křesťanská spiritualita

štítky

30 knih


Pater Heřman KeymarPater Heřman Keymar2014, Jiří Kratochvíl

Kapitoly ze života venkovského faráře. Na základě osobních vzpomínek a nemnoha dochovaných písemností představuje tato publikace osobu P. Heřmana Keymara (1920-2003), kněze, který mnohdy zůstával jakoby ve stínu druhý... více


Promluvy o láscePromluvy o lásce2016, Charles Journet

Téma lásky (teologální ctnosti lásky, caritas) se dá uchopit různými způsoby a kardinál Journet si ve svých Promluvách zvolil přístup nejobtížnější, teologický, vydal se ve stopách pojednání Tomáše Akvinského v Teologick... více


Křesťanská spiritualita v katolické tradiciKřesťanská spiritualita v katolické tradici2000, Jordan Aumann

Autor sleduje vývoj křesťanské spirituality od dob prvotní církve až do 20. století. více
Osvobození k životuOsvobození k životu1994, Ladislaus Boros

Osvobození k životu : Exercicie Ignáce z Loyoly jako směrnice pro dnešní život Lidské bytí se uskutečňuje ve směřování k Bohu. Člověk přitom musí své bytí vůči Bohu otevřít. více


O extázi. Výběr z listůO extázi. Výběr z listů2016, Marie Magdaléna de Pazzi

Výbor ze spisů italské mystičky z Florencie Marie Magdalény de Pazzi (1566–1607) představuje karmelitánskou spiritualitu. Tělesná, duševní i duchovní utrpení a tíhnutí ke stále hlubším a podstatným skutečnostem ji připou... více


Robert Grosseteste: biskup z Lincolnu Příspěvek k církevním a kulturním dějinám 13. stoletíRobert Grosseteste: biskup z Lincolnu Příspěvek k církevním a kulturním dějinám 13. století2015, Josef Felten

Teolog Robert Grosseteste (cca 1175–1253) přednášel na univerzitě v Oxfordu a zemřel v Lincolnu jako biskup. Jeho zájmy zahrnovaly rovněž filosofii, geometrii, optiku a témata z muzikologie, rovněž překládal texty z řečt... více


Esprimendo cose spirituali in termini spiritualiEsprimendo cose spirituali in termini spirituali2015, kolektiv autorů

Esprimendo cose spirituali in termini spirituali I frutti del giubileo cirillometodiano 2013 Oggi che si va faticosamente elaborando una civiltà planetaria l’Europa non ha ancora prodotto una sintesi – né culturale n... více


Tři ženy a PánTři ženy a Pán2015, Adrienne von Speyr

Duchovní komentáře k biblickým textům a teologické meditace nad slovy Písma tvoří vlastní jádro díla švýcarské lékařky Adrienne von Speyr (1902–1967), která zásadním způsobem inspirovala myšlení teologa Hanse Urse von Ba... více


Šli se silou stále většíŠli se silou stále větší2015, kolektiv autorů

Soubor modelových životopisů světeckých osobností zahrnuje průřez z dějin spirituality s akcentem na hagiografii. Obsahuje studii o: Adalberovi z Lambachu, biskupovi; Markétě Skotské, královně; Vincenci Ferrerském, domin... více


Slovník spiritualitySlovník spirituality1999, Stefano De Fiores

111 monograficky zpracovaných hesel, 64 autorů včetně našich, 1500 tématických okruhů v rejstříku. více


Ignaciánská spiritualita v díle kard. Tomáše ŠpidlíkaIgnaciánská spiritualita v díle kard. Tomáše Špidlíka2017, Anna Lexmaulová

Předkládaná práce zahrnuje celkový pohled na teologický odkaz Tomáše Špidlíka. Tím, že je autorka součástí týmu Centra Aletti, má přístup k archivním zdrojům a přímým svědectvím o kardinálovi. Důležitou částí textu je vy... více


Doprovázet, rozlišovat a integrovat - uvedení do pastorální antropologieDoprovázet, rozlišovat a integrovat - uvedení do pastorální antropologie2016, Pavel Ambros

Podněty papeže Františka nemohou zakrýt inspiraci ignaciánské spirituality. Slova doprovázet, rozlišovat a integrovat se čím dále tím více stávají součástí církevního slovníku. Vychází z duchovních cvičení sv. Ignáce. Je... více


Pozeraj sa a počúvajPozeraj sa a počúvaj2021, David Lonsdale

Anglický jezuita David Lonsdale ponúka čitateľovi vo svojej knihe Pozeraj sa a počúvaj možnosť oboznámiť sa so základnými životnými míľnikmi Ignáca Loyolského, s východiskami jeho spirituality, učí ho vnímať svojimi zmys... více


Jména Ducha svatéhoJména Ducha svatého2021, Ray Pritchard

JMÉNA DUCHA SVATÉHO Ray Pritchard Kolik toho víte o osobě a působení Ducha svatého? Pro mnoho křesťanů je třetí osoba Nejsvětější Trojice tajemstvím. Tato studie o Duchu svatém se na jeho působení dívá očima P... více


Spiritualita třetího věkuSpiritualita třetího věku2015, Henri Sanson

Soubor tří úvah francouzského jezuity o tom, co přináší poslední etapa lidského života a nad čím nás nutí se zamýšlet. Autor vychází jak z bohatých životních zkušeností, tak i z pohledu křesťanské víry. Proto se nezabývá... více


2