mariologie

štítky

36 knih


O pravé mariánské úctěO pravé mariánské úctě1997, Ludvík Maria Grignion de Montfort

Jeden z nejznámějších spisů o Panně Marii vůbec. Papeže Jana Pavla II. ovlivnila tato kniha už jako mladého kněze tak, že si za své biskupské i papežské heslo vybral Grignionovu krátkou zásvětnou modlitbu Totus tuus: „Js... více


Maria - mateřská tvář BohaMaria - mateřská tvář Boha2004, Ctirad Václav Pospíšil

Platí-li, že základním východiskem christologie musí být postava a životní cesta Muže z Nazareta, pak analogicky platí, že základním východiskem mariologie musí být postava a životní cesta Marie z Nazareta, jak ji prezen... více


Měsíc s Pannou MariíMěsíc s Pannou Marií2010, Gianfranco Ravasi

Autor vybral na každý den měsíce května jeden úryvek z Písma. Ten zajímavým způsobem komentuje a na konci uvádí krátkou modlitbu vybranou z liturgických textů. Kniha je vhodná pro ty, kdo připravují májové pobožnosti a t... více
Pojednání o Panně MariiPojednání o Panně Marii2005, René Laurentin

Pojednání o Panně Marii vzniklo na počátku padesátých let, tedy těsně po prohlášení dogmatu o Mariině nanebevzetí. Téměř vzápětí následovala další vydání a nespočet překladů do celé řady jazyků. Čtenář této knihy však ne... více


Úvahy o Panně MariiÚvahy o Panně Marii2006, Joachim Meisner

Být takoví, jakými nás zamýšlel Bůh. Člověkem, který nejdokonaleji naplnil Boží představu o zdařilém lidském životě, je jistě Panna Maria. Kolínský kardinál Joachim Meisner nám přibližuje Pannu Marii úvahami vycházejí... více


Mariánské inspiraceMariánské inspirace2008, Gabriele Amorth

S knížkou Mariánské inspirace můžeme po celý měsíc každý den rozjímat o Mariině životě, o tom, jak je skrytě i zjevně přítomna v Písmu svatém a v celém díle vykoupení. Povede nás i k zamyšlení, nakolik čerpáme z příkladu... více


Matka Páně: památka - přítomnost - nadějeMatka Páně: památka - přítomnost - naděje2003, neznámý, neuveden

List Mezinárodní papežské mariánské akademie adresovaný těm, kdo se zabývají mariologií. Kniha obsahuje list Mezinárodní papežské mariánské akademie, adresovaný těm, kdo se zabývají mariologií. Je kolektivním dílem a ... více


Žena a spása světaŽena a spása světa2011, Pavel Nikolajevič Evdokimov

Pavel Evdokimov načrtává nejhlubšího určení ženy. Pozitivní výsledky vědeckých výzkumů antropologie, psychologie apod. zasazuje do pojmů křesťanské tradice. Muž a žena byli stvořeni pro vzájemné sdílení a Bůh k nim od po... více


Maria a církevMaria a církev1996, Hugo Rahner

V deseti kapitolách o duchovním životě čerpá autor z moudrosti církevních Otců. Tak jako prvotní církev si zřetelně uvědomovala důležité biblické tajemství, že nám Písmo zobrazilo podobu Matky Marie jako vzor a předobraz... více


Evangelium podle MarieEvangelium podle Marie2011, Georgette Blaquier

Kniha svěžích meditací nad biblickými texty o Panně Marii, která se snaží biblické poselství aktualizovat pro každodenní život současného člověka. Vznikla na základě exercicií pro laiky, a proto je použitelná pro osobní ... více


Fatimské tajemství a Jan Pavel II.Fatimské tajemství a Jan Pavel II.2008, Aura Miguel

Co se stalo ve Fatimě 13. května 1917? Jaká tajemství svěřila Panna Maria třem fatimským dětem? Co se přihodilo na Svatopetrském náměstí 13. května 1981? A co přesně Jana Pavla II. přimělo, aby si prostudoval dokumenty o... více


Dogmatika pro studium i pastoraciDogmatika pro studium i pastoraci2010, Gerhard Ludwig Müller

Dogmatika pro studium a pastoraci patří k nejlépe koncipovaným dílům katolické systematické teologie. Autor sleduje teologickou metodu doporučenou Druhým vatikánským koncilem a přitom navazuje na nejlepší teologické manu... více


Meditace o Panně MariiMeditace o Panně Marii2001, Joachim Meisner

Kniha inspirovaná autorovými promluvami je rozdělena do tří oddílů: Mariánské svátky a formy mariánské pobožnosti, Mariánská poutní místa a Obrazy Marie. Hlavní myšlenkou, která všechny meditace spojuje, je hledání zdrav... více


Myšlenky sv. Maxmiliána Kolbeho o Panně MariiMyšlenky sv. Maxmiliána Kolbeho o Panně Marii2007, Jerzy Domański

Sv. Maxmilián Kolbe dokázal jako málokdo prohloubit nauku o Marii a vyvodit z ní důsledky, které mají obrovský význam pro život. V mariologii Otce Kolbeho vidíme odvážnou syntézu, která organicky spojuje pravdy o Marii, ... více


Tajemství MariinoTajemství Mariino2002, Ludvík Maria Grignion de Montfort

Světec, který zásadně ovlivnil osobní spiritualitu Jana Pavla II., známý dílem O pravé mariánské úctě, zde svou mariologii podává ve velmi hutné a zároveň přístupné formě. Předkládá přesvědčivé důvody mariánské pobožnost... více


1