knižní kultura

štítky

39 knih


Počátky české knihyPočátky české knihy2003, Jaromír Hořec

Genezi české knižní kultury zmapoval autor v monografii Počátky české knihy, v níž se rovněž zamýšlí nad obecnějšími otázkami vztahu knihy a české společnosti. více


Knižná kultúra na Slovensku v stredoveku a renesanciiKnižná kultúra na Slovensku v stredoveku a renesancii1987, Jozef Kuzmík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé horyKnihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory1970, Bohumil Nuska

Sborník prací k 500. výročí českého knihtisku. více
Vydavatelia v 18. storočí: Trilógia k dejinám typografického médiaVydavatelia v 18. storočí: Trilógia k dejinám typografického média2006, Ivona Kollárová

Monografia ponúka tri relatívne autonómne štúdie, ktorých prienikovým bodom je vydavateľská iniciatíva a aktivita Mateja Bela, Jána Michala Landerera, a konkurenčné vzťahy vydavateľov. Celou "trilógiou" sa tiah... více


České iluminované rukopisy 13.–16. stoletíČeské iluminované rukopisy 13.–16. století1990, Josef Krása

Krásná kniha ukazující, v barevných i černobílých reprodukcích výtvarnou úroveň slovesných textů středověkého umění. Autor ve 21 kapitolách doplňuje textem publikované reprodukce. Jedná se o dílo mající již charakter věd... více


Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny ČRSbírka univerzitních tezí z Národní knihovny ČR2020, Petra Zelenková

Jedním z mnoha pokladů, které uchovává Národní knihovna ČR v Klementinu, je sbírka univerzitních tezí, jež čítá 526 jednolistů a patří tak k nejobsáhlejším uceleným sbírkám tohoto specifického druhu barokní grafiky na sv... více


Knihy a knihovny v českém středověkuKnihy a knihovny v českém středověku2005, Ivan Hlaváček

Šestnáct samostatných studií věnujících se středověké knize, jejím autorům, tvůrcům i majitelům. Profesor Hlaváček předkládá v této publikaci svým čtenářům výbor studií k dějinám našich předhusitských knihoven (stať o... více


Kniha. K teorii a praxi knižní kulturyKniha. K teorii a praxi knižní kultury2000, Jiřina Šmejkalová

Publikace zachycuje rozličné cesty uvažování a psaní o knihách, jinými slovy, naznačuje jak kniha a s ní související otázky byly a jsou reprezentovány ve veřejném i společenskovědním diskursu od mezioborové disciplíny bo... více


Pasionál Přemyslovny KunhutyPasionál Přemyslovny Kunhuty1975, Karel Stejskal

Zasvěcený historický úvod a obsáhlá studie o tvůrcích a vlastním díle spolu s barevnými i černobílými reprodukcemi zpřístupňují poznání jednoho z našich nejznámějších rukopisů - tzv. Pasionálu abatyše Kunhuty z počátku 1... více


O knize antickéO knize antické1943, Karel Müller

Popis knihy není zatím k dispozici. více


O kníhtlačiarstveO kníhtlačiarstve1948, Ján Kollár

Faksimile kázne Jána Kollára o kníhtlačiarstve s úvodným slovom Borisa Bálenta. více


Četba mládeže v počátcích obrozeníČetba mládeže v počátcích obrození1962, František Tenčík

Literárněhistorická studie věnovaná dosud téměř nepovšimnuté otázce četby české mládeže z doby počátků národního obrození, tj. od poloviny sedmdesátých let 18. stol. do začátků 19. stol. Zkoumá její charakteristické rysy... více


Knihovna: svazky a digitalizáty, sbírky a databáze = The Library: books and eBooks, collections and databasesKnihovna: svazky a digitalizáty, sbírky a databáze = The Library: books and eBooks, collections and databases2018, Lada Hubatová-Vacková

Katalog byl vydán při příležitosti konání výstavy "Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze", v Galerii UM, 23. února až 7. dubna 2018. Publikace představuje analytický a zároveň vizionářský pohled na... více


„Spanilost Vaše cizozemcům se líbí…“: České kuchařské knihy v 19. století„Spanilost Vaše cizozemcům se líbí…“: České kuchařské knihy v 19. století2018, Milena Lenderová

Kolektivní monografie s názvem „Spanilost Vaše cizozemcům se líbí…“ přibližuje v mezioborovém pohledu vývoj a proměny českých kuchařských knih vydávaných v průběhu „dlouhého“ 19. století. Autoři se soustřeďují na otázku... více


Knižná kultúra na strednom Slovensku v 16.-18. storočíKnižná kultúra na strednom Slovensku v 16.-18. storočí1985, Viliam Čičaj

Popis knihy není zatím k dispozici. více


2