavost a učitel udělá to nejl... více


Ako sa ľahko učiťAko sa ľahko učiť2005, Kurt Tepperwein

Spôsoby a metódy rýchleho a efektívneho učenia sa. Málokto zo žiakov a študentov vie o obrovských možnostiach, ktoré driemu v podvedomí človeka, o nevyužitých schopnostiach a silách, ktoré možno prebudiť a vyvíjať. A... více


Cvičení pro děti se specifickými poruchami učeníCvičení pro děti se specifickými poruchami učení1998, Věra Pokorná

Soubor cvičení pro rozvoj vnímání a poznávání, který učitelům i rodičům umožňuje vybrat takovou činnost, která je pro dítě účelná, protože odpovídá jeho úrovni rozvoje jednotlivých funkcí a přispívá k nápravě příslušné s... více
Asistence lidem s postižením a znevýhodněnímAsistence lidem s postižením a znevýhodněním2010, Iva Uzlová

Kniha přináší základní informace o současném legislativním zajištění asistence, možnostech financování, organizaci a náplni práce asistenta, zásadách spolupráce s rodiči, učiteli a poradenskými pracovníky, nabídne prakti... více


Knižné zbierky a knižnice na Slovensku v stredoveku a renesanciiKnižné zbierky a knižnice na Slovensku v stredoveku a renesancii1989, Jozef Kuzmík

Teória a výskum knihovníctva a bibliografie. Výskumy č. 42. Obsah: Predslov. Úvodná kapitola o problémoch výskumu knižných zbierok a knižníc na Slovensku v stredoveku a renesancii v rámci kultúrnej histórie. Admin... více


Metodika práce dětského fotografického kroužkuMetodika práce dětského fotografického kroužku1980, Josef Bažant

Metodická příručka pro vedoucí dětských fotokroužků. více


Jak napsat a používat individuální vzdělávací programJak napsat a používat individuální vzdělávací program2004, Zdeněk Bělecký

Příručka radí pedagogům jak prostřednictvím IVP integrovat žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, tedy žáky s různým postižením, cizince i děti nadané. Autoři, pracovníci školní inspekce, se snaží vymezit terminol... více


Metodika organisace výchovného procesuMetodika organisace výchovného procesu1953, Anton Semjonovič Makarenko

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Výtvarná výchova v 3. ročníkuVýtvarná výchova v 3. ročníku1963, Josef Hron

Metodická příručka výtvarné výchovy pro 3. ročník ZŠ. Rozpracovává témata pracovních okruhů daných osnovami do jednotlivých lekcí, přičemž stanoví nejen úkol a námět, ale i postup práce a techniku provedení. V úvodních ... více


101 metod pro aktivní výcvik a vyučování101 metod pro aktivní výcvik a vyučování1997, Mel Silberman

Více než sto metod a námětů pro lektory a učitelé starších studentů a dospělých, které mají vést k aktivnímu způsobu zapojení žáků, podněcují učení formou otázek, týmovou spolupráci a upevnění naučeného.... více


Kybergrooming a sexuálne zneužívanie dospievajúcích v online priestoreKybergrooming a sexuálne zneužívanie dospievajúcích v online priestore2020, Marek Madro

Príručka pre pedagogických a odborných zamestnancov. více


Raná komunikace mezi matkou a dítětemRaná komunikace mezi matkou a dítětem2002, Anna Cícha Hronová

Brožura informuje o realizaci velmi zajímavého a důležitého projektu, jehož cílem bylo srovnat verbální a neverbální komunikaci ve vztahu jednak neslyšící matky ke svému sluchově postiženému dítěti a jednak slyšící matky... více


Příčná flétna: Praktická metodikaPříčná flétna: Praktická metodika1998, František Malotín

Jedinečné dílo, které se podrobně zabývá všemi potřebnými aspekty výuky, nově vysvětluje dýchání, tvoření tónu a zdůrazňuje tolik opomíjený pozitivní přístup ke hře. více


Tanec a hudbaTanec a hudba1987, Libuše Kurková

Kniha -učebnice pro zájemce o tanec a hudbu. Od základů rytmu a jeho hodnoty, tempo, dynamika, přes hudební a taneční formy až po konkrétní příklady skladeb, tance a baletu. více


Jednání se zájemcem o pobytovou sociální službuJednání se zájemcem o pobytovou sociální službu2017, kolektiv autorů

Doporučený postup pro poskytovatele pobytových sociálních služeb. Druhy a právní aspekty poskytovaných služeb. více


1