komunikace

štítek, 169 knih


Puberťáci a adolescenti

Puberťáci a adolescenti

2010, M. Car-Gregg

Průvodce výchovou dospívajících. Puberta i adolescence jsou krásnými a důležitými úseky života. Často s sebou ale nesou i bolest, rozčarování a zmatek; dospívající vidí své rodiče kritickýma očima a rodiče se podobně dív... více


Pragmatika lidské komunikace

Pragmatika lidské komunikace

2011, P. Watzlawick

Jedna z nejcitovanějších monografií o lidské komunikaci na světě, kterou se etablovala tzv. komunikační psychoterapie psychologů a psychiatrů z Palo Alta. Klíčovými body knihy jsou radikální pohled na vznik schizofrenií,... více


Jak spolu komunikujeme

Jak spolu komunikujeme

2005, F. Schulz von Thun

Co ve skutečnosti ukazuje a co naopak skrývá každé naše sdělení? Co nám pomáhá účinně se navzájem dorozumět a na čem naše sdílení a porozumění vázne? Uvědomujeme si, že skoro každé sdělení vyjadřuje nejen poskytovanou in... více


100 chyb při péči o lidi s demencí

100 chyb při péči o lidi s demencí

2017, J. König

Je důležité, aby se pečující o osoby s demencí starali tak, že se jejich klienti budou cítit dobře. To se však podaří pouze tehdy, budou-li pracovníci stále znovu zkoumat a zlepšovat svůj postoj, ošetřovatelské kompetenc... více


Komunikace v konfliktu

Komunikace v konfliktu

2018, J. Kadlec

Konflikty mají spoustu podob. Od pravidelné hádky kvůli neumytému nádobí, přes seřvání nadřízeným, po domácí násilí a brutální vraždy v afektu. Násilí, verbální i fyzické, je formou komunikace a má svůj účel, charakter a... více


Dětská řeč a komunikace

Dětská řeč a komunikace

2011, J. Průcha

Málokterá schopnost člověka je tak samozřejmá, jako je schopnost dítěte naučit se jazyk a tímto jazykem komunikovat. Ačkoliv osvojování jazyka dětmi je předmětem psychologického a lingvistického bádání již po dobu více n... více


Hranice a dospívající

Hranice a dospívající

2009, J. S. Townsend

Každý člověk musí projít obdobím dospívání. I ti nejváženější dospělí nejspíš tehdy přiváděli své rodiče k šílenství. Dělali strašné chyby a nejevili známky toho, že by z nich něco mohlo být. A přesto .... více však najd... více


Zachraňte své manželství

Zachraňte své manželství

2004, L. Parrott

Jak předcházet zbytečným krizím. Cílem práce, kterou napsali přední manželští poradci, je vysvobodit manželství od nerealistických očekávání a falešných domněnek. Když se manželé od těchto mýtů oprostí, mohou se zabyd... více


Jak si hraje obr s blechou

Jak si hraje obr s blechou

2014, L. Horová

Hry a aktivity pro rozvoj vyjadřovacích dovedností předškolních dětí. Množství nápadů a aktivit pro hravé rozvíjení vyjadřovacích schopností dětí. Soubor říkanek, rytmizací, melodizací, pohybových her a improvizací děte... více


Jak efektivně zvládat hádky v každé situaci

Jak efektivně zvládat hádky v každé situaci

2012, J. Herring

Umění přesvědčit ostatní, ovlivnit je a získat na svou stranu - v dnešní době zcela zásadní vlastnost pro dosažení úspěchu v osobním i profesním životě. Mnozí z nás stále vnímají spory a diskuze jako záležitost, které je... více


Zákaznická věrnost: Jak zvýšit počet zákazníků a udržet si je

Zákaznická věrnost: Jak zvýšit počet zákazníků a udržet si je

2007, E. Horrel

V knize najdete inspiraci pro společnosti, které si chtějí naklonit zákazníky a udržet si je po celou dobu své existence; doporučení, jak zkvalitnit služby zákazníkům; zásady, které je vhodné uplatňovat vůči vlastním zam... více


Rétorika a prezentace

Rétorika a prezentace

2008, E. Hierhold

Sedmé, aktualizované vydání velmi úspěšné publikace o prezentaci a slovním projevu je určeno manažerům a vedoucím projektů, specialistům, prodejcům, lektorům, konzultantům a všem, kteří prezentují sami sebe, firmu, produ... více


Jak začít rozhovor a získat přátele mezi lidmi

Jak začít rozhovor a získat přátele mezi lidmi

1997, D. Gabor

Setkání s lidmi a získávání přátel-v tom spočívá tajemství úspěchu. Nesmíte se již cítit ostýchaví, stydliví a nejistí sami sebou. Naučíte se, jak učinit první krok a jít přímo k někomu, kdo vás zajímá a pozdravit ho. Pr... více


Elfí rodina

Elfí rodina

2014, L. Finwen

aneb, Vše, co jsem vám vždycky chtěla povědět o rodinném životě, ale bála jsem se zeptat, zda na to máte náladu. Několik zamyšlení o empatických vztazích pro všechny bez rozdílu přesvědčení a zájmů, ale pro milovníky ... více


Od jazyka ke komunikaci

Od jazyka ke komunikaci

1999, K. Šebesta

Didaktika českého jazyka a komunikační výchovy. více


1 2 3 4 5 6 >