kulturní antropologie

štítky

90 knih


Rytíř černého plemene: cesty Miklucho-MaklajeRytíř černého plemene: cesty Miklucho-Maklaje1949, Nikolaj Nikolajevič Miklucho-Maklaj

Záznamy deníku rus. cestovatele ze sedmdesátých let 19. stol., kdy pobýval na březích zálivu Astrolabie na Nové Guinei a zabýval se studiem rostlinstva, zvířectva, podnebí a zvl. domorodého obyvatelstva, Papuánů. Líčí po... více


Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a ZakarpatíMýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí2015, Andrea Preissová Krejčí

Monografie přináší závěry antropologického terénního výzkumu uskutečněného v letech 2013-2014 v oblasti ukrajinského Polesí a Zakarpatí s cílem zmapovat za využití narativních rozhovorů dodnes živé projevy magie a víry v... více


Antropologie: teorie, koncepty a osobnostiAntropologie: teorie, koncepty a osobnosti2019, Martin Soukup

Výpravná kniha Antropologie nabízí výklad vývojových proměn antropologického myšlení od 19. století do současnosti, od jejího zrodu v koloniálním období až po postmoderní diskuse o povaze terénního výzkumu a validitě ant... více
Mezi PapuánciMezi Papuánci1954, Nikolaj Nikolajevič Miklucho-Maklaj

Deníkové záznamy z pobytu na Nové Guiney. Výbor z velkého Miklucho-Maklajova díla, vydaného Akademií věd SSSR v roce 1950, obsahuje deníky tří Maklajových cest na Novou Guineu, koncem minulého století. Autor chtěl pra... více


Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnostAktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost2003, Hans-Georg Gadamer

Filosofická esej, kladoucí kromě jiného otázky: „V jakém smyslu lze to, co bylo uměním, a to, co jím je dnes, převést na obecný, obojí zahrnující pojem? […] Chce [dnešní umění] vůbec ještě uměním být? Co se skrývá za tou... více


Dejiny ženy I.Dejiny ženy I.1970, Stanislav Kostka Neumann

Populárne sociologické, etnologické a kultúrno - historické kapitoly. 10 kapitol o prírodných ženách - od praveku k súčasnosti, od detstva po manželstvo, o sociál. postaveniu, o kráse a telesnej kultúre prírodnej ženy (a... více


Sedna aneb Láska k životuSedna aneb Láska k životu1997, Hans Peter Duerr

Hans Peter Duerr, etnolog a historik kultury, působící v současné době jako profesor v Brémách, prochází ve své knize různými prehistorickými a novodobými kulturními primitivními kulturami a zabývá se otázkou vztahu člov... více


Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuřeUměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře2006, Johann Gottfried Herder

Ve výboru z všestranné tvorby německého polyhistora 18. století, přítele i soka Goetha a Schillerova, Johanna Gottlieba Herdera, má český čtenář poprvé příležitost seznámit se s autorovými úvahami o jazyce, literatuře a ... více


Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. stoletíKaždodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. století2004, Josef Kandert

Dílo z oboru sociální antropologie je hloubkovou analýzou podoby, fungování a reprodukce sociálních sítí v konkrétním lokálním společenství středoevropského prostoru. Završuje autorovu dvacetiletou výzkumnou práci na stř... více


Tabák v čínské společnostiTabák v čínské společnosti2005, Lucie Olivová

Tabák v čínské poezii nebo v lidovém umění, názory tradiční medicíny na tuto drogu a další námětové okruhy v této knize zprostředkují autentický pohled na dobovou společnost, seznamují s jejími zvyklostmi a mravy.... více


Ekologická antropologieEkologická antropologie2012, Tomáš Boukal

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Životní styl v informační společnostiŽivotní styl v informační společnosti2016, Karolína Kolesárová

Vliv informačních technologií na životní styl české společnosti. více


Dějiny lidíDějiny lidí2022, Martin Rychlík

Všichni lidé všech dob si dávají jména, mají vymezenou rodinu a příbuzné, dávají si dary, zdobí svá těla, pečují o vlasy, počítají, užívají gest, zhotovují nástroje, dělí si mezi sebou práci, znají zákony, truchlí či něj... více


Kulturní a sociální antropologie IndoevropanůKulturní a sociální antropologie Indoevropanů2000, Ivo T. Budil

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Miscellanea patristicaMiscellanea patristica2007, Vít Hušek

Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi. Příspěvky shromážděné v tomto sborníku zazněly jako referáty na setkání mladých patrologů, které se konalo v říjnu roku 2006 ... více


4