lidské embryo

štítky

13 knih

Místo, na němž stojíš, je posvátná zeměMísto, na němž stojíš, je posvátná země2008, Marek Vácha

O kruhu úcty k člověku, přírodě a celému vesmíru. Kdysi dávno postavil člověk sám sebe do kruhu bytostí, kterým přiřadil důstojnost a které se rozhodl chránit morálními zákony. Během let různé etiky rýsovaly kruhy růz... více


Triumf embryaTriumf embrya2003, Lewis Wolpert

Jak může z jediné buňky vzniknout úplná forma dospělé bytosti? Jak mohou z jediné buňky vzniknout miliony buněk s nejrůznějšími specializovanými funkcemi ve správném poměru? Jak se organizují v úplné struktury, jako j... více


Embryologie pro pediatryEmbryologie pro pediatry1992, Zdeněk Vacek

Embryologie pro pediatry – Učebnice pro lékařské fakulty – 2., dopl. vyd. více
Lidské embryo v perspektivě bioetikyLidské embryo v perspektivě bioetiky2011, kolektiv autorů

Kniha se zabývá problematikou lidského embrya z pohledu bioetiky a přináší tolik potřebnou mezioborovou debatu o klíčovém etic­kém problému naší doby, jakým je umělé oplození a potrat. Věnuje se i dalším etickým otázkám ... více


Základy embryologieZáklady embryologie2012, Jaroslav Slípka

Učební text Univerzity Karlovy v Praze. více


Klinická embryologieKlinická embryologie2018, Pavel Trávník

Postgraduální učebnice specializačního oboru Klinická embryologie, určená také odborníkům v oblasti asistované reprodukce, reprodukční medicíny a gynekologie a porodnictví. Přináší údaje o anatomii, vývoji a fyziologii m... více


Přehled embryologie člověkaPřehled embryologie člověka2012, Svatopluk Čech

Učební text Přehled embryologie člověka je adresován studentům magisterského programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, a posluchačkám studijního programu Specializace ve zdravotnictví, které studují obor porodní as... více


Potrat a eutanáziaPotrat a eutanázia2002, Jacques Suaudeau

Tretí diel šesťdielneho Zborníka prednášok Pápežskej rady pre rodinu „Kultúra života“. Prednášky odzneli v Spišskej Kapitule na seminári o rodine v dňoch 1. – 5. apríla 1997. Vydanie prvé. více


EmbryologieEmbryologie1954, Zdeněk Frankenberger

Kniha, určená především posluchačům vysokých škol, pojednává o druhé a třetí fázi zárodečného vývoje člověka, tedy o celém vývoji oplozeného vajíčka od rýhování až k úplnému vývinu orgánů (blastogenese a organogenese). V... více


Vznik ľudského života (A čo na to Cirkev)Vznik ľudského života (A čo na to Cirkev)2010, Ľubomír Majtán

Ľudský život je zázrak - Plodnosť muža - Plodnosť ženy - Človek - Prenatálny vývin - Svedectvá zo života - Reakcie mladých - Stanovisko Katolíckej cirkvi více


Asistovaná reprodukceAsistovaná reprodukce2018, Karel Řežábek

S diagnózou neplodnosti se u nás setkává každý šestý pár. Příčina je téměř stejně často na straně muže jako na straně ženy. Naštěstí jsou moderní léčebné metody velmi úspěšné – většina neplodných párů po léčbě otěhotní. ... více


EmbryologieEmbryologie2006, Zdeněk Vacek

Učebnice embryologie je druhým českým vydáním, které navazuje na jednu z prvních českých učebnic embryologie, napsanou prof. MUDr. Z. Frankenbergerem, vydanou Melantrichem ve 30. letech minulého století. Autor je žákem p... více


Otázky k opakování embryologie člověkaOtázky k opakování embryologie člověka2005, Thomas R. Gest

Tato kniha je uspořádána tak, aby předložila studentům testové otázky, které mohou upozornit na typy otázek, jež často padají v souvislosti s jednotlivými předměty. K práci s těmito otázkami by student měl přikročit až p... více