hermetismus

štítky

67 knih


Malostranský ďábel 80% Malostranský ďábel 2016, Jan Poláček

I ve své druhé knize v nakladatelství PLUS Jan Poláček mapuje osudy člověka, jehož život pro nás zůstává opředen tajemstvím. Jiří Arvéd Smíchovský byl navíc postavou velmi rozporuplnou. Na jedné straně vzdělaný a nadprům... více


Lexikon magie 91% Lexikon magie 1993, Milan Nakonečný

Důkladně zpracovaný slovník, kdy v jednotlivých abecedně řazených heslech jsou probrány pojmy západního esoterismu okultistického druhu a mystiky. Pojem magie, jak je použit v názvu lexikonu, je zde chápán v širším vý... více


Červený lev: mystický román 92% Červený lev: mystický román 1999, Mária Szepes

„Narodí se nový Mesiáš… Kde, kdy? – ptal jsem se nechápavě. V Lublinu. V dubnu 1941. V lublinském ghettu – tam, kde je útlak nejtěžší a temnota největší. Mezi poníženými a utlačenými. Jeho stín jej už zdaleka předcházel:... více
Tajemství katedrál a esoterický výklad hermetických symbolů Velkého Díla 85% Tajemství katedrál a esoterický výklad hermetických symbolů Velkého Díla 1992, Fulcanelli

Stěžejní dílo moderní alchymie zasvěcuje do hermetické tradice prostřednictvím symboliky sakrálních staveb. Překlad z původního francouzského vydání, s třemi předmluvami Eugéna Canselieta, F. C. H. a se 49 fotografiemi P... více


Novodobý český hermetismus 90% Novodobý český hermetismus 2009, Milan Nakonečný

Kniha Novodobý český hermetismus je druhým, podstatně rozšířeným a přepracovaným vydáním stejnojmenné knihy, která měla velký a kladný ohlas mezi zájemci o hermetismus, druh esoterismu, skrývané doktríny a praxe o skrytý... více


Smaragdová deska Herma Trismegista 91% Smaragdová deska Herma Trismegista 2009, Milan Nakonečný

Druhé rozšířené a přepracované vydání. Všestranné pojednání o legendární Smaragdové desce, která je syntézou staroegyptského esoterismu a základním pramenem hermetismu. více


Kybalion: Studie o hermetické filosofii starého Egypta a Řecka 93% Kybalion: Studie o hermetické filosofii starého Egypta a Řecka 2012, Tři zasvěcenci (p)

Dílo, jenž je pilířem hermetizmu. Jedná se o fragmenty učení pocházející z dob velkého Herma Trismegista, který údajně žil ve starém Egyptě jako současník Abraháma. Rozebírá se zde podstata hermetické filozofie a sedm zá... více


Paměti okultisty 81% Paměti okultisty 1999, Karel Weinfurter

Autorův vlastní životopis, týkající se ovšem pouze odborné - tedy okultní a mystické - stránky jeho činnosti. Zahrnuje vzpomínky na mnohé osobnosti - G. Meyrink, J. Zeyer, J. Vrchlického aj. Tato kniha se stala zdrojem ... více


Příbytky filosofů 1 88% Příbytky filosofů 1 1996, Fulcanelli

Hermetický symbolismus ve vztahu k posvátnému umění a esoterismu Velkého Díla. „Příbytky filosofů a hermetický symbolismus ve vztahu k posvátnému umění a esoterismu velkého díla.“ Přeložili: Ivo Purš, Martin Stejskal,... více


Příbytky filosofů 2 86% Příbytky filosofů 2 1996, Fulcanelli

Hermetický symbolismus ve vztahu k posvátnému umění a esoterismu Velkého Díla. „Příbytky filosofů a hermetický symbolismus ve vztahu k posvátnému umění a esoterismu velkého díla.“ Přeložili: Ivo Purš, Martin Stejskal,... více


Corpus Hermeticum 92% Corpus Hermeticum 2007, Radek Chlup

Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná studie uvádí základní historická fakta o hermetismu a jeho základní témata,... více


Kniha Thothova 95% Kniha Thothova 1994, Aleister Crowley

Dnes již klasická kniha na tomto poli, hojně využívaná studenty hermetického řádu Zlatý úsvit stejně jako těmi, kdo chtějí porozumět Crowleyho tarotu. Obsahuje nejen úplnou studii egyptského tarotu, ale je považována i z... více


Základy praktické magie 67% Základy praktické magie 1996, Papus (p)

Dnes již klasické dílo hermetických věd, literatury vztahující se k tajným učením o podstatě a příčinách věcí, určených pouze zasvěceným, mapuje danou oblast od základních pojmů, jakými je definice magie, přes teprie rea... více


