kognitivní věda

štítky

18 knih

Design pro každý denDesign pro každý den2010, Donald Arthur Norman

Máte problémy s ovládáním mobilních telefonů, televize, CD přehrávačů či jiných běžných spotřebičů? Pak vězte, že chyba není ve Vás - ale ve špatném designu. Právě o tomto designu ve smyslu použitelnosti a srozumitelnost... více


Jak jsme zkonstruovali svou vlastní myslJak jsme zkonstruovali svou vlastní mysl2014, Jaroslav Peregrin

Málokdo pochybuje, že člověk nemá jen tělo, ale také mysl. Co to však ta mysl je? Je to nějaký vnitřní prostor, kde se prohánějí myšlenky, pocity a přání, jak to intuitivně vnímáme? Nebo je to spíše jenom činnost mozku, ... více


Mosty k porozuměníMosty k porozumění2009, J. S. Dalajlama XIV. (pseudonym)

Co je podstatou lidské mysli? Mohou mít počítače vědomí? Můžeme se naučit soucítění? Kdy vstoupí vědomí do lidského embrya? Tyto a další otázky byly předmětem prvního velkého dialogu západních vědců s tibetským dalajlamo... více
Co na srdci, to na jazyku.  Kapitoly z kognitivní lingvistikyCo na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky2005, Iva Nebeská

Publikace vysvětluje jak základní teoretická a metodologická východiska kognitivní a kulturní lingvistiky, tak konkrétní možnosti jejich využití v souvislosti s češtinou a bohemistikou. Nosnost kognitivistického přístupu... více


Úvod do kognitivní vědyÚvod do kognitivní vědy2001, Paul Thagard

Podtitul: "Mysl a myšlení" Kognitivní věda je interdisciplinární obor studující vědomí, myšlení a inteligenci. Usiluje o propojení poznatků psychologie, logiky, neurověd, počítačové vědy, lingvistiky, antrop... více


Duševná slepota - nevidieť do mysle, Esej o autizme a teórii mysleDuševná slepota - nevidieť do mysle, Esej o autizme a teórii mysle2009, Simon Baron Cohen

Simon Baron-Cohen je profesorem vývojové psychopatologie na univerzite v Cambridge. Je ředitelem Centra pro výzkum autizmu (Autism Research Centre), kromě toho se zajímá o výzkum autizmu s ohledem na výzkum teorie mysli.... více


Literární myslLiterární mysl2005, Mark Turner

O původu myšlení a jazyka. Kniha se řadí ke kognitivní vědě, která v současnosti představuje jeden z nejvlivnějších a nejuznávanějších myšlenkových systémů. Autor zastává názor, že literární myšlení (literary mind) před... více


Kognitivní věda. Úvod do problematikyKognitivní věda. Úvod do problematiky2005, Marek Petrů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úvod do kognitivní lingvistikyÚvod do kognitivní lingvistiky2009, Monika Schwarzová

Co se děje, když hledáme slova a vytváříme věty? Jak nalézáme významy slyšených slov? Jak probíhá porozumění větám? Těmito a dalšími otázkami se zabývá psycholingvistika, kognitivní věda a kognitivní lingvistika, ted... více


Kognitivní věda dnes a zítraKognitivní věda dnes a zítra2009, David Krámský

Publikace Kognitivní věda dnes a zítra představuje soubor prací zastupujících všechny oblasti tvořící toto víceoborové vědní odvětví, tedy lingvistiku, neuropsychologii a kognitivní psychologii, logiku, informatiku, neur... více


Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženstvíNaturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství2017, Juraj Franek

Předkládaná publikace nastiňuje dějinný vývoj dvou základních teoreticko-metodologických přístupů v oblasti studia náboženství. První, historická část práce popisuje ustavení naturalistického a protekcionistického paradi... více


Jak získat zdravé sebevědomíJak získat zdravé sebevědomí1970, Matthew McKay

Kniha pomůže zvýšit zdravé sebevědomí a sebejistotu, přibližuje program kognitivních technik a naučí používat je. Změna způsobu uvažování o vlastním životě. Zdravé a nezdravé sebevědomí, získání odstupu od posuzujících s... více


Mind FactoryMind Factory2005, Slavoj Žižek

Interdisciplinární sborník zkoumá různorodé aspekty současné podoby lidského myšlení. Do sborníku přispěli: Slavoj Žižek, Ben Goertzel, Ivan Havel, Louis Armand, Donald F. Theall, Arthur Bradley, Simon Critchley, To... více


Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učiteléŘízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé2020, Kateřina Vlčková

Úspěšnost v řízení třídy je jedním z faktorů, které u začínajících učitelů rozhodují o tom, zda setrvají v profesi, a u zkušenějších učitelů o jejich spokojenosti s profesí. Začínající učitelé se často cítí na řízení tří... více


Kognitívne vysvetlenie magických predstáv a praktíkKognitívne vysvetlenie magických predstáv a praktík2011, Martin Kanovský

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1