Ježíš Kristus

štítky

431 knih


Více než tesař / Lukášovo evangeliumVíce než tesař / Lukášovo evangelium1998, Josh McDowell

Autor knihy Více než tesař neobyčejně poutavou formou shrnuje Ježíšův život a praktickým, srozumitelným způsobem předkládá historické důkazy, které objektivně dokládají jeho život, skutky a poslání. Tato přehledná publik... více


Jeruzalémská BibleJeruzalémská Bible2009, neznámý, neuveden

Písmo Svaté, vydané jeruzalémskou biblickou školou. více


Mladý mesiášMladý mesiáš2016, A. Rice (pseudonym)

Svatou zemí zmítají nepokoje a sedmiletý Ježíš s rodinou opouští Egypt a vydává se na nebezpečnou cestu domů do Jeruzaléma. Během cesty chlapec přemýšlí o záhadách, které obklopily jeho narození. Román Anny Riceové, vych... více
Utíkej, malý, utíkejUtíkej, malý, utíkej1992, Nicky Cruz

Kniha popisuje životní osudy Nickyho Cruze, newyorského gangstera, který se setkal s Boží láskou a toto setkání úplně změnilo jeho život. více


Člověk, který se stal BohemČlověk, který se stal Bohem1992, Gerald Messadié

Román ze života Ježíše Krista, v němž se snoubí autorova fantazie s údaji získanými historickou analýzou, dedukcí a rekonstrukcí. Barvitě napsané vyprávění plasticky přibližuje každodenní politický i občanský život bib... více


Longinovo kopíLonginovo kopí2014, Louis de Wohl

Román sahající od života v palácích Římské říše až po neklidné Judsko, kde střet lásky a zrady, pomsty a výkupného sebedarování vrcholí Kristovým ukřižováním. Je to příběh nejdramatičtější popravy na světě, přičemž hlavn... více


Ježíš – lékař těla i dušeJežíš – lékař těla i duše2006, Elias Vella

Kniha je přepisem přednášek z exercicií na téma vnitřního uzdravení. Konec téměř každé kapitoly tvoří modlitba P. Eliase, která shrnuje dané téma. Chybí zde však nejdůležitější část exercicií, a to je osobní modlitba. Ch... více


Nádherný psanecNádherný psanec2014, John Eldredge

Podnázev: Setkání s hravou, rozvratnou a výstřední osobností Ježíše. Číst evangelium, aniž bychom znali Ježíšovu osobnost, je jako sledovat televizi s vypnutým zvukem. Ve výsledku vidíme jakousi dvourozměrnou osobu, k... více


Případ Máří MagdalényPřípad Máří Magdalény2005, Gerald Messadié

V historickém románu s biblickou tematikou si klade Gerald Messadié otázku: Kdo byla Máří Magdalena a jaká byla její úloha při Ježíšově ukřižování? Ve věrném historickém kontextu Messadié nastiňuje příběh ženy, nikoli pa... více


Kauza vieraKauza viera2002, Lee Strobel

Ak je Boh láska, prečo existuje na svete utrpenie? Ak je Ježiš dvermi do nebeského kráľovstva, čo s tými miliónmi, ktorí o ňom v živote nepočuli? Ak sa Boh stará o každého, prečo dovolí večné utrpenie v pekle? Môžu ex... více


Na počátku bylo slovoNa počátku bylo slovo1992, Zenon Kosidowski

Publikace se zabývá otázkami, které se dotýkají základů křesťanské víry na podkladě důkladného rozboru Nového zákona. více


Nový zákon: Překlad 21. stoletíNový zákon: Překlad 21. století2016, neznámý, neuveden

Nový zákon v překladu Bible21 přináší páté revidované vydání biblického textu. Kniha je vysázena v jednom sloupci větším fontem písma, než je u kapesních Nových zákonů obvyklé. Dobře se otevírá a příjemně se čte. Design ... více


Kde sa stratil BohKde sa stratil Boh2017, M. O. Vácha (pseudonym)

Štefan Hríb sa pýta troch pozoruhodných kňazov: Marek Orko Vácha, Karel Satoria, Tomáš Halík Kde sa stratil Boh Marek Vácha o tom, ako hľadať Boha v kráse prírody a jej zákonov, o Božom mlčaní a komunikácii s ním, a ... více


Ježíš NazaretskýJežíš Nazaretský2008, Joseph Alois Ratzinger

Co dnes může říct křesťanství o základních otázkách lidského bytí? Odpověď podle Benedikta XVI. bezprostředně souvisí s otázkou: Kdo je Ježíš Nazaretský? Celý svůj život se Joseph Ratzinger zabýval Ježíšem Nazaretským, ... více


RouchoRoucho2012, Lloyd Cassel Douglas

Román Roucho se odehrává v době říše římské za císařů Tiberia a Caliguly, tj. v první polovině 1. století po Kristu. Líčí neobvyklou životní cestu hlavního hrdiny, římského patricije Marcella: Zúčastnil se hostiny na cís... více


2 ...