literární historie, dějiny literatury

štítky

96 knih

Kritika a interpretaceKritika a interpretace2003, Přemysl Blažíček

Přemysl Blažíček vnesl do českého myšlení o literatuře kromě osobitých soudů a čistého jazykového stylu dva výjimečné rozměry. Prvním je perspektiva filosofického zájmu, v níž umění posledního století nabývá prostřednict... více


Literárny sprievodca nielen pre maturantovLiterárny sprievodca nielen pre maturantov1998, Mária Ivanová-Šalingová

Stručný prehľad svetových dejín literatúry vhodný pre každého. více


Dějiny italské literaturyDějiny italské literatury1959, Francesco De Sanctis

Po mnoha suchopárných, pedantických výčtech jsou De Sanctisovy Dějiny italské literatury dobrodružstvím italské duše. Od roku 1870 mnohokrát vydávané v mnoha překladech. více
Ruská sovětská literaturaRuská sovětská literatura1961, Miroslav Drozda

Přehledné dějiny soustřeďují pozornost především na postižení hlavních vývojových období a jejich základních problémů, úkolů, cílů a přínosu námětového i ideového, ale usilují i o vystižení osobitosti jednotlivých tvůrců... více


KodikológiaKodikológia2007, Peter Olexák

Dielo P. Olexáka má slúžiť ako učebná pomôcka pre študentov. Vzniklo komparáciou prác svetových kodikologických autorít a je dielom, ktoré konečne vyplňuje prázdne miesto v oblasti tejto vednej disciplíny nielen na Slove... více


Dějiny portugalské literaturyDějiny portugalské literatury1972, António José Saraiva

Obsáhlý přehled vývoje portugalského písemnictví, doplněný bibliografickým aparátem a historickými úvody ke každému literárnímu údobí. více


Dvacet let anglického románu 1945-1964Dvacet let anglického románu 1945-19641976, Zdeněk Vančura

Studie o minulých dvaceti letech anglického románu se omezuje jen na tvorbu ostrovních britských autorů a sleduje cíl především informativní. více


Cestami staletí - Systémové vztahy v dějinách ruské literaturyCestami staletí - Systémové vztahy v dějinách ruské literatury1988, Světlana Mathauserová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Nejstarší české veršované legendy - soubor rukopisných zlomkůNejstarší české veršované legendy - soubor rukopisných zlomků1964, Jiří Cejnar

Kritické vydání s literárněhistorickou studií, vysvětlivkami a slovníkem. Úvod napsal Josef Hrabák. více


Na margo staršej literatúryNa margo staršej literatúry2012, Erika Brtáňová

Kniha Na margo staršej literatúry približuje situáciu v staršej slovenskej literatúre v rozmedzí II. až I8. storočia z hľadiska vývoja relevantných žánrov ako legenda, traktát, román a kázeň. V centre pozornosti sú predo... více


Stručné dějiny světové literaturyStručné dějiny světové literatury1925, Jaroslav Jan Lehovec

Nejstručnější literatura všech národů světa. více


Dejiny slovenskej literatúryDejiny slovenskej literatúry1948, Andrej Mráz

Z obsahu: 1, Začiatky udomácňovania literatúry medzi slovenskými predkami 2, Od renesancie cez barok do konca XVIII. storočia 3, Od osvietenstva po romantizmus 4, Romantizmus 5, Realizmus a predprevratová literatú... více


Pannonia doctaPannonia docta2003, Gizela Gáfriková

Podtitul: predhistórie uhersko-slovenskej literárnej historiografie. více


Veselá čítankaVeselá čítanka1913, Josef Krušina ze Švamberka

Čítanka. - Antologie české a slovenské (československé) humoristické literatury 18. a především 19. století - Aneb od Krameria po Jana Chalupku. "Vybírali ze suchopáru a z naivnosti naší humoristické literatury no... více


Slovník ruských spisovatelů: Od počátků ruské literatury do roku 1917Slovník ruských spisovatelů: Od počátků ruské literatury do roku 19171978, Mojmír Botura

Tento slovník je věnován dějinám ruské literatury od jejích počátků do roku 1917 a má poskytnout základní biografické a bibliografické informace o ruských spisovatelích předrevoluční doby i základní údaje o povaze jejich... více


5