judikatura

štítky

38 knih


Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictvíPřehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví2010, Michal Králík

Tento Přehled nabízí rozsáhlý výběr rozhodnutí soudů k podílovému spoluvlastnictví, které v praxi přináší značné množství problémů. Judikatura tohoto svazku řeší otázky hospodaření se společnou věcí, převodů spoluvlastni... více


Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželovJudikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov2008, Edmund Horváth

V tejto publikácii, ktorá je druhou z edície judikatúr nášho vydavateľstva sme sa zamerali na aktuálnu judikatúru slovenských aj českých súdov vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Samozrejme, z dôvodu zmi... více


Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeruJudikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru2014, Jozef Harajdič

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného pomeru. Pracovný pomer je jedným zo základných pracovnoprávnych vzťahov a zároveň hlavným predmetom záujmu indivi... více
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctvaJudikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva2008, Edmund Horváth

Prvá a na Slovensku ojedinelá publikácia, ktorá mapuje aktuálne rozhodnutia súdov vo veciach podielového spoluvlastníctva. Publikácia je prehľadne štrukturovaná a pre prax využiteľná. Súbor obsahuje viac než 160 rozho... více


Judikatúra vo veciach súdnych poplatkovJudikatúra vo veciach súdnych poplatkov2012, Edmund Horváth

V edícii výberov judikatúry vydavateľstva IURA EDITION, ktorá má už svoje stabilné miesto v knižnici každého právnika a študenta práva, sme sa rozhodli zaradiť ako ďalšiu tému výber judikatúry k súdnym poplatkom. Záko... více


Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahovJudikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov2012, Edmund Horváth

Ďalšia publikácia z čitateľsky obľúbenej edície mapuje aktuálne rozhodnutia súdov vo veciach majúcich základ v zákone o rodine. Obsahuje publikované aj nepublikované rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako... více


Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práveJudikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve2010, Edmund Horváth

Ďalšia publikácia z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION je venovaná problematike premlčania v súkromnom práve. Obsahuje výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí slovenských súdov, avšak a... více


Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkovJudikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov2010, Edmund Horváth

Ďalšia publikácia z edície judikatúr vydavateľstva IURA EDITION prináša komplexný pohľad na judikatúru slovenských a českých súdov týkajúcu sa zabezpečovacích právnych inštitútov. Do záväzkových vzťahov vstupujú ich ú... více


3