fyzika pro mládež

štítky

26 knih

Elektřina kolem násElektřina kolem nás1985, Zdeněk Opava

Obsahuje všechny pojmy související s elektřinou: od atomu, tranzistoru, telefonu po elektrárnu. 2., opravené a doplněné vydání. více


Zajímavá fyzikaZajímavá fyzika1962, Jakov Isidorovič Perelman

Na zaujímavej Pereľmanovej publikácii o fyzike vyrástlo niekoľko generácií čitateľov v Rusku, kde vyšla vo viac ako dvadsiatich vydaniach. Obľúbená kniha plná fyzikálnych zákonov, s ktorými sa stretávame v bežnom živote,... více


Encyklopedie fyzikyEncyklopedie fyziky1995, Martin Macháček

Kniha chce ukázat, že jádro fyzikálních zákonů a jevů lze pochopit i bez znalosti vysoké matematiky a bez dlouhého specializovaného studia. Je vhodná pro každého, kdo zná matematiku přibližně na úrovni 2. ročníku střední... více
Dobrý den, pane AmpèreDobrý den, pane Ampère1981, Tomáš Borec

Publikace encyklopedického charakteru obsahuje abecedně uspořádané fyzikální veličiny a jednotky, nazvané podle významných vědců a techniků. Každé heslo má odbornou a beletristickou část a uvádí charakteristiku a definic... více


Přehled fyzikyPřehled fyziky1970, kolektiv autorů

Klasická i moderní fyzika je shrnuta a objasněna v devíti kapitolách o mechanice, molekulární fyzice, termodynamice a statistice, elektřině a magnetismu, optice, speciální teorií relativity, kvantové mechanice i fyzice a... více


Fyzika I, 2. díl pracovní sešitFyzika I, 2. díl pracovní sešit2005, Roman Kubínek

Magnetické vlastnosti látek, Síla a její účinky, Částicová stavba látek, Elektrický obvod, Země a vesmír Pracovní sešit k 2. dílu Fyziky I opět přesně odpovídá obsahu a kompozici výkladu v učebnici. Pokrývá širokou šk... více


Fyzika II, 1. díl pracovní sešit s komentářem pro učiteleFyzika II, 1. díl pracovní sešit s komentářem pro učitele2006, Roman Kubínek

Pohyb, Síla Učitelská verze pracovního sešitu prvního dílu Fyzika II obsahuje barevně odlišené metodické poznámky, výsledky a postupy řešení příkladů, tipy na další literaturu a stránkové odkazy na související témata ... více


Fyzika II, 1. díl (Pohyb, Síla)Fyzika II, 1. díl (Pohyb, Síla)2006, Roman Kubínek

Metodicky, formálně ani graficky se třetí sešit Fyziky neliší od prvních dvou, které byly při sestavování v anketních otázkách podrobeny úsudku dvaceti učitelů fyziky ze základních škol celé ČR. Jde tedy opět o živé a ne... více


Fyzika II, 2. díl (Světelné jevy, Zvukové jevy)Fyzika II, 2. díl (Světelné jevy, Zvukové jevy)2009, Roman Kubínek

Světelné jevy, Zvukové jevy Dvěma tématy, kterými se svazek intenzivně zabývá, jsou – jak již napovídá název – fyzikální fenomény světelných a zvukových jevů. Metodicky ani formálně se čtvrtý svazek neliší od předc... více


Fyzika II, 2. díl pracovní sešit s komentářemFyzika II, 2. díl pracovní sešit s komentářem2009, Roman Kubínek

Světelné jevy, Zvukové jevy Komentovaný pracovní sešit k titulu Fyzika II – 2. díl (Světelné jevy, Zvukové jevy) obsahuje výsledky všech úloh. více


Fyzika III, 2. díl (Kapaliny, Plyny)Fyzika III, 2. díl (Kapaliny, Plyny)2014, Renata Holubová

Kapaliny, Plyny Učebnice se skládá ze dvou částí, z nichž první zpracovává téma kapaliny a druhá se zabývá plyny. Vysvětluje žákům přehledně a stručně základní principy fungování světa kolem nás. Zaměřuje se na objevo... více


Fyzika III, 1. díl (Práce, výkon, energie, Teplo)Fyzika III, 1. díl (Práce, výkon, energie, Teplo)2012, Roman Kubínek

Práce, výkon, energie, Teplo Učebnice se skládá ze dvou částí, z nichž první zpracovává témata práce, výkon, energie a druhá se zabývá teplem – jeho vlastnostmi, dále skupenskými přeměnami a tepelnými motory. Aktuá... více


Fyzika III, 1. díl pracovní sešit s komentářem pro učiteleFyzika III, 1. díl pracovní sešit s komentářem pro učitele2012, Roman Kubínek

Práce, výkon, energie, Teplo Pracovní sešit k 1. dílu Fyziky III nabízí širokou škálu cvičení, jejichž těžištěm jsou početní úlohy k procvičení fyzikálních vztahů. Doprovází je úlohy problémové, testovací, ale i křížo... více


Fyzika III, 2. díl pracovní sešit s komentářem pro učiteleFyzika III, 2. díl pracovní sešit s komentářem pro učitele2014, Renata Holubová

Kapaliny, Plyny Pracovní sešit k 2. dílu Fyziky III nabízí širokou škálu cvičení, jejichž těžištěm jsou početní úlohy k procvičení fyzikálních vztahů. Doprovází je úlohy problémové, testovací, ale i křížovky či rébusy... více


Fyzika I, 1. díl (Látka a těleso, Veličiny a jejich měření)Fyzika I, 1. díl (Látka a těleso, Veličiny a jejich měření)2007, Roman Kubínek

První sešit tematické řady, s ilustracemi Pavla Kantorka, zachycuje neobyčejně přístupnou formou oblasti: Látka a těleso, Veličiny a jejich měření, a to včetně jejich vazby na ostatní přírodní vědy. Každá kapitola je dop... více


1