fyzika

štítky

283 knih

Vynálezci Damoklova mečeVynálezci Damoklova meče1985, Josef Borotský

Dvacátá léta v Evropě. Mussolini stanul v čele fašistické Itálie, Einstein ukončil obecnou teorii relativity a Bohr získal Nobelovu cenu za výzkum struktury atomového jádra. Třicátá léta v Evropě. Hitler dopsal Mein Kam... více


Dějiny fyzikyDějiny fyziky2009, Ivan Štoll

Vývoj fyziky od Archimedovy páky až po největší moderní urychlovače představuje dlouhý historický proces poznávání přírody, odhalování jejích zákonů a vnitřních souvislostí a jejich využití k usnadnění práce a života lid... více


Zajímavá fyzikaZajímavá fyzika1962, Jakov Isidorovič Perelman

Na zaujímavej Pereľmanovej publikácii o fyzike vyrástlo niekoľko generácií čitateľov v Rusku, kde vyšla vo viac ako dvadsiatich vydaniach. Obľúbená kniha plná fyzikálnych zákonov, s ktorými sa stretávame v bežnom živote,... více
Odmaturuj! z fyzikyOdmaturuj! z fyziky2006, kolektiv autorů

Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Obsahuje celou středoškolskou látku fyziky – poznatky z mechaniky, kinematiky, dynamiky, termiky a termod... více


Astronomie a fyzika - nové obzoryAstronomie a fyzika - nové obzory2010, kolektiv autorů

Astronomie a fyzika – dvě prolínající se vědní disciplíny, jejichž nové poznatky jsou odrazem lidského chápání světa. V knížce, kterou jsme pro Vás připravili, se formou krátkých článků dočtete o blízkém i vzdáleném vesm... více


Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletíAstronomie a fyzika na přelomu tisíciletí2004, Petr Kulhánek

Nejnovější poznatky z obou vědních oborů. více


O gravitaciO gravitaci2019, Anthony Zee

Gravitace je jednou ze čtyř základních fyzikálních sil; je nejnápadnější - ani naprostý laik nepřehlédne, že věci padají k zemi - a paradoxně zároveň nejslabší (gravitace celé zeměkoule nedokáže strhnout maličký magnet z... více


Voda v pohybu - úžas v nás: Pozorování a pokusyVoda v pohybu - úžas v nás: Pozorování a pokusy2017, Wolfram Schwenk

Tekoucí voda a nejrůznější jevy, které se odehrávají na hladině i pod ní, jsou jen zdánlivě všední a všeobecně známé. Každý den je můžeme pozorovat, aniž bychom na nich shledávali něco mimořádného. Co se ale děje s proud... více


Úvod do teorie plazmatuÚvod do teorie plazmatu2011, Petr Kulhánek

Moderní učebnice teorie plazmatu určená pro vysokoškoláky matematicko-fyzikálního zaměření a odborníky z oboru. Učebnice obsahuje problematiku: pohyby nabitých částic, statistický přístup k plazmatu, magnetohydrodynamika... více


Vybrané kapitoly z teoretické fyzikyVybrané kapitoly z teoretické fyziky2016, Petr Kulhánek

Učebnice určená pro vysokoškolské studenty fyziky i další zájemce. Obsahuje základní partie z teoretické mechaniky, kvantové teorie a statistické fyziky. V závěru jsou matematické doplňky pokrývající matematiku nezbytnou... více


Přírodní vědy - Spolu to zvládnemePřírodní vědy - Spolu to zvládneme2015, Carol Vorderman

Bojují vaše děti ve škole nejen s matematikou, ale i s náročnějšími pasážemi přírodních věd počínaje biologií, genetikou a konče chemií, fyzikou a astronomií? Připadají vám poučky a definice těchto základních věd složité... více


Co je nového ve fyziceCo je nového ve fyzice2018, Kateřina Falk

Zajímá vás, co se děje s Higgsovým bosonem, temnou hmotou nebo devátou planetou naší sluneční soustavy? Jak a o čem se dnes ve fyzice přemýšlí a co ukazují aktuální výzkumy? Úžasný svět představuje významná česká vědkyně... více


Encyklopedie fyzikyEncyklopedie fyziky1995, Martin Macháček

Kniha chce ukázat, že jádro fyzikálních zákonů a jevů lze pochopit i bez znalosti vysoké matematiky a bez dlouhého specializovaného studia. Je vhodná pro každého, kdo zná matematiku přibližně na úrovni 2. ročníku střední... více


Část a celekČást a celek1997, Werner Heisenberg

Vzpomínky W. Heisenberga, nositele Nobelovy ceny, jsou vlastně historií atomové fyziky, kterou sám významným způsobem určoval a je pro něho úzce spjata s filosofickými, náboženskými, uměleckými i politickými problémy.... více


Stredoveká filozofiaStredoveká filozofia1994, Alain de Libera

Okrem „obyčajných“ dišpút alebo dišputovaných otázok je stredoveká univerzita rovnako aj divadlom „výnimočných“ otázok alebo ľubovol'ných otázok. Tie sa odlišujú od predošlých svojou frekvenciou. Kým dišputované otázky, ... více


6 ...