hinduismus

štítky

45 knih

Bhagavadgíta a Pavlovy dopisyBhagavadgíta a Pavlovy dopisy2011, Rudolf Steiner

Jakkoli předčí Bahagavadgíta Listy Pavlovy uměleckou brilantností, obě díla jsou obsahově na vrcholné úrovni. Listy Pavlovy přinášejí poselství nové doby, jaké se však ještě nenachází v Bhagavadgítě. A tím je smysl a výz... více


Bezstarostně a důstojně. Pojednání o cvičení se v přirozené podstatě mysliBezstarostně a důstojně. Pojednání o cvičení se v přirozené podstatě mysli2016, Tsoknyi Rinpočhe

Tsoknyi Rinpočhe (nar. 1966 v Nepálu) je v současnosti jedním z nejproslulejších mistrů tibetského buddhismu. Již více než dvacet let předává studentům z celého světa učení o nejvnitřnější podstatě lidské mysli. Je oceňo... více


Výroky Šrí RámakršnyVýroky Šrí Rámakršny2000, Rudolf Skarnitzl

Kniha představuje téměř kompletní sbírku jeho učení. Obsahuje 1120 výroků a podobenství, jenž tvořily základy Mistrových poučení žáků a byly shromážděny z veškeré dostupné literatury. Předkládané dílo obsahuje i pečlivě ... více
V jednotě s BohemV jednotě s Bohem2011, Jagadguru Mahavatar Babaji

Epištoly a dopisy napsané metodou božského přenosu. Božský účel těchto epištol je podat jasným, jednoduchým a současným jazykem nekomplikovanou, světlem ozářenou duchovní cestu. Babaji v nich osvětluje stezku pro transf... více


Encyklopedie hinduismuEncyklopedie hinduismu2008, Karel Werner

Zárodkem této encyklopedie je autorova publikace A Popular Dictionary of Hinduism (Curzon Press, London 1994, 1997), které se dostalo ocenění u čtenářské obce anglosaského světa. Oproti anglickému vydání populárního slo... více


Malá kniha hinduistické moudrostiMalá kniha hinduistické moudrosti1997, Margaret Irvine

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Moudrost hinduistických guruůMoudrost hinduistických guruů1999, Timothy Freke

Knížka v kvalitní grafické úpravě zavede čtenáře do hlubin duchovního poznání Matky Indie, od odloučení k souladu, od sobectví k službě, od zmatené mysli k otevřenému srdci, od iluzí k lásce. více


Hinduismus: Základní texty východních náboženství I.Hinduismus: Základní texty východních náboženství I.2007, Dušan Zbavitel

První část čtyřsvazkového díla zahrnuje některé hymny a písně z véd, výňatky z komentářů bráhman, výběr z upanišad, vybrané partie ze šáster, Bhagavadgítu, několik dalších kratších textů z Mahábháraty a ukázky z purán. J... více


Křesťanství a hinduismusKřesťanství a hinduismus1997, Hans Küng

Srozumitelné, odborně fundované seznámení s neevropskými náboženstvími. Výzva k dialogu, porozumění a smíření. více


Základní texty východních náboženství I: HinduismusZákladní texty východních náboženství I: Hinduismus2007, Dušan Zbavitel

První část čtyřsvazkového díla zahrnuje některé hymny a písně z véd, výňatky z komentářů bráhman, výběr z upanišad, vybrané partie ze šáster, Bhagavadgítu, několik dalších kratších textů z Mahábháraty ...... více


Budoucí vývoj človekaBudoucí vývoj človeka1978, Šrí Aurobindo

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rozhovory mezi Východem a ZápademRozhovory mezi Východem a Západem1989, Steven J. Rosen

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity - K sociálním dějinám českého okultismu 1891 - 1941Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity - K sociálním dějinám českého okultismu 1891 - 19412010, Milan Fujda

Tato první obsáhlá studie zkoumá vztah hinduismu, okultismu a theosofie během procesu vytváření nové detradicionalizované formy religiozity v českém i evropském kontextu a detailně zkoumá přínos F. Čupra, K. Weinfurtera ... více


Indické cesty do duchovného svetaIndické cesty do duchovného sveta2017, Matej Karásek

Kniha Indické cesty do duchovného sveta je výsledkom mnohých ciest a veľkým dobrodružstvom štyroch vedcov zaoberajúcich sa indickými náboženstvami, ktorí sa s čitateľom vydávajú objavovať Indiu a jej spiritualitu originá... více


Slepá sovaSlepá sova1977, Sádek Hedájat

Novela, v ktorej autor tvorivo stavil prvky niektorých východných učení, najmä hinduizmu, s filozofickými problémami moderného západného sveta, konfrontuje čitateľa s neľútosťou, až ničivou analýzou ľudského vedomia i st... více


3