jezuité

štítek, 119 knih


Ulice Záhadných tajemstvíUlice Záhadných tajemství2016, J. Irving

Čtrnáctiletý chlapec Juan Diego, který se narodil a vyrůstal na skládce odpadů v mexické Oaxace, má o rok mladší sestru Lupe. Dívka je přesvědčená, že zná svou vlastní i bratrovou budoucnost. Je také čtenářka myšlenek – ... více


Mistr KampanusMistr Kampanus1964, Z. Winter

Na širokém obraze nástupu protireformace po bělohorské tragédii zde autor vykreslil osud Karlovy univerzity, život jejích studentů i profesorů,a zvláště pak postavu posledního rektora Karlova učení před jeho ovládnutím j... více


Tovaryšstvo JežíšovoTovaryšstvo Ježíšovo1990, J. Šotola

Prozaická prvotina Jiřího Šotoly je metaforický román o rekatolizaci slavatovského panství Košumberk během 17. století a nástupu baroka v Čechách. Odvěký konflikt mezi člověkem a ideologií ožívá v typickým šotolovským zp... víceIncident v ČecháchIncident v Čechách2018, T. Årnfelt

ZMIZELÉ POSELSTVO JEZUITŮ A JEDEN MUŽ S TEMNOTOU V DUŠI… Píše se rok 1613 a Evropu dělí jen pár let od vypuknutí třicetileté války. V okolí hradu Bělá v zemích Koruny české zmizí poselstvo jezuitů a znepokojený Vatiká... více


S Bohem v RuskuS Bohem v Rusku2014, W. Ciszek

Walter Ciszek se narodil v rodině polských emigrantů. Po vstupu k jezuitům se přihlásil k misijní práci v Rusku a přijal východní obřad. Když vypukla II. světová válka, byl právě v polské oblasti obsazené Rudou armádou. ... více


Tovaryšstvo Ježíšovo – Jezuité v ČecháchTovaryšstvo Ježíšovo – Jezuité v Čechách1995, I. Čornejová

Důkladný rozbor působení jezuitského řádu v Čechách. více


Dějiny inkviziceDějiny inkvizice1973, I. R. Grigulevič

Sovětský historik se ve svých dějinách inkvizice snaží postihnout charakteristické rysy instituce, která se stala „synonymem násilí a ideologického útlaku“. Ukazuje sociální kořeny, z nichž vyrůstala, a příčiny, které zp... více


Tokijské květyTokijské květy2011, A. Palán

Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem. Český jezuita Ludvík Armbruster prožil v Japonsku půl století, dokonale si osvojil jazyk, vyučoval na tamní univerzitě a navázal mnohá přátelství. Když mluví o Tokiu, ří... více


Sny o růžích a ohniSny o růžích a ohni1982, E. Johnson

Historický román zpracovává téma honů na čarodějnice v 17. století. Za základ je vzat skutečný proces z francouzského Loudunu v roce 1634, který autor jen nepatrně pozměnil. Líčí richelieuovskou Francii a dobu pronásl... více


Jezuitský návod (téměř) na všechnoJezuitský návod (téměř) na všechno2018, J. Martin

V knize známého jezuitského kněze nenajdeme řešení všech problémů, ale můžeme se naučit, jak hledat Boha úplně ve všem. Ignaciánská spiritualita považuje totiž za důležité opravdu všechno: eucharistii, Boží slovo, osobní... více


Moc a tajemství jezuitůMoc a tajemství jezuitů2006, R. Fülöp-Miller

Podtitul: Kulturní a duchovní dějiny Tovaryšstva Ježíšova / Kniha je jednou z nejzákladnějších knih o působení náboženském řádu, který spoluvytvářel novodobou historii. Předkládá zde dějiny, které vrhají světlo na kořeny... více


Tajemství Prokopa VelikéhoTajemství Prokopa Velikého2019, J. Dobrylovský

Román Tajemství Prokopa Velikého probíhá ve třech navzájem se prolínajících časových rovinách – za husitské reformace, v počátcích jezuitské protireformace a v současnosti. A díky tomu možná s jistým překvapením zjistíme... více


Přehled českých církevních dějin 2Přehled českých církevních dějin 21991, J. Kadlec

2. díl se zabývá církevními dějinami na našem území od reformace až do r. 1948. Kniha, která poslouží všem, kdo se zajímají o českou minulost a náboženské dějiny. Autor svůj přehled dovedl až do druhé světové války a... více


Otec Špidlík mezi námi: HumoreskyOtec Špidlík mezi námi: Humoresky2010, M. Altrichter

Svědectví o humoru i vážných obavách otce kardinála z jeho bezprostřední blízkosti. více


Čeští jezuité objevují Nový světČeští jezuité objevují Nový svět2016, P. Zavadil

Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián 1657–1741. Rozsáhlý výbor z korespondence českých jezuitů z let 1657–1741 zahrnuje popisy jejich evropských cest do Itálie a Španělska a výjimeč... více


1 ...

Doporučené štítky

buddhismus řeholní život 16.-17. století novináři Čína blahoslavení ničení památek záhady duchovní rozvoj filozofie