laboratorní diagnostika

štítky

10 knih


Dej mládencům ruku jako lopatuDej mládencům ruku jako lopatu2009, E. McBain (pseudonym)

Prší. Je březen a prší už třetí den. Smolař Genero přinese mládencům z 87. revíru z obchůzky pěkný dárek – useknutou ruku v tašce z aerolinií. Osoba, která ji nechala na autobusové zastávce, byla vysoká a oblečená celá ... více


Kriminalistická laboratořKriminalistická laboratoř1966, Vladimír Škutina

Autoři zde podrobně rozebírají jednotlivé laboratorní metody sloužící k odhalování zločinu - antropologii,balistiku,mechanoskopii a další. více


Laboratorní diagnostikaLaboratorní diagnostika2002, Tomáš Zima

Monografie je určena nejen pregraduálním a postgraduálním studentům, ale všem lékařům, kteří užívají laboratorní vyšetření. Kniha obsahuje kromě známých, řadu desítek let používaných testů a analytů také moderní postupy ... více
Molekulární biologie v hematoonkologii - od základních vyšetřovacích metod ke klinické praxiMolekulární biologie v hematoonkologii - od základních vyšetřovacích metod ke klinické praxi2009, kolektiv autorů

Pregraduální skripta mají za cíl doplnit základní znalosti genetiky studentů medicíny o informace z molekulární biologie hematologických chorob. Skripta se zaměřují na dvě oblasti: vybrané laboratorní metody a speciální ... více


Dermatomykologie v obrazechDermatomykologie v obrazech2008, Magdalena Skořepová

Dvojjazyčný obrazový atlas dermatomykologických onemocnění je určen především ambulantním dermatologům, pro které jsou mykózy jedním z častých problémů, s nimiž se u svých pacientů denně potýkají. Důraz je kladen na ty p... více


Klinická mikrobiologie v laboratorní praxiKlinická mikrobiologie v laboratorní praxi2011, kolektiv autorů

Dostáváte do rukou skripta Klinická mikrobiologie v laboratorní praxi kolektivu autorů z Oddělení klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Brno. Jedná se o učební text pro studující bakalářského oboru Zdravotní laborant... více


Malá chemická příručkaMalá chemická příručka1954, Viktor Il'jič Perel'man

Základní poučení o chemii. více


Bioanalytika - analytické metody v klinické chemii a laboratorní medicíněBioanalytika - analytické metody v klinické chemii a laboratorní medicíně2011, Vratislav Chromý

Učebnice je primárně určena pro analytiky, chemiky a biochemiky pracující v laboratorní medicíně, ať již pracují jako vysokoškoláci řídící zdravotnickou laboratoř nebo její odborné úseky, ale i pro techniky a bakaláře ob... více


Základy laboratorní práceZáklady laboratorní práce1953, Karel Andrlík

2. doplněné vydání. Pomůcka pro základní přípravu pracovníků v chemické laboratoři. Určeno chemicko-technologickému dorostu v průmyslu a pro studenty nižších ročníků odborných škol. Příručka vychází od všeobecných pra... více


Historie rostlinolékařské diagnostikyHistorie rostlinolékařské diagnostiky2017, Jaroslav Horký

Krátký přehled vývoje rostlinolékařské diagnostiky, specializované odborné činnosti na půdě Ústředního kontrolního ústavu zemědělského. Tety publikace nemá ambice být vyčerpávajícím historickým průřezem všech činnosti na... více