fyzioterapie

štítek, 31 knih


Léčivé bylinky pro zdraví a energiiLéčivé bylinky pro zdraví a energii2018, A. M. Siewert

S přibývajícím věkem nás ohrožují nejrůznější problémy. Můžeme jim předcházet a aktivně se starat o to, aby se nám vedlo dobře, a tuto jedinečnou životní etapu jsme si užívali! K tomu přispívá otevřenost vůči všem novink... více


Fyzikální terapie, I.Fyzikální terapie, I.1998, J. Poděbradský

Netradičně napsaná monografie shrnuje dlouholeté zkušenosti autorů s výukou fyzikální terapie jak lékařů, tak fyzioterapeutů-vysokoškoláků. Díky své koncepci dává jasnou orientaci v dané problematice pro úplné začátečník... více


Fyzioterapie pro každéhoFyzioterapie pro každého1990, H. Krauss

Prof. MUDr. Herbert Krauss: Fyzioterapie pro každého. AUTOR KONCIPOVAL KNIHU JAKO PODROBNÝ NÁVOD PRO VŠECHNY, kdo si chtějí fyzioterapeutické metody osvojit. Tyto metody příznivě ovlivňují jednotlivé funkce organismu čl... více


Hypnóza, pastorální kauzaHypnóza, pastorální kauza2006, M. Kašparů

Kniha obsahuje vybrané kapitoly z hypnologie ve vztahu k pastorální praxi. Autorovi této práce nejde o hledání tajemství hypnózy, ale o hledání jejího opodstatnění k legitimnímu vstupu do křesťansky orientované pastor... více


Fyzioterapie u neurologicky nemocnýchFyzioterapie u neurologicky nemocných2007, K. Řasová

Knížka je určena především fyzioterapeutům. Autorka v ní předkládá teoretická východiska pro fyzioterapii u neurologicky nemocných a jejich praktickou aplikaci na jednoduché řadě modelových situací. více


Buddhistický léčivý dotykBuddhistický léčivý dotyk2006, M. Yen

Buddhistický léčivý dotyk Program na odstranění bolesti a dosažení dobrého zdraví. Kniha nepopisuje, nezabývá se přímo buddhismem z hlediska jeho filozofického základu, ale poskytuje praktické rady a návody ke cviče... více


Šiacu - japonská masáž v kostceŠiacu - japonská masáž v kostce2000, N. Pooley

V úvodu najdeme pár slov k objasnění principu metody, k její historii a působení na lidský organismus. Následuje popis a vysvětlení základních technik. Na závěr zaujme kapitolka o tom, jak je možné šiacu provádět i doma ... více


Terapie bederní páteře přístupem Robina McKenzieTerapie bederní páteře přístupem Robina McKenzie2001, E. Nováková

Místo obsahu citace z úvodu od E. Novákové: "Celkový potenciál stanovení mechanické diagnózy a terapie celé páteře nespočívá pouze na přesně definovaném návodu, ale hlavně závisí na vlastních zkušenostech každého te... více


Rehabilitace v klinické praxiRehabilitace v klinické praxi2009, P. Kolář

Vydávaná kniha je prvním uceleným přehledem oboru rehabilitace. Větší akcent je kladen na rehabilitaci léčebnou. Kniha je rozdělena na obecnou a speciální část. V obecné části jsou popsány jednotlivé oblasti ucelené reha... více


Bioenergetika – terapie duše pomocí práce s tělemBioenergetika – terapie duše pomocí práce s tělem2002, A. Lowen

Autor chápe lidskou osobnost na pozadí kauzálního řetězce: energie – pohyb – emoce – myšlení. Vytvořil jednoduchý energetický model fungování lidské osobnosti, který ukazuje na možnosti ovlivňování všech rovin osobnosti ... více


Ájurvéda česky - návrat ke zdravíÁjurvéda česky - návrat ke zdraví2002, P. Hlôška

Ájurvéda je stará orientální věda o dlouhém, spokojeném a zdravém životě. Její hlavní tajemství tkví v poznání, že není vše dobré pro každého a že o tom, co je pro člověka zdravé a prospěšné, rozhoduje jeho individuální ... více


Masáže dětí a kojencůMasáže dětí a kojenců2006, J. Hašplová

Postup při masáži, masáže jednotlivých částí těla, masáže v těhotenství a masáže novorozence, masáže u nemocných dětí. Názorné a přehledné uvedení do techniky masáží dětí a kojenců určené ať už pro výukové kurzy, pro pr... více


Canisterapie – Pes lékařem lidské dušeCanisterapie – Pes lékařem lidské duše2011, L. Galajdová

Tato kniha volně navazuje na publikaci Pes lékařem lidské duše z roku 1999. Skládá se ze dvou částí. První z nich je zaměřena na zájemsce o praktickou canisterapii i všechny milovníky psů. Formou fiktivních rozhovorů... více


NeurorehabilitaceNeurorehabilitace2005, M. Lippertová-Grünerová

Většina neurologických onemocnění zanechává dlouhodobé nebo trvalé následky různého rozsahu, stále stoupá zvláště počet pacientů s těžkým poškozením mozku. Počet těchto pacientů se také zvyšuje v důsledku značného pokrok... více


Klinická fyziologie tělesné zátěžeKlinická fyziologie tělesné zátěže2009, P. Dobšák

Vybrané kapitoly pro bakalářské studium fyzioterapie více


1 2 3 >