literární výchova

štítky

26 knih


Jako román 87% Jako román 2004, Daniel Pennac

Tuto útlou knížku „psaní o čtení“ Pennac nazval Jako román nejen proto, že oprávněně doufal, že ji každý zhltne „jako román“, ale i protože by rád, aby suchopárnou výuku literatury nahradily „románové“ hodiny, kdy profes... více


Čítanka 2 - pro 2. ročník středních škol 83% Čítanka 2 - pro 2. ročník středních škol 2000, Věra Martinková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vstupte do literárního doupěte 87% Vstupte do literárního doupěte 2018, Jiří W. Procházka

Spoluautoři v této publikaci zúročili své bohaté zkušenosti ze čtenářských workshopů a literárních dílen, které pořádají ve školách, knihovnách a čtenářských klubech pro žáky 2. stupně a středoškoláky. Ke každému praco... více
Zakousněte se do knihy 93% Zakousněte se do knihy 2017, Klára Smolíková

Soubor pracovních listů je určený pro žáky 1. až 3. tříd. Jednotlivé úkoly směřují především k podpoře čtenářství a k rozvoji pozitivní vazby na knihy, ale i k podpoře čtení s porozuměním a rozvoji slovní zásoby a jsou r... více


Literární výchova pro 6. - 9. ročník základní školy 70% Literární výchova pro 6. - 9. ročník základní školy 1997, Jaromír Adlt

Učebnice literární výchovy je úzce propojena s řadou čítanek pro 2. stupeň ZŠ (Čeňková). Lze ji však využít k jakékoli řadě čítanek. Upřednostňuje literární druhy, žánry a strukturu literárního díla. Je rozšířena o proje... více


Čítanka pro 5. ročník základní devítileté školy 70% Čítanka pro 5. ročník základní devítileté školy 1978, Bedřich Foltýn

jedná se o 15. vydání čítanky - učebnice pro žáky v 5. ročníku ZDŠ s mnoha ilustracemi - kresbami a dále čtyřmi barevnými přílohami (K. Svolinský, J. Lada, A. Kašpar, C. Bouda). více


Čtenářský deník nejen k maturitě 70% Čtenářský deník nejen k maturitě 2004, kolektiv autorů

Popis a výklad děl literatury a také jejich autorů. více


Současná italská literatura (1980-1995) 60% Současná italská literatura (1980-1995) 1996, Karolína Křížová

Odborná kniha, italská literatura, italští spisovatelé, literární výchova střední školy více


Literární výchova - pro 9. ročník základní školy 100% Literární výchova - pro 9. ročník základní školy 2007, Vladimír Nezkusil

Autor v této učebnici poutavě vysvětluje vývoj literatury 20. stol. na pozadí historických událostí. Zachycuje nadšení lidí a vojáků jdoucích do války, které je však záhy vystřídáno hrůzou z válečného běsnění. V Literárn... více


Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání 100% Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání 2012, Zbyněk Fišer ml.

Monografie autorského kolektivu Zbyněk Fišer, Dagmar Dvořáková, Jitka Cholastová, Pavla Kopečná, Petr Kuběnský, Zuzana Šalamounová. Monografie o tvůrčím psaní představuje transdisciplinárně založený obor v oblastech t... více


Čítanka 3: pro třetí ročník 80% Čítanka 3: pro třetí ročník 2010, Lenka Bradáčová

Čítanka pokračuje v seznamování s knihami autorů dětské literatury. Dále rozšiřuje poznání dětí o dílech ilustrátorů, kteří tvořili pro tuto věkovou skupinu. Prohlubuje znalosti v oblasti teorie literatury - poezie (přir... více


Čítanka pro 8. ročník základní školy 60% Čítanka pro 8. ročník základní školy 1996, Josef Soukal

Literární výchova pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. více


Poezie a mladí čtenáři: Výzkum recepce konkrétních básní 100% Poezie a mladí čtenáři: Výzkum recepce konkrétních básní 2012, Igor Fic

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Literární výchova ve škole: Vzpomínky, vize, zkušenosti 100% Literární výchova ve škole: Vzpomínky, vize, zkušenosti 2015, Jaroslav Vala

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Poezie v literární výchově 100% Poezie v literární výchově 2011, Jaroslav Vala

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čítanka pro čtvrtý ročník 100% Čítanka pro čtvrtý ročník 1974, Zdeněk Adla

Učebnice čtení a literární výchovy pro 4. ročník ZDŠ, 2. vydání. více


Literární výchova - pro 5. ročník základní školy 0% Literární výchova - pro 5. ročník základní školy 1983, Vladimír Forst

Učebnice pro 5. ročník základní školy. více


Literární výchova - pro 6. ročník základní školy 0% Literární výchova - pro 6. ročník základní školy 1989, Vladimír Forst

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Literární výchova pro 9. ročník základní školy - Výprava do světa literatury II. 0% Literární výchova pro 9. ročník základní školy - Výprava do světa literatury II. 1999, Vladimír Nezkusil

Publikace Výpravy do světa literatury II je rozčleněna do pěti částí a zaměřuje se na období po roce 1945. Kapitoly Okolnosti, Kolik tváří okupace, Člověk v poválečném světě a Tajemství v krátkých řádcích (věnovaná výhra... více


Co už tu zbývá z Karla Čapka? 0% Co už tu zbývá z Karla Čapka? 2018, Filip Komberec

První oddíl knihy se zabývá prezentací Čapkova díla v učebních textech pro střední školy v období 1918–2018 ve vztahu k literárněvědné recepci a proměňujícímu se kurikulárnímu kontextu. Zvláštní pozornost je věnována Čap... více


Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ 0% Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ 2009, Josef Soukal

Učebnice je novým, rozšířeným a upraveným vydáním na školách již lety praxe osvědčené publikace. Je určena pro výuku literární výchovy na 2. stupni ZŠ, případně v nižších ročnících víceletých gymnázií. Učebnice uvádí jed... více


Literární výchova pro 8. ročník základní školy 0% Literární výchova pro 8. ročník základní školy 1997, Vladimír Nezkusil

Úvod do světa literatury. Dotisk v r. 1999. více


Literární výchova - pro 8. ročník základní školy 0% Literární výchova - pro 8. ročník základní školy 1989, Vladimír Forst

Z literatury od počátku století do roku 1945, ze socialistické literatury po roce 1945. více


Literární výchova pro 6. a 7. ročník základní školy - Rozmluvy o světě literatury 0% Literární výchova pro 6. a 7. ročník základní školy - Rozmluvy o světě literatury 2011, Vladimír Nezkusil

Moderní učebnice literární výchovy zpracované v souladu s RVP ZV počítají se součinností žáků a podněcují k hledání vlastních postojů k literatuře. Vybrané ukázky postihují podstatné rysy literárního vývoje a zároveň res... více


Literární výchova - pro 7. ročník základní školy 0% Literární výchova - pro 7. ročník základní školy 1990, Vladimír Forst

Učebnice literatury pro sedmý ročník základních škol. více