Jan Amos Komenský

štítky

65 knih


Komenský známý neznámý / Comenius Known and UnknownKomenský známý neznámý / Comenius Known and Unknown2018, Petr Zemek

Tato drobná kniha je určena široké veřejnosti pro základní orientaciv Komenského myšlenkovém světě. Je záměrně stručná, aby zohlednila čtenářovy možnosti v tomto rychle se pohybujícím světě, kdy senejeden z nás utápí v i... více


Jednota bratrská - zbožnost, mravnost, tolerance: Odkaz české reformace evropské duchovní kultuře, 550. výročí vzniku (1457-2007)Jednota bratrská - zbožnost, mravnost, tolerance: Odkaz české reformace evropské duchovní kultuře, 550. výročí vzniku (1457-2007)2007, Jan Kumpera

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Komňa Janu Amosu KomenskémuKomňa Janu Amosu Komenskému1991, Jan Janák

Popis a historie obce Komňa a život a dílo J. A. Komenského. více
Komenský a české písemnictví jeho dobyKomenský a české písemnictví jeho doby1930, Stanislav Souček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Sedm statí o Komenském / Dva dopisy J.A. KomenskéhoSedm statí o Komenském / Dva dopisy J.A. Komenského1971, Amedeo Molnár

Vychází jako skriptum pro studijní účely Komenského bohoslovec fakulty v Praze. více


České období Jana Amose KomenskéhoČeské období Jana Amose Komenského1970, Jan Skutil

Literárněhistorický rozbor stěžejních děl z let 1613-1632. více


Komenský mu říkal synuKomenský mu říkal synu2019, Hana Hlouchová

Unikátní publikace "Komenský mu říkal synu" je první ucelenou prací o Petru Figulovi Jablonském, zeti a spolupracovníkovi Jana Amose Komenského. Příběh Petra Figula je velice silným životním svědectvím. Předčí ... více


Přerov - Na Marku: Příběh jednoho místa: svědectví archeologických pramenů, aneb, Kudy kráčel KomenskýPřerov - Na Marku: Příběh jednoho místa: svědectví archeologických pramenů, aneb, Kudy kráčel Komenský2016, Jiří Lapáček

Publikace vás seznámí s celým příběhem náměstí „Na Marku", kde Jednota v předbělohorské době měla sbor a školu, a kde studoval a posléze učil i sám Jan Amos Komenský. Skrze vyprávění autorů i bohatý obrazový doprovo... více


Jan Amos Komenský v kostce – Malá encyklopedie českého genia staletíJan Amos Komenský v kostce – Malá encyklopedie českého genia staletí2020, Markéta Pánková

Kniha vyšla k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského. Autorka podává základní odborné informace o J. A. Komenském a jeho příbuzných v kontextu historických událostí doby, v níž žil, a také o učitelích či učencích různého ... více


Světlo v temnotáchSvětlo v temnotách1946, Rudolf Eliáš

Kniha o životě, práci a utrpení Jana Amose Komenského. více


Jan Amos Komenský: Život, dílo, dobaJan Amos Komenský: Život, dílo, doba1957, Bohumil Novák

Průvodce a katalog výstavy uspořádané k 300.výročí vydání amsterodámského souboru veškerých didakrických spisů J.A.Komenského Opera didactica ohniva 1657 a k výroci prvního vydání knihy Orbis pictus 1658 .Valdštejnsk... více


Pocta Univerzity Karlovy J. A. KomenskémuPocta Univerzity Karlovy J. A. Komenskému1991, * antologie

Sborník prací k uctění 400. výročí narození Učitele národů. Sborník je rozdělen do dvou částí, z nichž v prvé jde o určení vztahu Komenský - česká a světová kultura, a ve druhé jsou shromážděny již speciální komeniolog... více


Jan Amos Komenský a SlovenskoJan Amos Komenský a Slovensko1971, František Karšai

Zborník materiálov prvej slovenskej komeniologickej konferencie konanej v Prešove 15. a 16. 9. 1970. více


Komenský ve sběratelstvíKomenský ve sběratelství2020, Helena Kovářová

Jedná se o vůbec první publikaci, které podává systematický přehled o poštovních známkách, příležitostných tiscích, pohlednicích, zápalkových nálepkách a reklamních materiálech s podobiznou Komenského. Přerovské muzeum j... více


Comenius 1592-1670Comenius 1592-16702020, Vít Vlnas

Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět. Vydáno ke stejnojmenné výstavě konané 20. prosince 2020-28. března 2021 v Jízdárně Pražského hradu více


4