jezuité

štítky

181 knih


Falknovská huť 86% Falknovská huť 2019, Vlastimil Vondruška

Nová historická sága Vlastimila Vondrušky se odehrává v době od třicetileté války až do revolučního roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství jako poslední bašta feudalismu. Rozsáhlá tetralogie vypráví o osudech sklářského ... více


Temno 83% Temno 2000, Alois Jirásek

Klasické dílo české literatury detailně líčí dramatické období vrcholící protireformační moci ve 20. letech 18. století v Praze a na Skalce u Opočna. více


Ulice Záhadných tajemství 71% Ulice Záhadných tajemství 2016, John Irving

Čtrnáctiletý chlapec Juan Diego, který se narodil a vyrůstal na skládce odpadů v mexické Oaxace, má o rok mladší sestru Lupe. Dívka je přesvědčená, že zná svou vlastní i bratrovou budoucnost. Je také čtenářka myšlenek – ... více
Gričská čarodějnice 4. - Sokyně Marie Terezie 83% Gričská čarodějnice 4. - Sokyně Marie Terezie 1995, Marija Jurić Zagorka (p)

Krásnou Neru připoutá císařovna Marie Terezie k službě u vídeňského dvora, aby pomocí jejího půvabu přemohla svou sokyni, milenku císaře Františka Štěpána Vilmu Auerspergovou. Rozehraje svou hru s mistrnou bezohledností,... více


Mistr Kampanus 76% Mistr Kampanus 1964, Zikmund Winter

Na širokém obraze nástupu protireformace po bělohorské tragédii zde autor vykreslil osud Karlovy univerzity, život jejích studentů i profesorů,a zvláště pak postavu posledního rektora Karlova učení před jeho ovládnutím j... více


Tovaryšstvo Ježíšovo 83% Tovaryšstvo Ježíšovo 1990, Jiří Šotola

Prozaická prvotina Jiřího Šotoly je metaforický román o rekatolizaci slavatovského panství Košumberk během 17. století a nástupu baroka v Čechách. Odvěký konflikt mezi člověkem a ideologií ožívá v typickým šotolovským zp... více


Gričská čarodějnice 6. - Dvorská kamarila 84% Gričská čarodějnice 6. - Dvorská kamarila 1996, Marija Jurić Zagorka (p)

Romantický příběh, psaný na základě autentických dokumentů a svědectví pamětníků o hrůzách jezuitských procesů s údajnými čarodějnicemi. ISBN pro soubor: 80-7116-754-1 více


Incident v Čechách 64% Incident v Čechách 2018, Thomas Årnfelt

ZMIZELÉ POSELSTVO JEZUITŮ A JEDEN MUŽ S TEMNOTOU V DUŠI… Píše se rok 1613 a Evropu dělí jen pár let od vypuknutí třicetileté války. V okolí hradu Bělá v zemích Koruny české zmizí poselstvo jezuitů a znepokojený Vatiká... více


S Bohem v Rusku 87% S Bohem v Rusku 2014, Walter Ciszek

Walter Ciszek se narodil v rodině polských emigrantů. Po vstupu k jezuitům se přihlásil k misijní práci v Rusku a přijal východní obřad. Když vypukla II. světová válka, byl právě v polské oblasti obsazené Rudou armádou. ... více


Tovaryšstvo Ježíšovo – Jezuité v Čechách 90% Tovaryšstvo Ježíšovo – Jezuité v Čechách 1995, Ivana Čornejová

Důkladný rozbor působení jezuitského řádu v Čechách. více


Gričská čarodejnica IV. - Dvorná kamarila 84% Gričská čarodejnica IV. - Dvorná kamarila 1973, Marija Jurić Zagorka (p)

Štvrtý zväzok Zagorkinho románového cyklu Gričská čarodejnica. Dej sa odohráva v Rakúsko - Uhorsku a čiastočne v talianskej Parme za vlády Márie Terézie a jej syna Jozefa II., ktorý ju vystriedal na tróne. V prvej časti ... více


Tokijské květy 89% Tokijské květy 2011, Aleš Palán

Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem. Český jezuita Ludvík Armbruster prožil v Japonsku půl století, dokonale si osvojil jazyk, vyučoval na tamní univerzitě a navázal mnohá přátelství. Když mluví o Tokiu, ří... více


Ryby a draci 80% Ryby a draci 2022, Undinė Radzevičiūtė

Román Ryby a draci vystřelil litevskou spisovatelku Undinė Radzevičiūtė na parnas světové literatury. Autorka v něm prolíná dva nesourodé světy, samotný název je symbolickým odkazem na křesťanskou Evropu a starobylou Čín... více


