mariologie

štítky

36 knih


Marie - Pohledy na život matky Ježíše KristaMarie - Pohledy na život matky Ježíše Krista2005, Jacques Duquesne

Jaká byla skutečná Marie? Co o ní víme kromě legend, které kolovaly v průběhu prvních století po Kristu? Jak je možné, že jméno Marie, jež se v Písmu objevuje stěží desetkrát, je dodnes dáváno při křtu milionům děvčátek,... více


Matka PáněMatka Páně1974, Romano Guardini

Nástin mariologie ve formě dopisu. více


Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteriaNanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria2000, Ctirad Václav Pospíšil

O slavnosti Všech svatých 1. listopadu roku 1950 papež Pius XII. prohlásil za dogma víry pravdu o tělesném nanebevzetí Panny Marie. To byl významný mezník v dějinách katolické církve. Tajemství Mariina nanebevzetí slaví ... více
Mluv s nimi o MariiMluv s nimi o Marii2005, Wilfrid Stinissen

Matka Boží ve svědectví Bible. Zamyšlení a meditace od švédského karmelitána nad mariánskými tématy mohou zaujmout i tím, že vznikala v prostředí protestantské země. více


Mariánské svátkyMariánské svátky2006, Anselm Grün

Ukazatele cesty k životu. Zamyšlení nad jednotlivými mariánskými svátky církevního roku, v nichž je Panna Maria podána způsobem přístupným i pro nekatolické křesťany. Kniha je společným dílem známého benediktinského m... více


Maria v tradici křesťanského VýchoduMaria v tradici křesťanského Východu1993, Tomáš Špidlík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Maria z Nazareta - plnost člověka a jádro církveMaria z Nazareta - plnost člověka a jádro církve2003, kolektiv autorů

Sborník přednášek z teologické konference o Marii, Matce Ježíšově, která proběhla počátkem roku 2003 v Hradci Králové. Příspěvky známých teologů (Duka, Chalupa, Pospíšil, Dolista, Vrána a další) se snaží o určitou temati... více


Neposkvrněné početí Panny Marie v průběhu historieNeposkvrněné početí Panny Marie v průběhu historie2005, Václav Wolf

Odborná studie, která mapuje složitý teologický i církevně-politický vývoj, jehož završením bylo 8. prosince 1854 prohlášení článku víry o neposkvrněném početí Panny Marie. Autor podrobně zachycuje vývoj nauky jak v celo... více


Mariánské myšlenkyMariánské myšlenky2008, Joseph Alois Ratzinger

Z textů papeže Benedikta XVI. vybral Lucio Coco. Ve výběru mariánských myšlenek, je možné spatřit náčrtek magisteria, jež formou vyprávění zdařile sleduje Mariinu životní pouť, která byla ve znamení prvního radostného... více


Církevní rok a Panna MariaCírkevní rok a Panna Maria1941, František Proschwitzer

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kdo jsi Maria?Kdo jsi Maria?1995, Jean-Claude Michel

Otázky, které si klademe. Kniha přináší autorův pohled na podstatná témata Mariologie! Jeho pohled je neotřelý a přínosný. Vede nás od Neposkvrněného početí až k jejímu Nanebevzetí. více


Matka Tereza a Panna MariaMatka Tereza a Panna Maria2009, Joseph Langford

Panna Maria nám pomáhá objevovat Boží přítomnost a lásku, dokonce i uprostřed našich zkoušek a temnoty, kterou někdy prožíváme. Nic nebylo nemožné pro Matku Terezu, když byla pevně spojena s Pannou Marií. I nám říká: „Ni... více


Dramata víryDramata víry2011, Carlo Maria Martini

Knižní titul Dramata víry spojuje Martiniho tři publikované tematické celky (věnované lidem dobré vůle), jejichž pojící myšlenkou je hledání „živého Boha“. Přes postavy apoštolů, Ježíšovu matku Marii a ženy blízko Ježíše... více


Doba Mariina je zdeDoba Mariina je zde2007, Petr Dokládal

Sbírka promluv a úvah od roku 2000, které se týkají Panny Marie a autorova pohledu na věci víry. P. Dokládal sleduje s velkou bolestí současný vývoj, v němž spatřuje pro něho nepochopitelný odklon od Panny Marie na stran... více


Mariánské květyMariánské květy2003, Martin Weis

Panna Maria v dějinách, abstraktní i reálný ženský prvek v církvi. Pokračování oblíbené knihy Mariánské zrcadlo více


2