komentáře k zákonům

štítky

99 knih


Zákon o zadávání veřejných zakázek / Zákon o registru smluv. KomentářZákon o zadávání veřejných zakázek / Zákon o registru smluv. Komentář2016, Vilém Podešva

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nabyl účinnosti 1. 10. 2016. Praktický a věcný komentář od JUDr. Viléma Podešvy a kolektivu Vám pomůže spolehlivě se připravit na zadávání veřejných zakázek podle t... více


Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentářÚčetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář2017, Hana Březinová

Praktický komentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro všechny, kteří jsou tvůrci nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel, územních sa... více


Správní řád. KomentářSprávní řád. Komentář2020, Lukáš Potěšil

Druhé vydání. Nový komentář ke správnímu řádu se svým zpracováním vymyká již vydaným publikacím, na které otevřeně navazuje. Jeho cílem je poskytnout co nejpřehlednější výklad s důrazem na využitelnost a přínosnost v pr... více
Zákon o Policii České republiky. KomentářZákon o Policii České republiky. Komentář2019, Miroslav Šteinbach

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, definuje Policii ČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Komentář popisuje postavení a činnost policie, její základní činnosti, řízení a organizaci, způsoby, jakými... více


Zákon o obecní policii. KomentářZákon o obecní policii. Komentář2018, Patrik Šebesta

Komentář přináší ucelený výklad zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, k právnímu stavu ke dni 25. 5. 2018. Seznamuje čtenáře s faktickým fungováním obecních a městských policií v České republice, právy a povinnostmi ... více


Oběti trestných činů. KomentářOběti trestných činů. Komentář2020, Pavel Šámal

Druhé vydání komentáře, které zohledňuje jak novelizace právní úpravy, tak rozhodovací činnost soudů i publikované odborné názory. Komentář není jen aktualizován, ale pojat koncepčně odlišně. Kromě zákona o obětech trest... více


Listina základních práv a svobod. KomentářListina základních práv a svobod. Komentář2021, Michal Bartoň

Komentář vychází z dosavadních ústavněprávních poznatků k problematice lidských práv a základních svobod, jakož i vztahu státu a jednotlivce. V tomto směru akcentuje zejména závěry vyplývající z judikatury Ústavního soud... více


Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. KomentářÚstava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář2015, Petr Jäger

Komentář k základní právní normě České republiky, ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a dále k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. více


Antidiskriminační zákon. KomentářAntidiskriminační zákon. Komentář2016, Kristina Koldinská

Málokterý zákon vyvolává v průběhu své přípravy a schvalování tolik emocí, jako vyvolal zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací. Druhé vydání komentáře reflektuje první významnou nov... více


7