komunikace - štítek


Puberťáci a adolescenti

Puberťáci a adolescenti

2010, M. Car-Gregg

Průvodce výchovou dospívajících. Puberta i adolescence jsou krásnými a důležitými úseky života. Často s sebou ale nesou i bolest, rozčarování a zmatek; dospívající vidí své rodiče kritickýma očima a rodiče se podobně dív... více


Jak spolu komunikujeme

Jak spolu komunikujeme

2005, F. Schulz von Thun

Co ve skutečnosti ukazuje a co naopak skrývá každé naše sdělení? Co nám pomáhá účinně se navzájem dorozumět a na čem naše sdílení a porozumění vázne? Uvědomujeme si, že skoro každé sdělení vyjadřuje nejen poskytovanou in... více


Pragmatika lidské komunikace

Pragmatika lidské komunikace

2011, P. Watzlawick

Jedna z nejcitovanějších monografií o lidské komunikaci na světě, kterou se etablovala tzv. komunikační psychoterapie psychologů a psychiatrů z Palo Alta. Klíčovými body knihy jsou radikální pohled na vznik schizofrenií,... více


Emocionální nezpůsobilost

Emocionální nezpůsobilost

2003, B. C. Collins

Psychologická příručka o emocionálně nezpůsobilých partnerech, se kterými se jen obtížně navazují trvalejší vztahy. Autorka, americká psycholožka, popisuje jednotlivé typy emocionálně nezpůsobilých partnerů, rizika a v... více


100 chyb při péči o lidi s demencí

100 chyb při péči o lidi s demencí

2017, J. König

Je důležité, aby se pečující o osoby s demencí starali tak, že se jejich klienti budou cítit dobře. To se však podaří pouze tehdy, budou-li pracovníci stále znovu zkoumat a zlepšovat svůj postoj, ošetřovatelské kompetenc... více


Dětská řeč a komunikace

Dětská řeč a komunikace

2011, J. Průcha

Málokterá schopnost člověka je tak samozřejmá, jako je schopnost dítěte naučit se jazyk a tímto jazykem komunikovat. Ačkoliv osvojování jazyka dětmi je předmětem psychologického a lingvistického bádání již po dobu více n... více


Hranice a dospívající

Hranice a dospívající

2009, J. S. Townsend

Každý člověk musí projít obdobím dospívání. I ti nejváženější dospělí nejspíš tehdy přiváděli své rodiče k šílenství. Dělali strašné chyby a nejevili známky toho, že by z nich něco mohlo být. A přesto .... více však najd... více


Jak efektivně zvládat hádky v každé situaci

Jak efektivně zvládat hádky v každé situaci

2012, J. Herring

Umění přesvědčit ostatní, ovlivnit je a získat na svou stranu - v dnešní době zcela zásadní vlastnost pro dosažení úspěchu v osobním i profesním životě. Mnozí z nás stále vnímají spory a diskuze jako záležitost, které je... více


Zákaznická věrnost: Jak zvýšit počet zákazníků a udržet si je

Zákaznická věrnost: Jak zvýšit počet zákazníků a udržet si je

2007, E. Horrel

V knize najdete inspiraci pro společnosti, které si chtějí naklonit zákazníky a udržet si je po celou dobu své existence; doporučení, jak zkvalitnit služby zákazníkům; zásady, které je vhodné uplatňovat vůči vlastním zam... více


Rétorika a prezentace

Rétorika a prezentace

2008, E. Hierhold

Sedmé, aktualizované vydání velmi úspěšné publikace o prezentaci a slovním projevu je určeno manažerům a vedoucím projektů, specialistům, prodejcům, lektorům, konzultantům a všem, kteří prezentují sami sebe, firmu, produ... více


Jak začít rozhovor a získat přátele mezi lidmi

Jak začít rozhovor a získat přátele mezi lidmi

1997, D. Gabor

Setkání s lidmi a získávání přátel-v tom spočívá tajemství úspěchu. Nesmíte se již cítit ostýchaví, stydliví a nejistí sami sebou. Naučíte se, jak učinit první krok a jít přímo k někomu, kdo vás zajímá a pozdravit ho. Pr... více


Znamení lásky

Znamení lásky

2009, L. Goodman

Kniha od autorky bestsellerů Sluneční znamení, Hvězdná znamení a Znamení vztahů. Znamení lásky Lindy Goodmanové jsou triumfálním vyhlášením síly lásky. Je to kniha, jež se podrobně zabývá vším - od vaší sexuální kompati... více


Komunikace, argumentace, rétorika

Komunikace, argumentace, rétorika

2008, M. Klapetek

V čtivé knížce se seznámíte s možnostmi zdokonalení své komunikační soustavy, poznáte dvanáct příčin odlišností lidských názorů a stanovisek a dozvíte se, jak lze či nelze tyto odlišnosti překonat. Zjistíte, jaké jsou mo... více


Umění komunikace

Umění komunikace

2001, N. v. Pelt

Kniha o porozumění v partnerském vztahu. Komunikace je jádrem mezilidských vztahů. To dokládá i další kniha manželské poradkyně Nancy Van Peltové. Autorka otevírá toto téma po mnohaleté praxi - východiskem jsou jí vša... více


Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých

Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých

2013, V. Lechta

Publikace se věnuje diagnostice nejčastějších druhů narušené komunikační schopnosti, se kterými se profesionálové, především z řad logopedů, setkávají u dospělých. V úvodních kapitolách je vymezen fenomén narušená komuni... více


1 2 3 4 5 6 >