iluminace a ozdoby

štítky

11 knih


Jmenuji se ČervenáJmenuji se Červená2007, Orhan Pamuk

Jednoho zimního večera roku 1591 je v Istanbulu zavražděn přední iluminátor rukopisů a nyní k nám promlouvá ze studny, kam vrah hodil jeho tělo. Jeho hlas se ale ztrácí v koncertu ostatních hlasů, mezi nimiž figurují mis... více


Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověkuDiví lidé (v imaginaci) pozdního středověku2012, František Šmahel

Tato vizuálně pojatá poublikace předního českého medievisty je věnována imaginárním divým lidem v reálném středověkém světě. více


Všechno o kaligrafiiVšechno o kaligrafii1996, Caroline Young

Všechny základní kaligrafické postupy jsou vysvětleny do detailu, takže se snadno naučí kaligraficky psát i začátečník. Tato knížka je totiž ideálním průvodce po tradičním a klasickém umění krásně a ozdobně psát, které ... více
České iluminované rukopisy 13.–16. stoletíČeské iluminované rukopisy 13.–16. století1990, Josef Krása

Krásná kniha ukazující, v barevných i černobílých reprodukcích výtvarnou úroveň slovesných textů středověkého umění. Autor ve 21 kapitolách doplňuje textem publikované reprodukce. Jedná se o dílo mající již charakter věd... více


Rukopisy Václava IV.Rukopisy Václava IV.1974, Josef Krása

Druhé vydání bohatě ilustrované publikace o rukopisech z doby Václava IV. bylo doplněno jak o výsledky posledních autorových výzkumů, tak i o nové pohledy na některé otázky dvorského václavského umění, jež do uměleckohis... více


Militia est vita hominisMilitia est vita hominis2013, Daniela Rywiková

Knihu tvoří dvě samostatné studie pojednávající o naukách o sedmi smrtelných hříších a sedmi skutcích milosrdenství a jejich reflexi v písemných pramenech a v umění českého středověku. První z nich je věnována počátkům n... více


Pasionál Přemyslovny KunhutyPasionál Přemyslovny Kunhuty1975, Karel Stejskal

Zasvěcený historický úvod a obsáhlá studie o tvůrcích a vlastním díle spolu s barevnými i černobílými reprodukcemi zpřístupňují poznání jednoho z našich nejznámějších rukopisů - tzv. Pasionálu abatyše Kunhuty z počátku 1... více


Iluminované rukopisy v archivech na území ČechIluminované rukopisy v archivech na území Čech2018, Pavel Brodský

V archivech na historickém území Čech je uloženo téměř dvě stě iluminovaných rukopisů. Katalog iluminovaných rukopisů v českých archivech, vytvořený v souladu s požadavky soudobé kodikologie a vybavený rozsáhlou obrazo... více


Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské HoryVýzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory2018, Ema Součková

Kniha je zaměřena na výzdobu chorálních rukopisů z 16. století. První část se zabývá osobností písaře Jana Táborského, jenž žil v letech 1499–1572, a nejvýraznějšími iluminátory, kteří se v průběhu 16. století podíle... více


Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské dobyBible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby2018, Viktor Kubík

Monografie sleduje výzdobu Padeřovské bible, která se z jazykovědného hlediska řadí k mimořádně významným dílům. Autor kodex hodnotí v kontextu vývoje umění doby husitských válek a zařazuje ho v souvislostech českého i (... více


Vyrábíme svíčky voskové, parafínové a gelovéVyrábíme svíčky voskové, parafínové a gelové2005, Alena Vondrušková

Svíčky slouží lidem už po celá staletí. Dnes je zřejmě jejich obliba na vrcholu. Ještě nikdy tento obor nezažil takový výběr typů, výrobních technik, tvarů, barev či originálních dekorů. A stále se objevují další zajímav... více