komentáře k zákonům

štítky

99 knih


Zákon o veřejných zakázkáchZákon o veřejných zakázkách2012, Radek Jurčík

Komentář reaguje na právní úpravu zadávání veřejných zakázek, která vychází ze zadávacích směrnic ES. Upozorňuje rovněž na související předpisy, aktuální judikaturu, ale také metodiku zadávání veřejných zakázek. Schvá... více


Soudní řád správní. KomentářSoudní řád správní. Komentář2019, Tomáš Kocourek

Soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb.) je základním předpisem pro správní soudnictví a jeho komentář od autorského kolektivu pod vedením prof. Zdeňka Kühna a dr. Tomáše Kocourka je výjimečný nejen svou strukturou, al... více


Zákon o zdravotnických prostředcích - KomentářZákon o zdravotnických prostředcích - Komentář2017, Jakub Král

Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí. Jde-li o praktickou interpretační a aplikační rovinu, pak jí mnohdy lépe rozumí odborníci s jiným vzděláním než právním. Komentář tedy není určen vý... více
Zákon o veřejném zdravotním pojištění. KomentářZákon o veřejném zdravotním pojištění. Komentář2020, Filip Křepelka

Kniha přináší první ucelený komentář zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů. více


Zákon o ochranných známkách - KomentářZákon o ochranných známkách - Komentář2017, Pavel Koukal

V komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějšíc... více


Zákon o správních poplatcích a předpisy související. KomentářZákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář2017, Lukáš Potěšil

Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je rovněž Sazebník ... více


Zákon o státním podniku - KomentářZákon o státním podniku - Komentář2018, Jan Dědič

Po 20 letech účinnosti zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, přináší tento komentář jeho první ucelený výklad, který navíc reaguje na poslední velkou novelu zákona z roku 2017. Státní podnik představuje zvláštní p... více


Zákon o nabídkách převzetíZákon o nabídkách převzetí2012, kolektiv autorů

Kolektiv autorů vytvořil v tomto komentáři komplexní pojednání o problematice nabídek převzetí v České republice. Těžiště knihy spočívá ve výkladu nejdůležitějších institutů právní úpravy nabídek převzetí, jako je proble... více


Občanský zákoník – Komentář. Svazek IObčanský zákoník – Komentář. Svazek I2020, Josef Fiala

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve 2., aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydá... více


Zákon o výkonu trestu odnětí svobody. KomentářZákon o výkonu trestu odnětí svobody. Komentář2012, Věra Kalvodová

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000 a nahradil předchozí právní úpravu, účinnou více než 35 let.První komentář k tomuto zákonu přináší ucelený výklad jednotlivých jeh... více


Zákon o výkonu zabezpečovací detence. KomentářZákon o výkonu zabezpečovací detence. Komentář2014, Věra Kalvodová

Výkon zabezpečovací detence představuje zvláštní druh ochranného opatření. Vzhledem ke specifikům tohoto opatření i jeho náročnosti na odborný personál zajišťující výkon zabezpečovací detence přináší velmi cenný a prakti... více


Trestní zákoník ITrestní zákoník I2010, Pavel Šámal

V lednu tohoto roku přijatý nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb., a v souvislost s ním i tzv. změnový zákon č. 41/2009 Sb., novelizující další základní trestněprávní normy, především pak trestní řád, se staly dostatečným ... více


Trestní řád. KomentářTrestní řád. Komentář2008, Pavel Šámal

Nové, 6. vydání komentáře k trestnímu řádu vychází po téměř třech letech od 5. vydání, tedy po poměrně dlouhé době, ve které došlo k mnoha novelizacím trestního řádu, z nichž zejména novely č. 79/2006 Sb., č. 253/2006 Sb... více


Krizový zákon. KomentářKrizový zákon. Komentář2017, Ondřej Vodehnal

Cílem autorů komentáře je pokusit se čtenářům vysvětlit a pomoci pochopit systém krizové legislativy, jejíž jádrem je právě krizový zákon. Komentář se nezaměřuje pouze na teoretický právní výklad, ale snaží se cílit s... více


Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zákon o specifických zdravotních službách. Praktický komenZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zákon o specifických zdravotních službách. Praktický komen2018, Jan Mach

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nově upravuje podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb bez ohledu na to, zda je poskytuje stát, kraj, obec, církev neb... více


5