Sny o růžích a ohni 75% Sny o růžích a ohni 1982, Eyvind Johnson

Historický román zpracovává téma honů na čarodějnice v 17. století. Za základ je vzat skutečný proces z francouzského Loudunu v roce 1634, který autor jen nepatrně pozměnil. Líčí richelieuovskou Francii a dobu pronásl... více


Jezuitský návod (téměř) na všechno 93% Jezuitský návod (téměř) na všechno 2018, James Martin

V knize známého jezuitského kněze nenajdeme řešení všech problémů, ale můžeme se naučit, jak hledat Boha úplně ve všem. Ignaciánská spiritualita považuje totiž za důležité opravdu všechno: eucharistii, Boží slovo, osobní... více


Dějiny inkvizice 75% Dějiny inkvizice 1973, Iosif Romuaľdovič Grigulevič

Sovětský historik se ve svých dějinách inkvizice snaží postihnout charakteristické rysy instituce, která se stala „synonymem násilí a ideologického útlaku“. Ukazuje sociální kořeny, z nichž vyrůstala, a příčiny, které zp... více


Tajemství Prokopa Velikého 83% Tajemství Prokopa Velikého 2019, Jiří Dobrylovský

Román Tajemství Prokopa Velikého probíhá ve třech navzájem se prolínajících časových rovinách – za husitské reformace, v počátcích jezuitské protireformace a v současnosti. A díky tomu možná s jistým překvapením zjistíme... více


Kateřina, páv a jezuita 91% Kateřina, páv a jezuita 2003, Drago Jančar

Velkoryse rozprostřená historická freska se zajímavou milostnou zápletkou dává důraz na věrohodnost reálií 18. století. Jádrem románu je myšlenkový svět tehdejšího člověka, jehož hlavní - náboženský - rozměr je ukotven ... více


Amarú, syn Hadí / Každý své břímě 66% Amarú, syn Hadí / Každý své břímě 2003, František Křelina

František Křelina, prozaik, ruralista, který kladl ve svých dílech důraz na sepětí člověka se svým rodištěm, půdou a křesťanstvím. Za své názory byl po roce 1948 vězněn a perzekvován. Česká knižnice vydává příběh Amarú, ... více


Moc a tajemství jezuitů 93% Moc a tajemství jezuitů 2006, René Fülöp-Miller

Podtitul: Kulturní a duchovní dějiny Tovaryšstva Ježíšova / Kniha je jednou z nejzákladnějších knih o působení náboženském řádu, který spoluvytvářel novodobou historii. Předkládá zde dějiny, které vrhají světlo na kořeny... více


Amarú, syn hadí 80% Amarú, syn hadí 1942, František Křelina

Příběh inspirovaný osudem moravského jezuitského misionáře, který působil v 17. století mezi jihoamerickými Indiány a byl umučen. více


Otec Špidlík mezi námi: Humoresky 89% Otec Špidlík mezi námi: Humoresky 2010, Michal Altrichter

Svědectví o humoru i vážných obavách otce kardinála z jeho bezprostřední blízkosti. více


Urozený podivín Špork 83% Urozený podivín Špork 2009, Jiří Svetozar Kupka

Román o významné osobnosti barokní doby, mecenáši a ctiteli umění i zřizovateli mnoha důležitých institucí, hraběti Františku Antonínu Šporkovi. Autor tohoto životopisného a zároveň historického románu vykreslil i obraz... více


Přehled českých církevních dějin 2 89% Přehled českých církevních dějin 2 1991, Jaroslav Kadlec

2. díl se zabývá církevními dějinami na našem území od reformace až do r. 1948. Kniha, která poslouží všem, kdo se zajímají o českou minulost a náboženské dějiny. Autor svůj přehled dovedl až do druhé světové války a... více


Ignác z Loyoly a spiritualita Východu 89% Ignác z Loyoly a spiritualita Východu 2001, Tomáš Špidlík

Špidlíkův průvodce knihou Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly je školou duchovního života. Základní pravidla vyrůstají z bohaté půdy křesťanské východní tradice, antické kultury a konkrétní náboženské zkušenosti. ... více


Čeští jezuité objevují Nový svět 100% Čeští jezuité objevují Nový svět 2016, Pavel Zavadil

Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián 1657–1741. Rozsáhlý výbor z korespondence českých jezuitů z let 1657–1741 zahrnuje popisy jejich evropských cest do Itálie a Španělska a výjimeč... více


Černý rytíř 67% Černý rytíř 2003, Curzia Ferrari

Podtitul: Román o Ignáci z Loyoly Svatý Ignác z Loyoly ovlivnil obdivuhodným způsobem tehdejší katolický svět sužovaný schizmatem. Nikdo jiný se nedokázal postavit rozpadu jednoty křesťanství s větším nasazením, prozíra... více


