historie

štítek, 1 492 knih


Ztracená moře uprostřed Evropy

Ztracená moře uprostřed Evropy

2003, V. Turek

Publikace přibližuje výsledky výzkumů moderní paleontologie. Autoři, vědečtí pracovníci Národního muzea v Praze, popisují život dávných obyvatel naší vlasti v mořích starších prvohor. Atraktivnost díla je založena i na b... více


Letopisy. Díl 1

Letopisy. Díl 1

1932, P. C. Tacitus

Jedna z nejvýznamnějších dochovaných památek antické literatury. více


Velké dějiny zemí Koruny české VI.

Velké dějiny zemí Koruny české VI.

2007, P. Čornej

Svazek autorsky navazuje na předchozí díl. V první části líčí důsledky husitské revoluce a v širokých evropských souvislostech přibližuje dramatické pokračování husitského zápasu, vedeného Jiřím Poděbradským. Pozornost p... více


Velké civilizace

Velké civilizace

2006, G. Burenhult

Velkoryse vypravená encyklopedie je věnovaná nejstarším známým dokladům fungujících státních útvarů po celé zeměkouli. Dovoluje nahlédnout do fascinujícího světa starověkého Egypta, Mezopotámie, antických civilizací, do ... více


Šíp do nebe

Šíp do nebe

2016, A. Koestler

První svazek autobiografie: 1905-1931. První díl autobiografie Arthura Koestlera zachycuje dětství, dospívání a mládí pozdějšího slavného autora. Koestler čtenáře provádí pozoruhodnými prostředím Budapešti v době Komun... více


Politické vzpomínky III

Politické vzpomínky III

1996, L. K. Feierabend

Třetí díl obsahuje tyto oddíly: Beneš mezi Washingtonem a Moskvou, Soumrak československé demokracie, Pod vládou Národní fronty. Přílohy, Jmenný rejstřík. více


Katedrála v Chartres

Katedrála v Chartres

2007, P. Kováč

Podtitul: Francouzské umění rané a vrcholné gotiky. Třinácté století přineslo mimořádný rozvoj tvůrčí kreativity. Hlavním symbolem doby se staly odvážně budované chrámy, jejichž věže se hrdě tyčily k nebesům a už zdál... více


Keplerova čarodějnice

Keplerova čarodějnice

2005, J. A. Connor

Fascinující příběh života jednoho z největších zakladatelů moderní vědy. Jak mohl luteránský student v době, kdy v Evropě planuly spory mezi soupeřícími protestanty a katolíky a kdy jeho matku obvinili z čarodějnictví, o... více


Kronika Země

Kronika Země

1995, k. autorů

V chronologickém přehledu přibližuje dějiny Země, bohatě dokumentované ilustracemi, od vzniku naší planety až po její současnost a další perspektivy v souvislosti se vznikem člověka současného typu - Homo sapiens sapiens... více


Zmizelá Praha 2: Malá Strana a Hradčany

Zmizelá Praha 2: Malá Strana a Hradčany

1946, Z. Wirth

Novodobá úprava a kvapná přestavba starých částí Prahy, zahájená v polovině 19. století a motivovaná hospodářskými a technickými, ale i uměleckými důvody, zničila největší část krásného stavebního dědictví města z 12. až... více


Příběhy z českých dějin : pro malé i větší čtenáře

Příběhy z českých dějin : pro malé i větší čtenáře

2013, M. Schwarzová

Obsahuje přehled dějin českých zemí, který zachycuje dlouhé období od Sámovy říše až po vznik České republiky a přináší ucelený pohled na historii. Nezahltí vás spoustou dat, ale uvede děje do souvislostí a okoření je za... více


Akademický atlas českých dějin

Akademický atlas českých dějin

2016, E. Semotanová

Publikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým a slo... více


Holešovice - Bubny v objetí Vltavy

Holešovice - Bubny v objetí Vltavy

2014, J. Jungmann

Prostřednictvím starých fotografií, pohlednic a dalších materiálů z veřejných i soukromých sbírek představí život Holešovic od 2. poloviny 19. století do 80. let století 20. Čtenář se projde dávno zmizelými ulicemi (např... více


Totalitarismus: Komunismus a nacionální socialismus - jiná moderna 1917 - 1989

Totalitarismus: Komunismus a nacionální socialismus - jiná moderna 1917 - 1989

2018, A. De Benoist

„Srovnání mezi komunismem a nacionálním socialismem je ve skutečnosti nejenom oprávněné, nýbrž také bezpodmínečně nutné, neboť bez něho jsou oba jevy nepochopitelné. Dají se –a s nimi dějiny první poloviny 20. století- j... více


Dejiny fotografie

Dejiny fotografie

1987, Ľ. Hlaváč

Dejiny fotografie Ľudovíta Hlaváča predstavujú históriu fotografického obrazu nie z hľadiska vývinu techniky, ale ako organickú súčasť dejin umenia. Objavujú viazanosť tvorivej fotografie na duchovné prúdenia spoločnosti... více


1 2 3 4 5 6 >