Alchymie, její teorie a prakse 86% Alchymie, její teorie a prakse 1936, Pierre de Lasenic (p)

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Hermetismus: Tajné nauky starého Egypta 87% Hermetismus: Tajné nauky starého Egypta 2002, Jaromír Kozák

Definice Herma Trismegista; Staroegypské příběhy; Corpus hermeticum; Hrom: Dokonalá mysl; Bembínská deska; Stobaeus; O duši... Autor ve svém výkladu rozebírá nanejvýš egyptologickou tematiku. Táže se po původu hermetism... více


Theurgie magické evokace 88% Theurgie magické evokace 1991, Jan Kefer

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu 83% Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu 2003, Zdeněk Neubauer

Stručné a přehledné podání základních prvků hermetické symboliky, sloužící coby úvod k netradiční hermeneutice tarotových arkán na pozadí kabaly a kosmologie. více


Čtyři hodiny do středověku 66% Čtyři hodiny do středověku 1997, Miloš Jesenský

Wielandovy meče a magie černé metalurgie, Poklad v hrobce velmistrů, První interview s templáři, Nacistické archivy hovoří, Armáda mrtvých čeká na vzkříšení, Úvahy nad středověkou kosmonautikou, Automaty, androidi, golem... více


Rukopisy z Nag Hammádí 1 97% Rukopisy z Nag Hammádí 1 2008, neznámý - neuveden

Příznivé klimatické podmínky Egypta umožnily dochování rukopisů různého obsahu a rozličných literárních žánrů. Jedinečné svědectví o tom podává soubor koptsky psaných textů, který je znám pod názvem kodexy z Nag Hammádí ... více


Rozenkruciánské osvícenství 86% Rozenkruciánské osvícenství 2000, Frances Yates

Fascinující pohled do historie, alchymie a událostí, které vedly k Bílé Hoře. Naleznete zde vynikajicí analýzu událostí, myšlenkových proudů, vztahů a následků. Strhující sonda do zapomenutého období evropských myšlen... více


Nacismus versus okultismus v protektorátu: Osudy Jiřího Arvéda Smíchovského a Jana Kefera 83% Nacismus versus okultismus v protektorátu: Osudy Jiřího Arvéda Smíchovského a Jana Kefera 2021, Kristýna Bernardová

Kniha se primárně soustředí na velmi nevšední, ale dosud veskrze přehlížené životní osudy dvou pražských hermetiků, Jana Kefera a Jiřího Arvéda Smíchovského, na pozadí jejich vztahu k okultismu a nacismu. Kromě vylíčení ... více


Obrazový atlas hermetismu 90% Obrazový atlas hermetismu 1990, Vladislav Zadrobílek

Základní obrazová informace zahrnující teorii makro- i mikrokosmu, pythagorejské a kabalistické spekulace, teorii i praxi alchymie jakožto Královského Umění. více


Hovory s Lasenicem 90% Hovory s Lasenicem 2015, Pierre de Lasenic (p)

Nové, opravené a doplněné vydání knihy představující hermetickou praxi podle Pierra de Lasenic. Hovory s Pierrem de Lasenic vznikly v letech 1935-1944 jako studijní text z iniciativy Vladislava Kužela. Během několika ... více


Zakázaná víra 70% Zakázaná víra 2009, Richard Smoley

Autor zkoumá vznik, rozmach i zánik předkřesťanského nábožensko-filozofického proudu skrývajícího se pod pojmem gnosticismus, a důvody, proč je o něj v současnosti tak velký zájem. Nabízí odpověď na otázku, co je gnose, ... více


Mariánská zjevení z hlediska hermetismu 73% Mariánská zjevení z hlediska hermetismu 2001, Josef Veselý

Studie pojednává o problematice mariánských zjevení a jejich významu pro současnou dobu. Pozornost je věnována především pěti zjevením Panny Marie: v La Salettě, v Lurdech, ve Fatimě, na Turzovce a v Medžugorji. Čtenář z... více


Chymická svatba Christiana Rosenkreutze 97% Chymická svatba Christiana Rosenkreutze 1992, Johann Valentin Andreae

Středověké vyprávění o transcendentálním zážitku zasvěcení do vyššího duchovního života. více


Lexikon alchymie a hermetických věd 90% Lexikon alchymie a hermetických věd 2006, Claus Priesner

Přes 200 samostatných hesel. Na tomto svého druhu jedinečném lexikonu, který byl v krátké době přeložen do několika světových jazyků, se podílela řada odborníků z různých zemí. Více než dvě stě hesel otevírá nový pohled... více