Koniáš kontra Špork 90% Koniáš kontra Špork 2023, Jiří Dobrylovský

Hrabě Špork je vesměs vnímán jako lidumil, mecenáš umění a volnomyšlenkář. Tím vším opravdu byl, ale měl i řadu špatných vlastností, o nichž se obvykle nemluví – byl svéhlavý a konfliktní. Jezuitský páter Koniáš naopak v... více


Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře 88% Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře 1983, Jiří Rak

Monografie o životě a díle, ale i o době, přátelích a spolupracovnících Bohuslava Balbína. Na konci knihy jsou připojeny ukázky z děl barokních dějepisců, věnované husitství. více


Tajné dějiny jezuitů 76% Tajné dějiny jezuitů 1998, Jiří Novotný

Tato kniha vychází z knihy Edmonda Parise The Secret History of the Jesuits. V podstatě se jedná o její překlad doplněný českými autory o nově zjištěné skutečnosti a nové události. Edmond Paris byl z pomsty zavražděn je... více


Ignác z Loyoly - Souborné dílo 72% Ignác z Loyoly - Souborné dílo 2005, Ignacio de Loyola

Duchovní cvičení, Vlastní životopis a Duchovní deník. Kvůli velikému zájmu o základní prameny ignaciánské spirituality – Duchovní cvičení, Vlastní životopis a Duchovní deník zakladatele jezuitů Ignáce z Loyoly – podáv... více


Jezuité a mor 96% Jezuité a mor 2008, Karel Černý

Kniha hovoří o vztahu jezuitů k protimorovým opatřením v období posledních velkých morových epidemií v Čechách v letech 1679-1681 a 1713-1715 více


Černé roucho 64% Černé roucho 2022, Brian Moore

Román Černé roucho, jímž se po více než 40 letech českým čtenářům připomíná dílo Briana Moorea, spatřil světlo světa v roce 1985. Mladý jezuitský misionář otec Laforgue přišel z Evropy do Nového světa, aby přinesl pohanů... více


Poutník 96% Poutník 2002, Ignacio de Loyola

Vlastní životopis sv. Ignáce z Loyoly. Nejvýstižnější svědectví o vlastním životě podává svatý Ignác osobně, když se představuje jako poutník. Nové české vydání základního hagiografického dokumentu pojednávajícího o čast... více


Jezuita Antonín Koniáš - Osobnost a doba 76% Jezuita Antonín Koniáš - Osobnost a doba 1996, Jiří Bílý

Období pobělohorské rekatolizace je stále neuzavřenou kapitolou našich národních dějin. Mezi jezuitskými misionáři, neřčenými z brutálního zacházení s jinověrci, je p. Koniáš pro celé generace českého národa takřka symbo... více


Hymny, písně, legendy 80% Hymny, písně, legendy 2020, Bedřich Bridel

Žánrově i tematicky široce pojatý soubor hagiografické a meditativní tvorby Fridricha Bridela (1619—1680) zpřístupňuje současnému čtenáři v moderní ediční úpravě nejen díla kanonická, ale i ta méně známá: náročně koncipo... více


Lágr 85% Lágr 2009, Aleš Palán

Pavel Kučera v rozhovoru s Alešem Palánem. Odchod ze země původu je fenomén, který se českou historií táhne po staletí. Málokdy v historii však zasáhl samou podstatu naší společnosti tak jako ve 20. století. Nemalá čá... více


Ignác z Loyoly 90% Ignác z Loyoly 2004, Hugo Rahner

Kniha zajímavě a přesně popisuje život sv. Ignáce, zakladatele jezuitského řádu. Jak se Ignác stal vojákem, jak později uvěřil v Boha a prožil svůj život v jeho jménu. Bratr známého teologa Karla Rahnera píše populárn... více


To opravdové zůstává 85% To opravdové zůstává 2018, Jan Šedivý

Rozhovory Denisy Červenkové a Elvy Frouze s Janem Šedivým o kontemplativní cestě. Jan Šedivý, učitel kontemplativní modlitby a duchovní průvodce, vypráví v poutavém rozhovoru se dvěma svými kolegy o životní cestě, kt... více


Jesuité 90% Jesuité 1962, Alighiero Tondi

Autorem knihy je bývalý jesuita, který prožil v řádu 16 let, dosáhl vysokých hodností, působil 7 let na Gregoriánské papežské universitě až do roku 1952, kdy opustil řád a tak „zlomil okovy, které ho poutaly k omylu“. Kn... více