komentáře k zákonům

štítky

99 knih


Zákon o státní službě s poznámkamiZákon o státní službě s poznámkami2015, Pavel Mates

Již řadu let se čekalo na naplnění cílů vstupu do Evropské unie, mezi něž patřilo i přijetí a aplikace služebního zákona pro státní zaměstnance. Vedle současné úpravy služebního poměru státních zaměstnanců, tedy vojáků z... více


Zákon o obecní policii. KomentářZákon o obecní policii. Komentář2009, Pavel Vetešník

Komentář k zákonu o obecní policii poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona, který byl s účinností od 1. 1. 2009 zásadním způsobem novelizován a je základním předpisem v této oblasti. Autoři, kteří mají s... více


Veřejná zakázkaVeřejná zakázka1995, Jiří Tillmann

Publikace obsahuje výklad k zákonu, text zákona s výňatky z důvodové zprávy, komentář k jednotlivým ustanovením a přehled zákona. Uživatelé jistě ocení vzory smluv týkající se zadávání veřejných zakázek. Publikace je vyb... více
Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů) - KomentářAutorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů) - Komentář2019, Adéla Faladová

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedením dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k mezinárodním smlouvám (např. Revidovaná úmluva bernská, Římská úmluva apod.) a k evr... více


Občanský zákoník – Komentář. Svazek IVObčanský zákoník – Komentář. Svazek IV2019, Josef Fiala

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního ... více


Notářský řád a řízení o dědictví – komentářNotářský řád a řízení o dědictví – komentář2001, Ljubomír Drápal

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Občanský soudní řád. KomentářObčanský soudní řád. Komentář1997, Jiří Švestka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Občanský zákoník. Komentář. Svazek IObčanský zákoník. Komentář. Svazek I2014, Josef Fiala

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. J... více


Občanský zákoník – Komentář. Svazek IIIObčanský zákoník – Komentář. Svazek III2014, Josef Fiala

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. J... více


Občanský zákoník – Komentář. Svazek VObčanský zákoník – Komentář. Svazek V2014, Josef Fiala

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. J... více


Občanský zákoník – Komentář. Svazek VIObčanský zákoník – Komentář. Svazek VI2014, Petr Hajn

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. J... více


Zákon o azylu – KomentářZákon o azylu – Komentář2010, Pavel Molek

Komentář se snaží nalézt odpovědi na veškeré podstatné výkladové otázky, které se dosud při aplikaci zákona vyskytly (resp. na důležité výkladové otázky, které by se podle autorů mohly vyskytnout v blízké budoucnosti), p... více


Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení - Praktický komentářZákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení - Praktický komentář2018, Lenka Trešlová

Předkládaná publikace je praktickým komentářem zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. Tento zákon řeší dvě problematiky – výkon rozhodnutí o zajištění maje... více


Zákon o insolvenčních správcích - KomentářZákon o insolvenčních správcích - Komentář2017, Jan Kozák

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích je dalším důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva. Zákon upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad insolv... více


Katastrální zákon. KomentářKatastrální zákon. Komentář2019, Eva Barešová

Druhé vydání komentáře katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. reflektuje všechny změny, k nimž v této oblasti právní úpravy došlo. Katastrální zákon byl novelizován celkem osmkrát, vždy v souvislosti s novelami související... více


3