Karel Čapek

štítek, 49 knih


Karel Čapek ve fotografiiKarel Čapek ve fotografii1991, J. Opelík

Obrazová kniha s textem provádí čtenáře zajímavým životem velkého českého spisovatele a jeho rodiny. více


Jak se vařilo a žilo u ČapkůJak se vařilo a žilo u Čapků1999, V. Vrbatová

Autorka, dcera manželů, kteří byli zaměstnání u Čapků, prostřednictvím vzpomínek své matky přibližuje každodenní chod domácnosti velkého spisovatele. Osobnost Karla Čapka a jeho rodinu jsme poznali už z mnoha stránek. A... více


Poločas nadějíPoločas nadějí1993, M. Šulcová

Třetí část volného cyklu o životě a díle bratří Čapků. V této části zachycuje autorka období od října 1918 do konce roku 1929. Pro oba bylo toto období důležité v soukromém i tvůrčím životě. Josefův sňatek a Karův kompl... více


Slovník Karla ČapkaSlovník Karla Čapka2009, F. Čermák

Ke slovníku náleží CD. Slovník Karla Čapka mapuje Čapkův jazyk v řadě parametrů a způsobem, jakým dřívější s všětšinou ručně sestavovavé slovníky slavných autorů postupovat nemohly. Vedle vlastního slovníku tu zájemce n... více


Premiéry bratří ČapkůPremiéry bratří Čapků2000, F. Černý

Univerzitní profesor a náš přední teatrolog ve své obsáhlé a reprezentativní monografii sleduje dramatickou tvorbu Josefa a Karla Čapkových chronologicky, dílo po dílu, vždy s rozborem jeho geneze, světonázorových kořenů... více


Listy Anielce: dopisy patnáctiletého Karla ČapkaListy Anielce: dopisy patnáctiletého Karla Čapka1979, K. Čapek

Výběr z korespondence K. Č. z období jeho studentských let. // Sestavil: Josef Protiva více


Robot jako robotRobot jako robot2010, J. Horáková

Práce Robot jako robot je výsledkem zkoumání tematického podhoubí robotického umění na příkladu Čapkovy hry R.U.R. a v ní účinkujících postav robotů. Zápletku hry a postavy robotů interpretuje v polemice s vžitou předsta... více


Čtrnáctero prací o Karlu Čapkovi a ještě jedna o Josefu Čapkovi jako přívažekČtrnáctero prací o Karlu Čapkovi a ještě jedna o Josefu Čapkovi jako přívažek2008, J. Opelík

Kniha literárního historika Jiřího Opelíka o Karlu Čapkovi, vycházející k 70. výročí úmrtí Karla Čapka, je výsledkem Opelíkova více než půlstoletého zájmu o Čapkovo dílo. Autor do ní vybral své práce z let 1966 až 2007 a... více


Brána věčnostiBrána věčnosti1997, M. Šulcová

4. a zároveň poslední díl o životě a díle bratří Čapků. více


Ladění pro dvě strunyLadění pro dvě struny1990, M. Šulcová

Román sleduje především literární zrání K.Čapka a jeho postupně se formující kritické myšlení. Autorka sleduje literární zrání Karla, studium na gymnáziích v Hradci Králové, Brně a Praze a na Filozof. fakultě v Praze,... více


Příběh staršího bratraPříběh staršího bratra1987, I. Borská

Životopisné vyprávění o dětství, studiích, pozdějších letech plných tvůrčí práce - až po tragický konec v Bergen-Belsenu. Rovnocennými protagonisty knihy jsou vedle Josefa Čapka i mladší bratr Karel a starší Helena. Zvl... více


Korespondence IIKorespondence II1993, K. Čapek

Soubor 1333 dopisů, zahrnující všechny komunikační sféry Čapkova života. Čapkův komunikační okruh byl výjimečný: po půl století byly ještě nalezeny dopisy 227 adresátům, s nimiž Karel Čapek korespondoval v poloze úřední,... více


Dopisy ze zásuvkyDopisy ze zásuvky2000, K. Čapek

Dopisy ze zásuvky Věře Hrůzové Úplné vydání milostné korespondence Věře Hrůzové z 20. let. Dopisy odrážejí peripetie milostného vztahu od počátečního okouzlení přes potlačovanou vášeň až k (po Věřině sňatku v r.1923... více


Stále kinemaStále kinema2008, P. Szczepanik

Ze zpětného pohledu se kinematografie jeví jako nejvlivnější médium minulého století, a to především jeho první poloviny. Tato skutečnost se projevuje i obnoveným zájmem o počátky myšlení o filmu, k jehož rozvoji významn... více


Kruh mého časuKruh mého času1975, M. Šulcová

Krutá léta první světové války těžce doléhala také na studenta Karla Čapka. Když v roce 1917 dokončil univerzitní studia a marně hledal zaměstnání, byl donucen přijmout místo vychovatele u hraběte Lažanského na zámku v m... více


1 2 3 4 >