Giuseppe Garibaldi, 1807-1882

štítky

6 knih

GepardGepard2000, Giuseppe Tomasi Di Lampedusa

Námět na román nosil Tomasi di Lampedusa v hlavě celou řadu let, a přestože se klíčová část Geparda odehrává v 60. letech 19. století, autor do něj vtělil svou vlastní dobu, své vlastní lásky i úzkosti. Právě v tomto pos... více


Giuseppe GaribaldiGiuseppe Garibaldi1971, Libor Piruchta

Životopis slavného italského revolucionáře, který se podstatnou měrou zasloužil o sjednocení Itálie, je psán čtivou populární formou, avšak zároveň obsahuje hutné bohatství věcných informací. Seznamuje i s hlavními událo... více


MístokrálovéMístokrálové1974, Federico De Roberto

Román je pojat jako mohutná historická freska z bouřlivého období dějin Sicílie, kdy se hroutí bourbonská vláda a Garibaldiho oddíly připravují sjednocení Itálie pod savojskou dynastií. více
TisícTisíc1954, Giuseppe Garibaldi

Proslulý revolucionář italský, Giuseppe Garibaldi, jenž si vzal kdysi za úkol politicky sjednotit Italii a osvobodit ji od cizích panovníků, byl i literárně činný. Tento jeho román, po prvé do češtiny přeložený, vypravuj... více


GaribaldiGaribaldi1977, Indro Montanelli

Poutavě psaný životopis zbavuje mytického nánosu pozoruhodnou osobnost italského revolucionáře a neohroženého bojovníka za sjednocení Itálie. Na pozadí politického dění 19. století sleduje Garibaldiho mládí, jeho účast v... více


GaribaldiGaribaldi1963, Ricarda Huch

Románový životopis italského národního hrdiny, který zahájil boj za sjednocení Itálie a svržení cizí nadvlády. Německá spisovatelka s vřelým zaujetím vyvolává před čtenářem obraz hrdiny, jehož život a boje nabyly rysů až... více