Giordano Bruno a hermetická tradice 100% Giordano Bruno a hermetická tradice 2009, Frances Yates

Anglická badatelka a znalkyně myšlení 16. a 17. století ve své slavné monografii odhaluje jeden z významných proudů duchovních dějin Evropy. V první třetině načrtává obraz hermetické tradice mezi antikou a Ficinovým lati... více


Tajemný Egypt 92% Tajemný Egypt 2002, Erik Hornung

Přes sílící proud vědeckých informací o starém Egyptě přetrvává představa Egypta jako tajuplné země. Egypt stále přitahuje mnohé, pro něž jsou výsledky vědeckého bádání až příliš racionální. Jeden z největších soudobých ... více


Základy tajné vědy 100% Základy tajné vědy 2015, Papus (p)

Tato kniha vychází jako 11. svazek edice Bibliotheca Horev. Touto knihou předkládáme českým badatelům dílo skutečně základní a encyklopedické, které můžeme s plnou odpovědností doporučit jako východisko k dalšímu podrobn... více


Rukopisy z Nag Hammádí 2 100% Rukopisy z Nag Hammádí 2 2009, neznámý - neuveden

Druhý svazek Rukopisů z Nag Hammádí přináší komentované překlady dalších pěti raně křesťanských a gnostických traktátů, které byly součástí významného nálezu rukopisů poblíž hornoegyptského městečka Nag Hammádí. Byl přel... více


Rukopisy z Nag Hammádí 3 96% Rukopisy z Nag Hammádí 3 2011, neznámý - neuveden

Jak už se čtenáři mohli dozvědět z předešlých svazků „Rukopisů z Nag Hammádí“, byly v prosinci 1945 v blízkosti vesnice Nag Hammádí v horním Egyptě objeveny papyrové kodexy obsahující (jak dnes víme) 52 koptsky psaných s... více


Otec filosofů Hermés Trismegistos 100% Otec filosofů Hermés Trismegistos 2001, * antologie

Otec filosofů a alchymistů (D.Ž. Bor), Poimandrés Hermetis Trismegisti, Corpus hermeticum (12 vybraných traktátů), Hortulanův komentář ku Smaragdové desce, Vysvětlení Smaragdové desky (anonym), Zlatý traktát Herma Trisme... více


Návrat tetrády 80% Návrat tetrády 1998, Christopher McIntosh

Zasvěcovací novela známého anglického spisovatele a esoterika. Poutavý příběh meyrinkovského ražení s překvapivým koncem. "Celá věc by se nikdy nestala, kdyby nebylo toho snu, té noční můry.Vracel se znova a znova a byl ... více


Dopisy Paracelsovi 95% Dopisy Paracelsovi 2011, Theofanus Abba (p)

Theofanus Abba byl jedním z nejvýznačnějších českých hermetiků, byl znalcem alchymie, psychurgie, tarotu a praktické magie. Kniha obsahuje syntézu jeho hlubokých znalostí prakticky všech jmenovaných oborů. Představuje ta... více


Útěky domů 100% Útěky domů 2007, D. Ž. Bor (p)

Příběhy minulých a budoucích životů. Nová kniha povídek D. Ž. Bora zachycuje příběhy minulé i budoucí, události napříč časem i prostorem. Důležitou roli v nich sehrává jazyk, který slouží jako zrcadlo – odraz a zárov... více


Rukopisy z Nag Hammádí 4 90% Rukopisy z Nag Hammádí 4 2016, neznámý - neuveden

Čtvrtý svazek ediční řady „Rukopisy z Nag Hammádí“ přináší dalších pět do češtiny dosud nepřeložených spisů. První z nich, v originále nazvaný Authentikos logos („Věrohodné slovo“) podává výklad o nebeském původu, pozems... více


Opus magnum 85% Opus magnum 1997, Luboš Antonín

Kniha o sakrální geometrii, alchymii, magii, astrologii, kabale a tajných společnostech v Českých zemích. Kniha vznikla souběžně s přípravou stejnojmenné výstavy Praha, 10. 6. – 30. 9. 1997, na koncepci se podílel Vla... více


Pú a starověká mystéria 90% Pú a starověká mystéria 2000, John Tyerman Williams

Autor, doktor filosofie, zabývající se rovněž divadelní vědou, anglickou literaturou a historií, známý české čtenářské obci již titulem "Pú a filosofové", umožňuje Medvídkovi Pú další rozšíření znalostí v dosud netušenýc... více


Problém očarování 80% Problém očarování 1992, Otakar Griese

Problém očarování s předmluvou Milana Nakonečného. více