knižní kultura

štítky

39 knih


Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonskéKnihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské2019, Kamil Boldan

Sedmero příspěvků nahlíží na osudy knihtisku v zemích Koruny české od konce 60. let 15. století. Autoři sledují rozdílné využití nového typografického média v komunikaci, církevní správě, liturgickém provozu nebo devoční... více


Česká kniha v minulosti a její výzdobaČeská kniha v minulosti a její výzdoba1948, František Horák

Dějiny české knihy s hlavním zřetelem k písmu a výzdobě. Rozčlenění: Kniha psaná. Prvotisky, začátky renesance, pozdní renesance, barok, rokoko a klasicismus. Závěr. Látka kapitol pojednávajících o knize tištěné je uspoř... více


Paralelní existence: Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověkuParalelní existence: Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku2020, Lenka Veselá-Prudková

Monografie se zabývá problematikou přehodu z výhradně rukopisné formy knihy ke knize tištěné a otázkami paralelní existence těchto dvou médií v počátečním období knihtisku v českých zemích. Stěžejními tématy jsou podoby ... více
Nebeský žebříkNebeský žebřík2019, Kamil Boldan

Bohatě vypravená celobarevná publikace vychází ke stejnojmenné výstavě pozdně středověkých modlitebních knih v Národní knihovně ČR (Klementinum, podzim 2019). Obsahuje dvě eseje, které uvádějí do problematiky pozdně stře... více


Pražské městské elity středověku a raného novověku – jejich proměny, zázemí a kulturní profilPražské městské elity středověku a raného novověku – jejich proměny, zázemí a kulturní profil2004, Václav Ledvinka

Sborník příspěvků z 21. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 1. a 2. října 2002 v Clam-Gallasově p... více


Humanismus v rozmanitosti pohledůHumanismus v rozmanitosti pohledů2014, Kamil Boldan

29 příspěvků historiků, filologů, bohemistů a archivářů k životnímu jubileu českého historika, filologa a spisovatele J. Hejnice. Práce věnované zejména české humanistické literatuře, dějinám knihtisku a knihoven a osobě... více


Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. IIČeský knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II2017, Petr Voit

Publikace navazující na předchozí svazek (2013) zkoumá literaturu, knihtisk, knižní kulturu a čtenářství první poloviny 16. století. Ukazuje, jak se tyto sféry duchovního života rozvíjely pod vlivem husitské reformace po... více


Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kulturyCo jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury2022, * antologie

Kniha uvedená názvem klasické stati předního představitele oboru Roberta Darntona přináší studie zaměřené na téma historiografie a dějiny knih a knižní kultury. Cílem svazku je zachytit proměny, jimiž zkoumání knižní kul... více


Pronikání humanismu a renesance do české knižní kulturyPronikání humanismu a renesance do české knižní kultury2022, Eduardo Fernández Couceiro

Kniha komplexně zkoumá proces pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury a kriticky se staví proti převažující interpretační linii, vedoucí od národního obrození až po marxistickou literární vědu, která se s... více


3