hinduismus

štítky

45 knih

ReinkarnaceReinkarnace1996, Jean-Louis Siémons

Zevrubná a seriózní kniha učebnicového typu, v níž autor rozebírá rozmanité přístupy k problematice reinkarnace z hlediska spiritismu, hinduismu, buddhismu, teosofie, antiky i křesťanství. Shromažďuje důkazy pro reinkarn... více


William CareyWilliam Carey2001, Sam Wellman

Narodil se roku 1761 v Anglii a krátce po své ordinaci baptistickým kazatelem odplul do Indie, kde přinesl duchovní ovoce, které je podle dnešních měřítek obrovské a neuvěřitelné. William Carey obracel lidi ke Kristu, „k... více


Sádhaná - Naplnění životaSádhaná - Naplnění života1930, Rabíndranáth Thákur

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Z ašramu do klášteraZ ašramu do kláštera2011, Joseph-Marie Verlinde

Autor líčí svou životní pouť a hledání vlastní duchovní cesty. Od adepta transcendetní meditace, žijícího několik let v indickém ašramu po boku svého gurua Maharšiho, až po svou konverzi ke křesťanství, která jej přived... více


Ó Matko Lakšmí, dej mi dar!Ó Matko Lakšmí, dej mi dar!2007, Hana Preinhaelterová

Ženské obřadnictví odevždy patřilo k hinduismu právě tak jako rituály kněží – bráhmanů. Přesto donedávna zůstávalo skryto ve vnitřních částech domů nejen před cizinci a nehinduisty, ale – ve svých nejmagičtějších projeve... více


Bengálské mýtyBengálské mýty2007, T. Richard Blurton

Příběhy obsažené v této knize většinou vycházejí z hinduistické tradice a vyskytuje se v nich mocná bohyně Durgá, jejíž svátek se slaví každý podzim; mladý bůh Kršna, v Bengálsku proslulý svým erotickým flirtováním; arch... více


Malá encyklopedie hinduismuMalá encyklopedie hinduismu1996, Karel Werner

Encyklopedie poslouží jako slovník pojmů a termínů užívaných v hinduistických textech a v knihách hinduistických, akademických i popularizujících autorů při výkladu nauk hinduismu. Úvod podává souhrnný obraz historického... více


BhagavadgítaBhagavadgíta1920, neznámý, neuveden

Vydání z roku 1920 v překladu Pavly Maternové pro lid český - sborník vybrané, poučné a vzdělávací četby. Jedna z nejposvátnějších a nejvýznamnějších knih hinduistické Indie vůbec, nedílná součást eposu Mahábháraty, o... více


Dcery bohyně - Svaté ženy IndieDcery bohyně - Svaté ženy Indie1997, Linda Johnsen

Tato kniha nás zve na cestu hledání ženské tváře Boha. Kniha nás provází fascinujícím objevováním velkých světic dnešní Indie, které své božství dokazují vlastními životy. Společně s ní se seznamujeme s posvátnými texty ... více


Bozi, bráhmani, lidé: Čtyři tisíciletí hinduismuBozi, bráhmani, lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu1964, Dušan Zbavitel

Kolektivní dílo českých indologů přístupně a namnoze značně podrobně osvětluje podstatu a historický vývoj hinduismu. Tento, v literatuře stále ještě neurčitý pojem má v životě Indie hluboký význam a vliv, a to nejen jak... více


Sňatek mezi Východem a ZápademSňatek mezi Východem a Západem1997, Bede Griffiths

Sňatek mezi Východem a Západem je jednou z legendárních knih. Je to radostná oslava života a náboženství v Indii, oslava mystické zkušenosti společné všem kulturám. V každé velké náboženské tradici, píše autor, je absolu... více


Pouť za nektarem nesmrtelnostiPouť za nektarem nesmrtelnosti1982, Samareš Basu

Částečně fiktivní, částečně prožité putování moderně vzdělaného Inda na mahákumbhmélu, nejnavštěvovanější a nejslavnější hiduistickou pouť, kde hinduisté mohou jednou za šest let na soutoku Gangy a Jamuny omočit svá těla... více


Hinduismus - Experimenty s posvátnemHinduismus - Experimenty s posvátnem1997, David M. Knipe

Titul, který se pokouší přístupnou formou přinést vlastní výklad toho, co pod pojmem hin­duismus lze nalézt. Knipe neusiloval o kom­plexní zachycení fenoménu hinduismu, to považoval za úkol přesahující síly jednot­livce,... více


Encyklopedie náboženstvíEncyklopedie náboženství1997, G. Murrer

Přehledná informace o náboženstvích a duchovních proudech z celého světa. *Více než 2500 hesel * *Základní pojmy z religionistiky * Jednoduchá orientace v textu * Spolupráce předních odborníků na českém vydání... více


Guru zemřelGuru zemřel2001, Rabindranath R. Maharaj

Mezi předky Rabindranatha R. Maharadže bylo mnoho brahmínských kněží a guruů. Také on sám byl vychován jako jogín. Živě a věrně líčí hinduistický život a místní obyčeje. Na pozadí probíhá jeho zápas, zda zvolit hinduismu... více


2