literární historie, dějiny literatury

štítky

96 knih

Dějiny české literatury 19. století II. díl (1815-1830)Dějiny české literatury 19. století II. díl (1815-1830)2006, Drahomíra Vlašínová

Druhý svazek skript zachycuje druhou fázi dějin české literatury národního obrození, spadající do let 1815-1830, který v politickém dění charakterizuje metternichovský absolutismus, v literatuře doznívající klasicismus ... více


Dějiny české literatury 19. století I. díl (1774-1815)Dějiny české literatury 19. století I. díl (1774-1815)2006, Drahomíra Vlašínová

Předkládaný text obsahuje úvodní část o dějinách české literatury v první fázi národního obrození (1774 až 1815). Současně však poučuje o periodizaci a o základních vědeckých koncepcích českého národního obrození vůbec. ... více


Přehled dějin starší české literaturyPřehled dějin starší české literatury1964, Miloslav Šváb

Přehled dějin starší české literatury se srovnávacím nástinem slovenského vývoje. více
Meditace a modlitba v literatuře raného novověkuMeditace a modlitba v literatuře raného novověku2015, Jan Malura

Přehledová monografie se zaměřuje na českou literaturu 16. až 18. století, zejména na knihy modliteb a rozjímání, které patřily k neobyčejně početné a společensky vlivné oblasti tehdejšího kulturního života. Měly vést čl... více


Maďarští básníci 19. století v českých překladechMaďarští básníci 19. století v českých překladech2014, Simona Kolmanová

Hungaristka a překladatelka Simona Kolmanová přibližuje českému čtenáři na základě překladů tři významné osobnosti maďarské literatury 19. století – Mihálye Vörösmartyho, Jánose Aranye a Sándora Petöfiho. Ačkoli byla z m... více


Literatura pro 1. ročník středních školLiteratura pro 1. ročník středních škol1994, Vladimír Nezkusil

Literatura pro 1. ročník středních škol. Nejstarší literární památky. Počátky českého národního obrození. více


Nástin dějin evropského veršeNástin dějin evropského verše2011, Michail Gasparov

Nástin dějin evropského verše je knihou zcela výjimečnou – jedná se o první pokus komparativně postihnout dějiny evropského verše. Práce nezabírá jen široký geografický prostor (v potaz je vzato 30 jazyků), ale je cenná ... více


Dra. Jana Gebauera mluvnice českáDra. Jana Gebauera mluvnice česká1895, Jan Gebauer

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dvacáté století v zrcadle literaturyDvacáté století v zrcadle literatury1999, Jiří Pechar

Obsáhlá erudovaná publikace provází vývojem literatury od přelomu století, přes nástup avantgardy, surrealistickou revoluci až k postmoderně. více


Realita slova Máchova, sborník pojednáníRealita slova Máchova, sborník pojednání1966, Růžena Grebeníčková

Sborník studií o díle Karla Hynka Máchy. více


Čtení o jazyce a poesiiČtení o jazyce a poesii1942, Felix Vodička

Mathesius: Řeč a sloh, Trávníček: O jazykové správnosti, Vachek: Psaný jazyk a pravopis, Vodička: Literární historie: Její problémy a úkoly, Veltruský: Drama jako básnické dílo. více


Zprávy z minulostiZprávy z minulosti2011, Michael Kerrigan

Kniha obsahuje sedm oddílů věnovaných hlavním kulturám starověku: Mezopotámii, Egyptu, Palestině, Persii, Řecku, Féničanům a Etruskům, a nakonec Římanům. Uvnitř se nachází přes 200 fotografií starověkých stél, palácových... více


Ruská středověká literaturaRuská středověká literatura2013, kolektiv autorů

Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského (Výbor textů 11.–14. století) / Od 11. století se na Rusi vytvářelo vlastní mnohotvárné písemnictví, jehož vývoj zachycuje v reprezentativních ukázkách tato antologie. Čten... více


Ebersův staroegyptský lékařský papyrusEbersův staroegyptský lékařský papyrus2020, Břetislav Vachala

Výjimečné postavení mezi dochovanými starověkými písemnými památkami zaujímá staroegyptský lékařský papyrus pojmenovaný podle německého egyptologa Georga Eberse a označovaný jako nejkrásnější a nejdelší rukopis starověku... více


Věk Sturlungů: Ságy o Islandu třináctého stoletíVěk Sturlungů: Ságy o Islandu třináctého století2021, kolektiv autorů

První dvě třetiny třináctého století představovaly v dějinách Islandu dramatické období, označované podle nejvýznamnějšího aristokratického rodu jako věk Sturlungů. Docházelo v něm ke krvavým bojům a k zásadním společens... více


4